Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli myšlenky, které se vám honí v hlavě, jsou vaše vlastní, anebo jestli je to inspirace? A jak můžete pomoci ostatním rozpoznat nabádání od Ducha Svatého?

Duch Svatý vám ukáže, co máte dělat

V Knize Mormonově se dočítáme: „Neboť vizte, opět vám pravím, že když vstoupíte na cestu a obdržíte Ducha Svatého, on vám ukáže všechny věci, které máte činiti. (2. Nefi 32:5) Dovolte mi, abych se s vámi podělila o zážitek se svou sestřenicí. Jednoho dne jsem jela vlakem a měla jsem spoustu věcí, popravdě řečeno jsem netušila, jak budu schopná všechno odnést. Pomyslela jsem si, že by bylo skvělé, kdyby mi někdo mohl pomoct. Na jedné zastávce, krátce před tím, než jsem měla vystupovat, nasedla do stejného vagónu mně povědomá osůbka. S překvapením jsem zjistila, že to je moje sestřenice!

duch svatý nás vede komaps v ruce
“Když vstoupíte na cestu a obdržíte Ducha Svatého, on vám ukáže všechny věci, které máte činiti.” 

Měla jsem takový pocit…

Spousta příhod, které končí nějakým zázrakem, začíná větou: „Měla jsem pocit, že bych měla udělat to či ono…“ Když následujeme své pozitivní myšlenky, můžeme si být téměř 100% jistí, že v konečném důsledku budeme svědky nějakého zázraku. A kdo ví, dokonce můžeme být odpovědí na něčí modlitby. Ne jinak tomu bylo v případě mojí sestřenice. Když nastupovala do vlaku, už už chtěla nastoupit do jednoho kupé, když náhle měla pocit, že by měla nastoupit jinými dveřmi. O pár minut později jsme se potkaly a ona mi velice ochotně pomohla s věcmi. Pán nás v písmech učí: „Ano, viz, budu mluviti k tobě v mysli tvé a v srdci tvém skrze Ducha Svatého, jenž sestoupí na tebe a jenž bude dlíti v srdci tvém.“ (Nauka a smlouvy 8:2.)

duch svatý šeptá
„Duch nepřitahuje naši pozornost křikem…spíše šeptá.“

Jemný, tichý hlas

Starší Boyd K. Packer řekl, že „Duch Svatý nepřitahuje naši pozornost křikem…spíše šeptá. Příležitostně na nás bude naléhat, že mu nelze nevěnovat pozornost.“ Většinou je však na nás, jestli těmto pocitům budeme věnovat pozornost. A když se nám něco na základě takových myšlenek podaří, je dobré, pokud se ohlédneme a uvědomíme si, odkud tyto myšlenky přišly. Stejně tak můžete ostatní upozornit, pokud vám, stejně jako v případu mé sestřenice, byly sesláni na pomoc v pravou chvíli.

Takže až příště pocítíte, že byste měli někam jít nebo něco udělat, zkuste podle těchto myšlenek jednat. Uvidíte, kam vás zavedou.

 

Tento článek napsala Dáška Dynková.