Usmíření je slovo, které znají všichni, kteří se někdy s někým pohádali nebo někomu ublížili, což jsme snad úplně všichni. V křesťanském pojetí však znamená něco jiného, ale s tím světským toho má dost společného.

Co je to Usmíření?

Slovo usmířit znamená urovnat anebo uvést znovu do souladu. V křesťanství je spojováno s Ježíšem Kristem. Usmíření Ježíše Krista završilo Jeho život zde na zemi. Za Usmíření se označují události, které se staly na konci Jeho života – kdy trpěl za naše hříchy v zahradě Getsemanské, byl ukřižován a nakonec vzkříšen. Díky těmto třem událostem nám Ježíš Kristus dal možnost usmířit se s naším Nebeským Otcem a přijít zpět do Jeho přítomnosti.

Proč potřebuji Usmíření?

Všichni jsme se narodili na zemi nedokonalí. Máme nedokonalé tělo, které může být nemocné, postižené a jednou zestárne a umře. Nikdo nemáme patent na rozum a všichni děláme chyby a hřešíme. Právě tyto dvě věci nám brání v tom, abychom mohli být s Bohem. Jak učil Nefi v Knize Mormonově: „žádná nečistá věc nemůže přebývati s Bohem“ (1. Nefi 10:21). Pokud je to pravda, tak se nikdo nemůže sám svojí silou a vůlí vrátit zpět k Nebeskému Otci. A právě z tohoto důvodu potřebujeme něco nebo někoho, kdo by dokázal naše hříchy smazat a pomoci nám vědět, co v životě dělat. Tím někým byl Ježíš Kristus.

Jak souvisí Usmíření a hříchy?

První překážka, která nám brání v tom, abychom mohli být s Bohem, je hřích. Když byl Spasitel v zahradě Getsemanské, vzal na sebe všechny hříchy a chyby, kterých se lidé, kteří kdy žili/žijí/budou žít na zemi, dopustili. Sice nevíme, jak přesně to udělal nebo čím si musel projít, aby se tak stalo, ale víme, že to udělal – že na sebe opravdu vzal všechno, co jsme kdy udělali špatně. To nám dává naději, že můžeme získat opravdové odpuštění a překonat překážu hříchu. Je ale důležité si uvědomit, že jen tomu, kdo se upřímně u Boha snaží hledat odpuštění a snaží se být lepším a zdokonalovat se, bude odpuštěno.

Bůh nám nechává svobodnou vůli, a tak záleží pouze na nás, jestli tento dar – Ježíše Krista – přijmeme anebo ne. Nikdy nás do ničeho nebude nutit a stejně tak nám neodpustí naše hříchy, pokud nechceme. Více o pokání se můžete dočíst například zde.

žena s šátkem ve větruBůh nám nechává svobodnou vůli, a tak záleží pouze na nás, jestli tento dar – Ježíše Krista – přijmeme anebo ne.

Díky Usmíření budeme vzkříšeni

Druhá překážka, která nám brání v tom, abychom mohli být s Bohem, je smrt. Všichni jednou zemřeme. Je to jediná jistota, kterou v životě máme ?

Usmířením na sebe Ježíš Kristus vzal fyzickou smrt. takto znamená, že stejně jako On vstal po 3 dnech z mrtvých, budeme všichni vzkříšeni. Všichni obdržíme dokonalé tělo a náš život bude pokračovat. Ale kde náš život bude pokračovat si určujeme všichni sami zde na zemi. Více na toto téma se dočtete zde.

Může nám Usmíření pomoct i teď na zemi?

Může nám Usmíření Ježíše Krsita pomoct i v každodenním životě? Ano!

Ježíš Kristus na sebe nevzal jen hříchy. Vzal na sebe i všechny naše bolesti, trápení, nemoci, slabosti a všechny nespravedlnosti, se kterými se v životě setkáváme. On jediný ví, jak se doopravdy cítíme, protože tím prošel také. A proto také ví, jak nám může pomoct.

Usmíření není jen pro největší hříšníky. Je opravdu pro všechny. Všichni ho potřebujeme, abychom se vrátili zpět k Bohu. Také nám ale může dodat útěchu ve zkouškách, trápeních a strastech, může nám pomoci překonat naše slabosti a může nás uzdravit.

 

Tento článek napsal Zdeněk Šindýlek.