Některé lidé žijí v sociální nebo finanční nouzi, přesto ale dokáží být šťastní i jen s tím málem, co mají. Jiní jsou obklopeni bohatstvím, rodinou, přáteli a materiálním požehnáním, a stále jim ono štěstí uniká.

Proč si někteří lidé dokáží vybudovat šťastný život jen z mála, zatímco u druhých se zdá, že od něj mají ještě daleko?

Odpovědí jsou rozhodnutí, která činíme každý den. Akilnathan Logeswaran napsal: „Štěstí je rozhodnutí, které si můžeme zvolit opakovaně.“ Když se rozhodneme nahradit negativní myšlenky pozitivními, rosteme. Když tato rozhodnutí činíme opakovaně, sklon činit tato rozhodnutí se stane přirozeným způsobem myšlení. Takto se nám začne měnit mozek.

Překážkou ale pro většinu z nás bude změnit myšlenku samotnou. Nestačí ji pouze vytěsnit. Místo toho ji potřebujeme přeformulovat tak, aby pro nás  byla stále platnou.

Zde je pět způsobů, jak toho můžeme dosáhnout:

1. Když se cítíte ošizeně, rozhodněte se, že budete vděční.

Tak jak zní známá píseň Sheryl Crowové: „Neznamená to mít to, co chceš. Znamená to chtít to, co již máš.“ Až budete příště otráveni nespravedlivostí života, sepište si seznam věcí, za které jste vděční. Udělejte si z toho v mysli hru. Zareagujte na každou negativní myšlenku tak, že si vytvoříte seznam pěti věcí, za které jste vděční. Pokud si všimnete, že vám něco chybí, vzpomeňte si na tři věci, které již máte. Brzy se stane vaší druhou přirozeností, že na životní překážky budete reagovat pozitivně.

2. Když se cítíte zranění, vzpomeňte si na své silné stránky.

Každý z nás se občas cítí podvedeně. I když se tak můžeme cítit oprávněně, nepřispívá to k našemu štěstí, ani naší produktivitě. Pokud se cítíte bezmocně a zraněně, vzpomeňte si na tři věci, ve kterých vynikáte. Udělejte si seznam vlastností, díky kterým jste silní a významní. Upevněte si sebevědomí. Nedovolte, aby vaše situace změnila to, kým jste. Nejste okolnosti, ve kterých se nacházíte, jste tím, kým chcete být.

 

Zranena zena

 

3. Naučte se vnímat překážky jako příležitosti.

Většina úspěšných lidí se nestala úspěšnými, protože cesta na vrchol byla snadná. Ve skutečnosti překonávali těžší překážky, než kterým čelí průměrný člověk. Rozdíl je v tom, že když na nějakou překážku narazili, nevzdali se a neotočili zády. Namísto toho ji využili k tomu, aby je posílila. Zamyslete se nad fyzickou zdatností. Pokud chcete mít pevnější svaly, musíte začít posilovat. Pokud je posilování obtížné a trochu bolestivé, pak s velkou pravděpodobností činíte pokrok. To stejné platí i pro vaši duševní a citovou odolnost.

4. Když vás druzí kritizují, přemítejte o této kritice a přeformulujte ji.

Žárlivost nás může rozcupovat na kousky. Žárlivost se nejčastěji projevuje jako závist a nadměrná kritika. Pokud chováte tyto pocity ke komukoli, je na čase, abyste upřímně nahlédli do svého nitra. S největší pravděpodobností existuje něco, co na nich nějakým způsobem obdivujete, ale postrádáte důvěru tuto myšlenku přijmout. Rozhodněte se, že odložíte rivalitu stranou. Projevujte svým kamarádům, které máte za nepřítele, uznání za jejich dobré vlastnosti. Dívejte se na jejich negativní vlastnosti se soucitem a pochopením. Jak řekl Abraham Lincoln: „Můžeme si stěžovat, že růže mají trny, nebo se můžeme radovat, že trny mají růže.“

5. Rozhodněte se odpustit a nechat to plavat.

Mandy Haleová napsala: „Dovolte sami sobě přerůst určité lidi.“ Odpustit neznamená zapomenout. Dokonce to ani neznamená, že musíte setrvat ve vztahu s někým, kdo vám ublížil. Ve skutečnosti odpuštění nemá s osobou, která vám ublížila, nic společného. Odpuštění je pouze o vás. Rozhodnout se odpustit znamená smířit se s tím, co se stalo, poučit se z toho a vyrovnat se s bolestí takovým způsobem, abyste se posunuli dál. Odpustit znamená odmítnout nést břemeno viny jiné osoby ve svém srdci. Takováto zátěže může ztěžknout a stáhnout vás dolů. To však nemáte zapotřebí.
„Vaše myšlenky vás mohou zanést kamkoli jen chcete. Jen ty slabé vás daleko nedonesou, neboť jim schází energie”, vysvětlil Israelmore Ayivor. Všichni máte schopnost vytvořit si svou vlastní realitu. Využívejte ji moudře, s vědomím a se záměrem.

 

Tento článek byl původně zveřejněn na stránkách unisoultheory.com a přeložil jej David Buzrla.