Když se řekne Boží přikázání, většina z nás si nejspíš vybaví náboženství, Bibli, Mojžíše, pravidla, omezení anebo požadavky něco dělat. Asi si je hned nespojíme s láskou. Co ale mají společného? Vlastně všechno.

Protože nás miluje

Určitě si pamatujete, že když jste byli malí, tak vám rodiče pořád něco zakazovali. Zakazovali vám hrát si na rušné ulici, sahat na plotnu, říkali vám, že musíte jíst hodně zeleniny a polívky, abyste byli silní, že musíte chodit brzo spát, že nemáte ponocovat, že se máte vyhýbat drogám atd. Teď už se na to asi díváte jinak, ale určitě jste si předtím říkali, že rodiče jsou nejhorší a že přece víte, co je pro vás nejlepší, a oni to vůbec netuší. Proč vám ale tyto pravidla dávali?

Protože vás měli rádi a chtěli pro vás to nejlepší. (Věřím, že ti z vás, kteří máte děti, jste jim dávali/dáváte velice podobná pravidla.)

Stejně tak i Nebeský Otec chce pro nás to nejlepší. Chce, abychom se k Němu vrátili. Dokonce nám slibuje, že nám dá vše, co má. Přikázání jsou jen odrazové můstky a rady od našeho milujícího Otce, které nám pomáhají učit se, růst a stávat se více takovými, jako je On.

dite skace do vodyStejně jako dítě nerozumí, proč si nemůže hrát na rušné ulici, ani my nemusíme rozumět, proč nám Bůh dal určité přikázání.

Stejně jako dítě nerozumí, proč si nemůže hrát na rušné ulici, i my nemusíme rozumět, proč nám Bůh dal určité přikázání. Ale pokud rozumíme tomu, že nám Bůh dává přikázání, protože nás má rád a chce nás vést, abychom se stali takovými, jako je On, může pro nás být jednodušší přikázání dodržovat.

Protože my milujeme Jeho

Bůh nám dává přikázání, protože nás má rád. My mu naopak projevujeme lásku tím, že Jeho přikázání dodržujeme.

Dieter F. Uchtdorf řekl: „Proč se vůbec zaobírat Božími přikázáními? Přikázání Božích jsme poslušni z lásky k Bohu! …Naše poslušnost Božích přikázání je přirozeným důsledkem naší nekonečné lásky a vděčnosti za Boží dobrotivost.“

Nebeský Otec nám dává vše, co máme – možnost chodit, vidět, dýchat – a jediné, co od nás požaduje, je, abychom dodržovali Jeho přikázání. V Janovi 14:15 se píše: “Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání.” 

Nebeský Otec nám dává přikázání, protože nás má rád. Když je dodržujeme, tak mu projevujeme svoji lásku k Němu. Přikázání = láska.

 

Tento článek napsal Zdeněk Šindýlek