Vánoce jsou v mnohém symbolické. Věnce, dárky, Ježíšek. Mnohé z těchto symbolů obvykle v Církvi nepoužíváme, a tak se může snadno stát, že nás odvedou od pravého významu Vánoc.

Pokud se zaměříme na náboženský význam, který se skrývá za mnohými vánočními symboly, může se pro nás čas Vánoc stát více duchovním a obohacujícím obdobím.

Vánoční stromeček

Vánoční stromeček je jeden ze symbolů, který je starší než Vánoce samotné. Římané na svých slavnostech používali jehličnaté stromy, aby oslavili zimu.

Jehličnaté stromy však také zapadají do křesťanství. Žijící strom, který překonává smrt zimy, odráží příběh samotného Krista. I když byli Germáni obráceni na křesťanskou víru, ponechali si symbol stromu. Když Martin Luther začal reformovat katolickou církev, používal jehličnaté stromy jako trvalý symbol Kristova vzkříšení.

vanocni stromecek s ozdobamiJehličnaté stromy jsou trvalým symbolem Kristova vzkříšení.

Hvězda

V Matoušovi, ve 2. kapitole, je příběh o mudrcích, kteří cestovali, aby nalezli Ježíše. Tito mudrcové viděli hvězdu, která je vedla k místu, kde se Kristus nacházel.

Jako Svatí posledních dnů víme, že tento symbol byl důležitý i pro Nefity. Samuel Lamanita prorokoval, že při narození Ježíše se tato hvězda objeví a Nefité naplnění tohoto proroctví zaznamenali.

Poinsettia (Vánoční hvězda)

Vánoční symbolika této květiny je prostá. Je červená, což symbolizuje tradiční barvu Vánoc, má tvar hvězdy, a tudíž je spojována i s její symbolikou, a kvete během zimy. Poinsettia (Vánoční hvězda) sama o sobě moc symboliky nemá, ale když spojíme tři věci, které symbolizuje, můžeme lehce vidět, proč je jedním ze symbolů Vánoc.

Jmelí

Stejně jako jehličnany, cesmína a břečťan, i jmelí se často používá v období Vánoc jen proto, že je plné života a zelené.

Avšak Kristus také použil jmelí jako symbol v jednom ze svých podobenství, které se nachází v Janovi 15. V tomto podobenství Kristus učil o tom, že stejně tak, jako se větve vinné révy spoléhají na kmen, i my se musíme spoléhat na Něj. Jmelí nemá kořeny. Spoléhá se na strom, na kterém roste, a bere od něj výživu. Stejně tak bychom se i my měli spoléhat na Krista.

jmeliStejně jako se jmelí spoléhá na strom, i my se musíme spoléhat na Spasitele.

Věnec

Věnce, kromě symbolismu jehličnanů, také přidávají symbolismus kruhu.

Kruh je symbolem věčnosti. Joseph Smith učil: „Sejmu ze svého prstu prsten a přirovnám ho k lidské mysli ­­­­­­­– k oné nesmrtelné části, protože nemá žádný počátek. Předpokládejme, že ho rozříznete vedví; pak bude mít počátek i konec; ale znovu ho spojte a je z něho jeden věčný koloběh. A tak je to i s duchem člověka.“

Tradičně se na vánočním věnci až do Štědrého dne nechává jedna svíčka nerozsvícená. Její zapálení symbolizuje příchod světla do světa.

Zvonky

Zvonky představují hned několik symbolů Vánoc. Jejich zvuk nám přináší radost a často se používají k tomu, aby oznamovaly radostné noviny, jako třeba narození Krista.

A co je zajímavější, zvonky byly podle popisu, který získal Mojžíš, důležitou součástí kněžského oděvu. Když tedy o Vánocích zvoníme na zvony, je to důležitá připomínka toho, že Kristus je vysokým knězem, hlavou Jeho Církve a jádrem naší víry.

Světýlka

Kristus v Janovi 8 řekl: „Já jsem světlo světa.“ Intuitivně proto při oslavě Kristova narození používáme světýlka jako dekoraci.

Světýlka představují Ježíše Krista a světlo, které přinesl do světa.

Dárky

Předávání dárků ve skutečnosti zčásti pochází z oslav života svatého Mikuláše, které se konají 6. prosince. Avšak po reformaci a vzniku protestantské církve, lidé, kteří již nevěřili ve svaté, spojili tuto tradici s Vánocemi.

Zatímco duch štědrosti, který symbolizuje dárky, stojí vždy za pozornost, dar Ježíše Krista tento symbol ještě umocňuje.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách mormonhub.com a napsal ho Christopher D. Cunningham. Do češtiny ho přeložila Dáša Dynková.