Písma a jejich příběhy vzbuzují mezi věřícími a nevěřícími rozkol. Jedni věří, že jsou slovo Boží. Jiní tvrdí, že je jen někdo vymyslel a že je to podvrh. Další tvrdí, že to jsou jen pohádky, protože ne všechny fakta  jsou historicky ověřená, a ne všechny místa či města byla skutečně nalezena. Avšak nejdůležitější je jejich poselství.

Písma nejsou jen historické záznamy

První věc, kterou si je důležité uvědomit, je, že písma nejsou pouze historické záznamy. Mnoho událostí je v nich popisováno buď symbolicky anebo pouze povrchně. Proroci nepsali písma proto, aby detailně popisovali historii. Psali je, aby lidé mohli znát smlouvy Páně, aby poznali, kdo je Bůh a Ježíš Kristus, a aby věděli, co mají dělat, aby se vrátili zpět k Němu. Prorok Nefi o tom napsal: „A my mluvíme o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme o Kristu, prorokujeme o Kristu a píšeme podle proroctví svých, aby děti naše mohly věděti, k jakému prameni mohou hleděti pro odpuštění hříchů svých.“ (2. Nefi 25:26.)

 

stara knihovnaPrvní věc, kterou si je důležité uvědomit, je, že písma nejsou pouze historické záznamy

 

Kromě těchto vzácných pravd obsahují písma i nepřeberné množství příběhů. Jsou to příběhy o válkách a válečných strategiích. Příběhy o kázání proroků. Příběhy o těžkostech, kterým lidé čelili. Příběhy o tom, jak lidé putovali a jejich těžkosti po cestě. Popisy stavebních technik, zvířat a toho, co pěstovali a jedli. V písmech můžeme v neposlední řadě najít i příběhy o Spasitelově životě – čemu učil, zázraky, které konal, podobenství, která vyprávěl atd.

Vztahování příběhů na sebe

Jak nám ale tyto události mohou pomoct, když se staly před mnoha stovkami či tisíci let? Pokud je čteme, můžeme si všimnout, že některé věci se děly nejen v oné době, ale opakují se i dnes. Nejlepší je číst písma způsobem, že se v nich snažíme vidět sami sebe a situaci, ve které právě jsme. Mnohokrát se mi stalo, že jsem se v některém z příběhů viděl a pomohlo mi to vyřešit situaci, ve které jsem byl. Jindy, když jsem byl například v nějaké jiné těžké situaci, vybavil se mi příběh z písem a získal jsem inspiraci, jak ji mám vyřešit.

 

letici holubiceDíky písmům můžeme v životě cítit větší pokoj a klid a s nadějí překonat všechny životní zkoušky

 

Ne všechny životní situace budeme moct vyřešit za pomoci písem, ale pokud je čteme, je s námi ve větší míře Duch Svatý, který nás může inspirovat a vést nás. Písma jsou úžasné knihy, díky kterým můžeme získávat moudrost a inspiraci. Je důležité získat svědectví, že písma jsou skutečně slovo Boží. Nejlépe ho můžeme získat tím, že žijeme podle toho, čemu písma učí, a modlíme se ohledně jejich pravdivosti, pak teprve nám může Duch Svatý projevit jejich pravdivost (Viz Moroni 10:4).

lVím, že písma jsou pravdivá a můžeme se díky nim přiblížit k Bohu více než prostřednictvím jakýchkoli jiných knih. Můžeme díky nim v životě cítit větší pokoj a klid a s nadějí překonat všechny životní zkoušky.

 

Tento článek napsal Zdeněk Šindýlek.