Cože? On s námi Bůh komunikuje? Ano. Mluví s námi, a možná jste si toho ani nemuseli všimnout. Je mnoho způsobů, jak s námi Bůh může komunikovat – skrze přátelé, které inspiruje, naše pocity, že bychom se měli pro něco rozhodnout anebo něco udělat, skrze inspirující myšlenky, které k nám přijdou a o kterých si později říkáme, že nemohli být naše, a také mimo jiné i skrze písma – slova proroků, která najdeme v bibli a dalších písmech.

3 způsoby, jak s námi Bůh může komunikovat skrze písma

Když jsem se zamýšlel nad tématem tohoto článku, napadly mě tři způsoby, jak s námi Bůh může komunikovat skrze písma. 

  1. Když písma čteme, tak k nám můžou přicházet inspirující myšlenky
  2. Když písma čteme, můžeme v nich vidět řešení situace, ve které se právě nacházíme anebo odpovědi, které hledáme
  3. Pokud písma již nějakou dobu čteme, můžou se nám v určitých situacích vybavit verše z písem a získat tak vedení ohledně toho, co máme udělat

Písma nás inspirují

Proroci psali písma z několika důvodů. 1) aby svědčili o Ježíši Kristu a Jeho poslání, 2) abychom věděli, jak prožít šťastný život a 3) abychom se poučili z chyb druhých. Právě 2) a 3) důvod nás může inspirovat. V písmech je spousta příběhů a doporučení. Mě v životě ale velice inspirovaly verše v 1. Korintským 13:4-7, kde apoštol Pavel mluví o pravé lásce – jaká je a co to znamená mít pravou lásku. V 1-4 verši také mluví o tom, jak důležité je pravou lásku mít a že bez ní nejsme ničím. S čím musím naprosto souhlasit, protože když se lidé snaží mít vlastnosti spojené s pravou láskou – trpělivost, pokora, dobrotivost, nezávist, slušnost, radost z pravdy – tak si jich více vážíme a chceme s nimi být přáteli a také jsou to vlastnosti, které má náš Nebeský Otec a o které bychom měli usilovat.

otevrena a vybarvena pismaObčas nás může až překvapit, jak aktuální mohou příběhy v písmech být, i když byly napsány před tisíci lety.

Písma nám poskytují odpovědi a vedení

Právě proto, že v písmech je tolik příběhů, není složité se v nich najít. Občas nás může až překvapit, jak aktuální mohou být, i když byly napsány před tisíci lety. Velice se mi líbí příběh Joba, který popisuje příběh může, který ztratil úplně všechno ale i tak stále věřil v Boha. Pokaždé, když tento příběh čtu mě fascinuje, čím vším si Job prošel a stále věřil. Hodně krát mi pomohl překonat chvíle „duchovní krize“ a vytrvat pevně dál.

Písma nás můžou inspirovat, i když je zrovna nečteme

Tímto způsobem ke mně písma promlouvají asi nejčastěji a věřím, že i k dalším, kteří se snaží číst písma pravidelně. Občas se mi stane, že se ocitnu v situaci, kterou nevím, jak vyřešit a potřebuji poradit. Nejčastěji se v této situaci obrátím na Nebeského Otce v modlitbě. Jednou jsem potřeboval odpověď na velice důležitou otázku a nedostával jsem žádnou odpověď. Když v tu chvíli jsem si vzpomněl na dva verše z Nauky a Smluv: „Viz, ty jsi nerozuměl; domníval ses, že ti to dám, i když tomu nevěnuješ žádné myšlenky leda tu, abys mne požádal. Ale, viz, pravím tobě, že ty to musíš promysleti v mysli své; potom se mne musíš tázati, zda je to správné, a jestliže je to správné, já způsobím, aby nitro tvé v tobě hořelo; tudíž, ty pocítíš, že je to správné.“ (NaS 9:7-8) Tyto verše byla přesně odpověď, kterou jsem potřeboval. Ihned jsem žádal Nebeského Otce o odpověď, abych se nad tím nejprve sám zamyslel. Potom, co jsem se nad tím zamyslel a přisel s možnými řešeními, jsem Nebeského Otce požádal o jeho radu a opravu jsem v nitru získal odpověď.

Písma jsou opravdový poklad a opravdu s námi Bůh skrze ně může komunikovat, dodávat nám inspiraci a radit nám.

 

Tento článek napsal Zdeněk Šindýlek.