Ahoj všichni, jak se máte? Tohle je první video ze série „víra a přesvědčení“, ve které vysvětlujeme některé základní nauky, kterým věří členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, otevřeněji než normálně. Tak pojďme na to.

V roce 1842 sepsal Joseph Smith – první prorok a president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – třináct základních bodů tohoto náboženství. 11. bod říká:

„Domáháme se výsady uctívati Všemohoucího Boha podle příkazů svého vlastního svědomí a dopřáváme všem lidem stejnou výsadu, nechť uctívají jakkoli, kdekoli nebo cokoli si vyvolí.“

Jinými slovy, některé lidi to bude k Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů táhnout více než jiné. Pokud vás to k ní netáhne, je to v pořádku. I tak vám možná na dveře někdy zaklepou misionáři, protože se s vámi chceme podělit o to, čemu věříme, a myslím si, že máme spoustu úžasných věcí, které vám můžeme nabídnout. Ale pokud nemáte zájem, nevadí. Různé názory dělají život zajímavější.

Ale doufáme, že katolíci, protestanti, židé, agnostici, ateisti, muslimové, šiíté či kdokoli jiný, kdo se na toto video dívá, ho může sledovat bez toho, aniž by se cítili kritizován za to, čemu věří či měl potřeby kritizovat druhé. Bůh, ve kterého všichni věříme, vás miluje a nezáleží na tom, ke které náboženské skupině se hlásíte. Dává nám všem přikázání, abychom se měli rádi navzájem bez ohledu na to, kam chodíme do církve. Dvě největší přikázání (Matouš 22:35-40) jsou milovat Boha a milovat své bližní. A druhé přikázání se neodvíjí od toho, jak moc se naše náboženství podobají.

To, na čem opravdu záleží je, že jsme všichni děti Boží a jedeme v tom společně. Ježíš Kristus nezaplatil jen za hříchy Svatých posledních dnů. Zaplatil za hříchy celého lidstva. A pokud vás Kristus miluje natolik, že za vás zemřel. Budu vás mít taky ráda. Nebem a peklem se tolik nezaobíráme, protože věříme, že v podstatě všichni lidé skončí někde v nebi, ale o tom budeme mluvit více až při Plánu spasení. Protože občas je mnohem důležitější mít lidi jednoduše rádi, než abychom se jim snažit dokázat, že se v něčem mýlí.

V roce 1842 redaktor novin John Wentworth napsal Josephu Smithovi dopis, protože se chtěl dozvědět více o tom, čemu Svatí posledních dnů věří. Jako odpověď mu Joseph Smith poslal články víry. Joseph Smith se nesnažil se obrátit Wentwortha na svou víru, a Wentrworth se zase nesnažil dokázat, že Joseph nemá pravdu. Doufáme, že se tato videa budou nést v podobném duchu. Takže, pokud vás zajímá, čemu Svatí posledních dnů věří, vítejte. Sledujte náš kanál a pokud máte nějakou otázku, klidně nám ji napište do komentářů. Uvidíme se příště!

Více informací

Z historie:

První imigranti, kteří přicházeli z Evropy do Ameriky, byli zejména křesťané. Ale různé protestantské sekty mezi sebou vedli spory a také protestanti a katolíci se mezi sebou přeli. Poutníci a puritáni, o kterých se učíme ve škole, netolerovali názory, které byly v rozporu s jejich náboženským přesvědčením. Odešli z Anglie, protože byli pronásledováni Anglikánskou církví, a tak jediné, co chtěli, když se dostali do Ameriky, aby jejich způsob uctívání Boha byl ten jediný správný. Katolíci a lidé jiných vyznání byli vykázáni z jejich kolonií.

Poté, co se Amerika stala zemí, každý stát měl své vlastní zákony týkající se náboženství. V Massachusetts například katolíci nemohli zastávat veřejný úřad, pokud se nezřekli oddanosti papeži. V Marylandu byli katolíci plnoprávní občané, zatímco židé nebyli. Do roku 1790, po mnoha skandálech a aférách mezi státníky, se z Ameriky stala světský stát, což znamená, že její občané neměli povinnost náležet k nějaké církvi či s nějakou nesympatizovat. Joseph Smith se narodil roku 1805, takže tato idea byla nejenže nová, ale spousta Američanů ji zatím ještě nevěřilo.

Postoj k náboženství se začal v Americe pomalu měnit. Existovalo spoustu Američanů, kteří bojovali proti katolíkům, protože byli protestanty, kteří se vzepřeli papeži. Zhruba ve stejné době bylo vypáleno několik katolických kostelů.

Proto oficiální prohlášení Josepha Smitha z té doby, jako například 11. článek víry, vypadají velice mírumilovně a láskyplně.