Tento článek je výtažkem z proslovu Staršího Hollanda vydaného v roce 2009 na BYU. Celý proslov v angličtině můžete najít zde: „The Best Is Yet to Come.

„Hleďte vpřed a pamatujte, že víra vždy směřuje do budoucnosti.“

Na začátku nového roku se po nás nechce nic víc, než dělat to, co sám Pán řekl, že dělá: „Vizte, ten, kdo činil pokání z hříchů svých, tomu je odpuštěno, a já, Pán, již na ně nevzpomínám.“ (NaS 58:42)

Podmínkou samozřejmě je, že pokání musí být upřímné, ale když je a upřímně se snažíme zlepšit – dopouštíme se většího hříchu, když na něčí dřívější chyby neustále vzpomínáme, připomínáme jim je a omíláme je. Tím někým můžete být i vy sami. Často jsme sami na sebe tvrdší než na ostatní!

Stejně jako Anti-Nefi-Lehité v Knize Mormonově teď pohřběte své válečné zbraně a zanechte je v zemi (viz Alma 24). Odpusťte, a potom udělejte to, co je někdy těžší než odpustit, zapomeňte. A když vám to znovu vyvstane na mysli, znovu na to zapomeňte.

To nejlepší teprve přijde

Můžete si pamatovat jen tolik, abyste se vyhnuli opakování chyb, ale ten zbytek potom hoďte na hnůj, o kterém Pavel mluvil k Filipským. Vypusťte z hlavy zničující myšlenky a zbavujte se jich dokud vám Kristovo usmíření neodhalí zářivou budoucnost vás a vaší rodiny, přátel a sousedů. Bohu nezáleží až tak na tom, kde jste byli, jako na tom, kde se nacházíte v tuto chvíli, a kam jste s Jeho pomocí ochotni dojít. To je to, co Lotova žena nepochopila – stejně jako Laman a Lemuel, a další postavy z písem.

Je důležité toto na začátku nového roku uvážit, a každý den by měl být začátkem nového roku a nového života. Takové je kouzlo víry, pokání a zázraku evangelia Ježíše Krista.

Básník Robert Browning napsal:

Zestárni po mém boku!
To nejlepší teprve přijde,
Poslední v životě, pro něž
to první vzniklo:
V rukou drží náš čas
Ten který řekl, “Vše jsem naplánoval,
Mládí ukáže jen půl, věř Bohu: viz vše a neboj se!”

Někteří z vás se možná podivují: Čeká mě vůbec nějaká budoucnost? Co na mě v novém roce, novém semestru, nové škole, novém vztahu, nové práci a novém domově čeká? Budu v bezpečí? Bude můj život dobrý? Mohu věřit v Pána a v budoucnost? Nebo bude lepší se ohlédnout zpět, jít nazpět a zůstat v minulosti?

Všem, kteří takto přemýšlí, všem pokolením, říkám, „Pamatujte na Lotovu ženu“. Víra je pro budoucnost. Víra staví na minulosti, ale nikdy v ní netouží zůstat. Víra věří, že Bůh má pro každého z nás v záloze velké věci, a že Kristus opravdu je „velekněz dobra, jež mělo přijít“ (Židům 9:11).

Soustřeďte se na své sny, ať se mohou zdát jakkoli vzdálené. Žijte tak, abyste viděli zázraky pokání a odpuštění, důvěry a božské lásky, která promění váš život dnes, zítra a na věky. Toto je novoroční předsevzetí, ke kterému bych vás chtěl vyzvat.

 

Článek byl napsán autorem z Meridian Magazine a původně byl zveřejněn na ldsmag.com. Přeložila jej Bety Vargová.