Archiv rubriky: Duchovní život

načítání

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista
Ať už ve svém životě bojujete s čímkoliv, věřte, že to má cenu! :)
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Jak Pán prokazuje milosrdenství Vaší rodině?
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Máte někdo zkušenost, že to opravdu funguje? 🙏
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Strom neztrouchniví přes noc. Rozklad obvykle začíná uvnitř, a to dlouho před tím, než se projeví navenek. Pouhým pohledem oka se zdá dlouho být všechno v pořádku. Ale z plodů se rok co rok vytrácí šťavnatost a sladkost.
Máme se vždy na pozoru? Jsou naše myšlenky i činy vždy v souladu s Bohem?
Tam, kde chybí každodenní úsilí stávat se lepším, stávat se jako Kristus, se pomalu a nenápadně plíží plevel a hořkost. Musíme neustále vyhledávat dobré zdroje, dobrou vláhu, abychom mohli nést i dobré ovoce.

Kam si chodíte pro inspiraci, když pozorujete, že byste mohli nést lepší ovoce než nyní?
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Zpráva od a o Ježíši Kristu je pro lidstvo tak zásadní a tak důležitá, že bylo a je nezbytné, aby tato zpráva byla nesmírně jednoduchá.

Stejně důležité je pro nás všechny, kteří jsme učedníky a následovníky Spasitele, Ježíše Nazaretského, žít tak, aby naše skutky a naše slova svědčili o tom, čemu skutečně věříme.

Kdo je ve vašem okolí příkladem v následování Spasitele?

Pin It on Pinterest