Archiv rubriky: Písma

načítání

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista
„Miluj svého bližního jako sám sebe.“ 🤍(Matouš 22:39)
Věřím v Krista
Věřím v Krista zveřejnil(a) video v seznamu Seznamte se.
V dalším díle ,,Seznamte se s misionáři" se nám tentokrát představí starší Jordan Henderson, misionář z Církve Ježíše Krista Svatých Posledních Dnů. Kdo je a co má rád? Podívejte se ...
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Co vám pomáhá čelit vašim slabostem
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Pamatujete si, když jste přijali svoji první svátost? 🍞🥛 Kde to bylo, na co jste mysleli, co jste cítili?

Vnímáte i dnes svátost stejně zvláštně jako poprvé?

Máme pro vás *5 tipů*, což jsou vlastně takové drobné skutky a pozornosti, které ve výsledku dělají obrovský rozdíl pro náš vlastí prožitek a pomáhají nám stát se díky obřadu svátosti více svatými.

*1)Připravujme se na svátost s předstihem* 🤔
Na shromáždění svátosti se můžeme začít připravovat dlouho předtím, než shromáždění začne. Vhodnou dobou k přemítání o našem duchovním pokroku a k přípravě může být sobota. V rámci přípravy připravíme naše srdce, abychom před Pána přicházeli se srdcem zlomeným a duchem zkroušeným. Když vyjadřujeme vděčnost za Kristovo Usmíření, činíme pokání z chyb a nedostatků a žádáme Otce o pomoc v úsilí stát se více takovými, jako je On. Poté se můžeme plně těšit na příležitost, kterou nám poskytuje svátost, abychom pamatovali na Jeho oběť a obnovili své závazky.

*2)Přicházejme brzy* ⌚️
Obřad svátosti pro nás může být silnějším zážitkem, když na shromáždění přijdeme v dostatečném předstihu a budeme přemítat během preludia. Je to výživa pro ducha, který přivolává inspiraci. Russel M. Nelson připomíná: „Toto není doba pro konverzaci nebo předávání vzkazů, ale chvíle meditace naplněná modlitbou".

*3)Zpívejme písně ke svátosti a učme se z jejich slov* 🎼💭
Hudba povznáší naše myšlenky a pocity. Vliv písně ke svátosti se dokonce ještě více posiluje, když se soustředíme na její slova a na nauku, které učí. Slova z písní se mohou stát součástí našeho smluvního závazku.

*4)Účastněme se duchovně modliteb svátosti* 🙏
Vnímáte vždy slova z modliteb svátosti? Rozumíte jejich významu? Modlitby nám vysvětlují, že chléb přijímáme na památku těla Syna, které dal jako výkupné, aby všichni měli nárok na vzkříšení, a vodu pijeme na památku krve Syna, kterou ochotně prolil, abychom mohli být vykoupeni pod podmínkou pokání. V těch modlitbách se uvádí slovní spojení „že jsou ochotni“. Tady je prostor se zamyslet sami nad sebou: Jsme ochotni sloužit a zapojit se? Jsme ochotni se změnit? Jsme ochotni postavit se svým slabostem? Jsme ochotni pomáhat a žehnat druhým? Jsme ochotni důvěřovat Spasiteli?

*5)Přemítejme o Něm a pamatuje na Něj při roznášení symbolů svátosti* 🤔
Zatímco se roznáší chléb, můžeme přemítat o verších a okamžicích z písem, kde se mluví o svátosti.

Když opravdu plně a přítomně vnímáme obřad svátosti, jsme si potom schopni odpovědět na tyto otázky:
Jaké nauce nás učila píseň ke svátosti?
Co jsem slyšel a pociťoval, když jsem naslouchal modlitbám svátosti?
O čem jsem přemýšlel, když se svátost roznášela?

Tak co? Pamatujete si tak dobře na poslední svátost? Nebo je něco, co budete tento týden dělat, abyste se na svátost lépe připravili? 😇
Věřím v Krista

Pin It on Pinterest