„Když si zachováme ducha Vánoc, zachováme si ducha Kristova, protože duch Vánoc je duchem Kristovým. Tento duch zastíní veškeré rušivé vlivy kolem nás, které mohou snižovat význam Vánoc a zakrývat jejich pravý smysl.

Neexistuje lepší chvíle než nyní, v tomto vánočním období, abychom se všichni znovuzasvětili zásadám, kterým učil Ježíš Kristus.

Díky tomu, že přišel na zem, máme dokonalý příklad, který můžeme následovat. Když se budeme snažit stát se více takovými, jako je On, dosáhneme v životě radosti a štěstí a každý den v roce budeme pociťovat pokoj. Právě Jeho příklad, pokud ho následujeme, v nás vyvolává více laskavosti a lásky, více úcty a zájmu vůči druhým.

Díky tomu, že přišel, má naše pozemská existence smysl.

Díky tomu, že přišel, víme, jak pomáhat těm, kteří mají nějaké trápení nebo starosti, ať již jsou kdekoli.

Díky tomu, že přišel, ztratila smrt svůj osten a hrob své vítězství. Díky tomu, že přišel, budeme znovu žít.

Díky tomu, že přišel a zaplatil za naše hříchy, máme možnost získat věčný život.“

(President Thomas S. Monson, Vánoční zasvěcující shromáždění s Prvním předsednictvem 2011)

 

Vánoční období je dobou, kdy můžeme přemítat a jednat na základě požehnání a příležitostí, které máme díky narození, životu, Usmíření a Vzkříšení našeho Spasitele, Ježíše Krista. Tak jako náš Nebeský Otec „miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal“ (Jan 3:16), my vyjadřujeme lásku jeden k druhému, k Bohu a Jeho drahocennému Synovi tím, že dáváme ze sebe.

Následující odkazy vám pomohou obohatit vaše vánoční oslavy a pomohou vám v tomto období soustředit se na Spasitele.

  • Matouš 1:18-25
  • Lukáš 2:1-14
  • Helaman 14:1-8
  • Průvodce k písmům, „Ježíš Kristus, Přehled jeho života“

 

Také vám mohou pomoci videa kampaně #PřinesteSvětloSvětu na našem Facebook profilu a Youtube kanálu.

 

Tento článek byl původně zveřejněn na stánkách lds.org a přeložila jej Alžběta Vargová.