Žijící Kristus – svědectví apoštolů je dokument vydaný v roce 2000, kdy jsme si připomínali narození Spasitele před dvěma tisíci lety. Dávní Apoštolové Ježíše Krista svědčili o Jeho božské podstatě a poslání. Novodobí Apoštolové dál vydávají svědectví o tom, že Kristus žije. V Církvi Ježíše Krista je centrem Ježíš Kristus – modlíme se v Jeho jménu, svědčíme o Jeho nekonečné moci usmíření, snažíme se Ho následovat a stát se takovými, jako je On. Ale co vlastně pro vás osobně znamená, že Kristus žije? Mění to něco ve vašem životě? Jakou roli hraje a kým je?

Zjistila jsem, že Kristus žije

Před několika lety jsem se právě na tyto otázky snažila najít odpověď. Chtěla jsem, aby pro mě Ježíš Kristus byl přítelem a někým blízkým, tak jak jsem to slýchávala od ostatních. A tak jsem se rozhodla, že se jako součást projektu v Mladých Ženách naučím „Žijícího Krista“ nazpaměť. Nepamatuji si, že bych kdykoliv před tím do něčeho vložila tolik úsilí a determinace. Všude, kde jsem trávila více času, visela na zdi jedna kopie – nad postelí, na mobilu, vedle stolu, v koupelně, na záchodě.

prázdná hrobkaPřed několika lety jsem se právě na tyto otázky snažila najít odpověď. Nepamatuji si, že bych kdykoliv před tím do něčeho vložila tolik úsilí a determinace.

Bylo to něco úplně jiného, než si to jen přečíst nebo studovat. Postupem času se ona prohlášení a slova vrývala do mojí paměti hlouběji a hlouběji a začala nabývat na významu. Těžko se popisují pocity důvěrnosti, které mě naplnili. Aniž bych někdy viděla Krista tváří v tvář, cítila jsem, jak se postupně stával reálnou a hmatatelnou součástí v mém životě. Na jedné z generálních konferencí starší Ballard slíbil:

Číst s modlitbou dokument ,Žijící Kristus‘ je jako číst svědectví Matouše, Marka, Lukáše, Jana a proroků Knihy Mormonovy. Posílí to vaši víru ve Spasitele a pomůže vám to zůstat zaměření na Něho, zatímco se řídíte svými plány, abyste dosáhli svých věčných cílů.

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně Ježíše Krista, chcete posílit své svědectví, cítit Jeho lásku, nebo prohloubit svou víru, přečtěte si i vy svědectví Žijící Kristus.

 

Tipy na otázky, nad kterými se zamyslet:

1) Co si myslíte o Kristu?

2) Jak to, co si myslíte o Ježíši Kristu ovlivňuje to, kým se stáváte?

3) Proč je Ježíš Kristus jediná cesta ke spasení?

4) Co znamená vzít na sebe jméno Kristovo?[/box]

 

Tento článek napsala Aneta Bočková.