Každá malá holčička si přeje hrát Marii v divadelním představení o narození Ježíše Krista. Je to velice žádaná role, která je zajímavá hlavně kvůli tomu, jakou výzvou musela tato role být pro skutečnou Marii. Osobně si jí velice vážím a jsem za ni vděčná. A i když nikdo z nás nemá stejné životní poslání jako ona, všichni se můžeme z toho, jak ušlechtile naplnila svou velmi důležitou roli, něco naučit.

1. Její ctnost a spravedlnost vyvážily mládí a nedostatek zkušeností

Bůh mohl jako matku Mesiáše povolat jakoukoli pannu různého věku. Mohl si zvolit princeznu anebo starší (pravděpodobně zkušenější) ženu. (Matka Ježíšova bratrance, Jana Křtitele, byla pokročilého věku.) Ale nikoho takového si nezvolil. Vybral si náctiletou dívku, která nebyla slavná ani bohatá. Z toho můžeme vidět, že k tomu, abychom se podíleli na budování Božího království, nepotřebujeme společenské postavení, bohatství ani zkušenosti. Spíše potřebujeme pokoru, ctnost a víru.

2. Důvěřovala Bohu

Anděl Marii řekl, že bude mít děťátko. Ta tiše poukázala na jeden zřejmý problém. „Kterak se to stane, poněvadž já muže nepoznávám?“ Anděl jí vše vysvětlil a ona pokorně odpověděla: „Aj, služebnice Páně, stanižmi se podlé slova tvého.“ Páni! Marie naprosto důvěřovala Bohu. Její odpověď je ještě více ohromující, když se zamyslíme nad tím, do jak náročné situace ji tato novina přivedla. Byla svobodná a čekala dítě. Stěžovala si, měla strach nebo se snažila domluvit s andělem, aby změnil svůj, a tudíž i Boží, záměr? Řekla jako Mojžíš či Enoch, že si vybrali špatnou osobu? Ne, měla pouze důvěru. Doufám, že když obdržíme povolání či odpověď na modlitbu, kterou jsme nečekali, odpovíme stejně jako Marie: „Stanižmi se podlé slova tvého.“

Baby's Feet on Brown Wicker BasketAby Marie naplnila své životní poslání, musela se často potýkat
s náročnými situacemi.

3. Správná rozhodnutí ji neochránily před těžkostmi

Ve skutečnosti jí život ztěžovaly. První problém byl, že byla těhotná a nebyla vdaná v době, kdy lidé pro takovéto věci neměli pochopení. Poté, co Anděl vše urovnal s jejím snoubencem (i když nejspíš neurovnal pomluvy ve městě), musela Marie přetrvat těžkosti spojené s těhotenstvím. A pak, když nastal čas, aby se jí narodilo její zázračné dítě, porodila ho v pohodlí domova? Ne. Byla v cizím městě, a dokonce ani nebyla v řádném domě, ale v úkrytu pro zvířata. (V čemž děti po staletí nachází potěšení.) Aby Marie naplnila své životní poslání, musela se opakovaně potýkat s náročnými a nepříjemnými situacemi. Krátce poté, co se jí narodilo první dítě, musela Marie i s novomanželem opustit dům a rodinu a utéct do Egypta. Když jako Marie děláme to, co je správné, nemusí být konečný výsledek vždy okamžitě pozitivní. A následování Boží vůle nám téměř vždy pomáhá opustit svou zónu pohodlí.

4. Pamatovala na duchovní zážitky

Marie měla zcela jistě spoustu duchovních zážitků, které začaly návštěvou anděla Gabriela, proroctvím sestřenice Alžběty, až po příběhy, které jí pastýři vyprávěli o nebeských zástupech. Tyto duchovní zážitky však nebrala na lehkou váhu. Marie „zachovávala všecky věci tyto, skládajici je v srdci svém.“ (Lukáš 2:19.) Pamatování na tyto situace jí muselo během těžkostí spojenými s výchovou syna dodávat sílu, odhodlání a naději. V životě jsem přišla na to, že čím častěji pamatuji na duchovních zážitky a přemýšlím o nich, tím více síly a víry nacházím, když čelím novým výzvám.

Person Writing on Red NotebookPamatování na duchovní zážitky jí muselo pomáhat během těžkostí.

5. Úloha matky vám zlomí srdce

Když Marie přišla se svým sotva týden starým děťátkem do chrámu, Simeon jí řekl, že její „vlastní duši pronikne meč.“ Toto proroctví se naplnilo poté, co stála pod křížem a sledovala, jak křižují jejího nevinného a skvělého syna. Být matkou znamená, že meč jednou pronikne vaši duši. V nejlepším případě to bude přirozená bolest způsobena tím, že dítě vyroste a odstěhuje se, aby začalo žít svůj život. Ale ve většině případech je to mnohem složitější. Probodnutí může přijít, když maminka sleduje, jak je její dítě nemocné, někdo je na něj krutý anebo je odmítáno. Srdce matky se často poraní, když vidí, jak se její dítě rozhoduje špatně anebo ubližuje sobě a druhým. A některým maminkám se zlomí srdce, když stejně jako Marie uvidí, jak jejich dítě umírá. Zármutek je součástí mateřství, ale nejdůležitější lekce, které se můžeme od Marie naučit, je, že pokud jsme matky, můžeme zachránit svět.

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách rubygirl.org a napsala ho Ruth Mitchell. Do češtiny ho přeložila Dáša Dynková.