V dětství mnoho z nás mělo představy o tom, jaký náš život jednou bude. Ať už jsme chtěli být hasičem, známým hercem nebo maminkou, ne vždy náš život dopadl tak, jak jsme očekávali. Zdá se, že pouze velice málo lidem se poštěstí, aby žili svůj „plán A“ nebo se stali tím ideálním člověkem, kterého si vysnili v dětství. Ale i přesto, že naše životy nejsou takové, jaké jsme je plánovali, stále můžeme být šťastní, bez ohledu na naše okolnosti.

Radost je volba

Mnohdy je jednoduché zapomenout na to, že si můžeme sami zvolit, jak se cítíme. Když se  objeví zkoušky a zasáhnou bouřky, je lehké zapomenout, že je to pouze na nás, zda si zvolíme být šťastní. President Dieter F. Uchtdorf řekl: „Vždy bude něco, na co si lze stěžovat – něco, co se vám nedaří. Můžete prožít své dny tím, že budete smutní, že budete mít pocit, že jste osamělí, nepochopení či nechtění. To ale není cesta, po které jste si přáli jít, a není to ani cesta, na kterou vás Nebeský Otec vyslal. Pamatujte, že jste opravdu děti Boží!“

Můžeme se sami rozhodnout, jak se budeme chovat v časech zkoušek a rozepří. Mnohdy není lehké čelit zkouškám s úsměvem na rtech, ale když si zvolíme, že budeme šťastní, se vším se nám bude lépe zápasit. Je jen na nás, zda se postavíme, oprášíme a budeme šťastní právě TEĎ!

„Neboť já naučil jsem se dosti míti na tom, což mám.“ (Filipenským 4:11)

srdcezrukou
 

Dívej se kolem sebe

Je velice jednoduché něčeho litovat, když jsme smutní. Přirozeně se chceme uzavřít a být sobečtí, ale to je pravý opak toho, co bychom měli udělat. Místo toho, bychom se měli podívat kolem sebe a najít příležitosti ke službě druhým. Služba nám může pomoci změnit náš postoj a náhled na věc. Také nám dává příležitost, abychom se zaměřili na potřeby ostatních a nezůstali na té nebezpečné cestě, kdy myslíme pouze na sebe. J. M. Barrie, autor díla Petr Pan, řekl: „ Ti, kteří přináší sluneční svit do životů ostatních, jej nemohou udržet od sebe“. (A Window in Thrums [1917], 137.)

Christ 4

 

Soustřeď se na Krista

Ač se to může zdát někdy obtížné, není žádné vhodnější doby, abychom se obrátili na Ježíše Krista, než když se cítíme smutně či ztraceně. Když budeme číst písma, studovat učení proroků nebo se modlit, budeme schopni najít radost a pokoj, které toto poselství naděje a uzdravení obsahuje. Ježíš Kristus a Nebeský Otec chtějí, abychom byli šťastní a připravili pro nás cestu, jak toho dosáhnout.

Pokud zaměříme svůj život na Ježíše Krista a Jeho učení, najdeme pravou a nikdy nekončící radost. Starší Richard J. Maynes o Nefim a jeho rodině řekl: „Navzdory těžkostem byli schopni žít šťastně, protože se v životě zaměřili na Krista a Jeho evangelium“.

Na konci si musíme všichni pamatovat, že nemůžeme vždy ovlivnit, co se stane, ale můžeme změnit to, jak se cítíme a na koho se chceme obrátit.

Článek byl zkopírováno z www.mormon.org Přeložina Eva Mlčochová