Když se začne mluvit o Vánocích, většina lidí si vybaví cukroví, dárky, Ježíška, vánoční koledy, stromeček, světýlka a tak dále, ale o tom Vánoce nejsou. Dokonce i ti, kteří tvrdí, že zachovávají pravý význam Vánoc, často přehlíží skutečnou podstatu tohoto svátku. Říkají, že Vánoce jsou o rodině, přátelích, dávání, lásce, štědrosti a podobně. I když jsou to bez pochyby skvělé věci a jsou důležitou součástí Vánoc, nejsou hlavním důvodem tohoto svátku. Všechny tyto skutečnosti vytvářejí „Ducha Vánoc“, neboť odráží jeho skutečný důvod.

People on Christmas Tree at Home during WinterStejně jako se pastýři v dávných dobách shromáždili ve stáji okolo právě narozeného Ježíška,
i my se scházíme se svými přáteli a rodinou.

Pravý důvod oslav Vánoc

Dnes žijeme ve společnosti, která stále přemýšlí, zda je politicky korektní. Nikoho nevylučuje, i když se jedná o svátek, který se týká pouze jednoho náboženství. Hovoří o tom, co se během tohoto svátku děje, a o pocitech, které díky tomu pociťují, ale ne o skutečném důvodu těchto oslav. Slovo „Christmas“ [„Vánoce“] definuje, o kom tento svátek je. Je o narození našeho Spasitele Ježíše Krista. Je to oslava Jeho života a daru, který nám dal. Předáváme si dárky, abychom si připomněli ten největší dar ze všech – Ježíše Krista. Ježíš je dar, který dal Bůh každému z nás, obětoval se, aby nás spasil, abychom mohli činit pokání a vrátit se zpět k Nebeském Otci a opět s ním žít. Kristus byl velký dar lásky a oběti.

Během Vánoc často obětujeme čas a peníze, abychom pomohli těm, kteří nemají v životě tolik štěstí jako my. Tím si připomínáme, že Spasitel se za nás z lásky obětoval, a těm, kterým pomáháme, můžeme také pomoci Jeho lásku pocítit. Stejně jako se pastýři v dávných dobách shromáždili ve stáji okolo právě narozeného Ježíška, i my se scházíme se svými přáteli a rodinou. Zpíváme vánoční koledy, abychom Ho uctívali, připomínali si Jej a šířili Jeho radostné poselstvím míru, lásky, shovívavosti a naděje. Neopadavý jehličnan představuje věčný život, kterého můžeme nyní dosáhnout díky Spasitelově velké smírné oběti, a světýlka symbolizují světlo, naději a radost, kterou přináší do světa. Kristus přinesl tu největší oběť, aby nás spasil, a Vánoce jsou oslavou Jeho narození.

Woman in Gray Cardigan Giving White Gift BoxNa Vánoce si dáváme dárky, abychom si připomněli ten největší dar ze všech – Ježíše Krista.

Zastavte se a přemýšlejte

Chtěla bych vás poprosit, abyste se, uprostřed horečného spěchu a shonu tohoto období, uprostřed balení a nakupování dárků, četných akcí a večírků, zdobení, pečení a dalších oslav, na chvíli pozastavili a opravdu se zamysleli nad tím, o kom jsou Vánoce. Připomeňte si Krista, Jeho narození, Jeho oběť a dar, který vám dal, jenž je cennější než jakákoli věc, kterou můžete na této zemi získat, dokonce věčný život. Pravý význam Vánoc by neměl být zpochybňován a nesmíme jej přehlížet. A tak prosím věnujte během tohoto svátku chvíli tomu, abyste si připomněli ono malé děťátko, které se narodilo v Betlémě ve stáji, kolem kterého byli shromážděni chudí a pokorní pastýři a zvířata, a jenž bylo v náručí Jeho panenské matky Marie, na kterého Josef, její manžel, shlížel pokojně a s radostí. Připomeňte si onoho malého chlapce, který vyrostl, aby se stal Spasitelem světa, jenž se obětoval, abychom mohli být spaseni. Pravým významem Vánoc je Kristus a modlím se o to, abychom na toto vše tento rok pamatovali a udělali všechno, co je v našich silách, abychom byli spravedlivým příkladem Jeho následovníků.

 

Tento článek napsala Kylie, byl publikován na stránkách youngandmormon.com a přeložil jej Zdeněk Šindýlek.