Archiv pro štítek: Radost

načítání

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista
Chtěli jste někdy udělat něco dobrého, ale pak jste si to rozmysleli protože vám to přišlo zbytečné? 🤯 Že by to někdo jiný zvládl lépe?
👿 Čert nikdy nespí. Je potřeba rozeznat satanovo našeptávání a jeho odrážení od dobrých věcí. Pán nás žádá, abychom se stále snažili žít lepším a svatějším způsobem. 😇 Zajímejme se o to, co dobrého navíc můžeme udělat. Spasitel nám dal příklad, že "kamkoli přišel, konal dobro...protože Bůh byl s ním" 🤗 (Skutky 10:38).

Měli jste někdy pochyby, zda myšlenka, která vás právě napadla je opravdu vnuknutí od Boha, nebo jen váš výmysl? 🤔
"...to, co je od Boha, vyzývá a nutká činiti dobro neustále. Pročež každá věc, která vyzývá a nutká činiti dobro...je inspirována Bohem." 🙏 (Moroni 7:13). Dobrý skutek nikdy nepřijde vniveč a nikdy není špatnou reakcí. ☺️ Když budeme žít jako následovníci Ježíše Krista, ty duchovní "pošťouchnutí", abychom někomu pomohli, budou přicházet.

Většinou ani nevidíme dopad našich malých skutků služby. 🧐 Ale Pán nám dá pocítit, že jsme nástroji v Božích rukou a že skrze nás působí duch Svatý. 🙏🤜🤛

❤️ Za jakou myšlenku, kterou jste chtěli potlačit, ale nakonec jste se podle ní řídili, jste v životě vděční?☺️🥰
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Zveme vás na možná poslední ONLINE shromáždění Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů - Česká republika. ⛪️
🙏Pojďte se duchovně posílit přímo ve vašem obýváku! 💪
🕙 V NEDĚLI OD 9:55 🕙 se můžete připojit pomocí tohoto odkazu:
Česky - https://youtu.be/3bU_4OvrGB0
Anglicky - https://youtu.be/cAvOq3o3jeg
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Jaké máte myšlenky, když čtete tento citát? 🤔
Já sama jsem se ve svém životě hodně krát modlila o různé věci. 🙏 Ať už jsem si přála nový mobil 📱 nebo jsem se chtěla vyhnout nějaké nepříjemné situaci, většina z toho nebyla moudrá rozhodnutí. 😫 Díky tomu, že se mi to nesplnilo, jsem se totiž naučila v životě hodně důležitým lekcí, které jsem potřebovala!
Nakonec vidím, že nejlepší je podřídit se Boží vůli a přát si to, co Pán uzná za dobré pro můj život. 🤗 Vždyť on vidí, na rozdíl ode mne "i za roh" a já bych si to konec konců nedokázala ani vysnít lépe. 🥰

Co jste v životě někdy chtěli, ale jste rádi, že jste to nedostali? 😅🤭
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Když vojevůdce Náman trpící malomocenstvím 🤕 přišel podle knihy 2. Královské 📖 za prorokem pro pomoc, přikázal mu, aby se 7x umyl v řece. 🌊 To ho nejprve pobouřilo. Zdálo se mu něco takového příliš hloupé. 😡 Když to nakonec přeci jen udělal, byl malomocenství ihned zbaven.🤯
Často Boha v životě žádáme o vedení. 🙏 Jsme ale vždy skutečně připraveni přijmout Jeho cestu? Někdy se nám nemusí líbit, zdá se nám nepohodlná nebo nepravděpodobná. 🧐 Máme tendenci si ji upravovat, tak, aby NÁM dávala větší smysl.
Pán ale vidí i "za roh". Když nám něco přikazuje, ví naprosto přesně, proč to musí být takhle a ne jinak. Zná přání našeho srdce a chce pro nás jen to nejlepší. 🤗 Když vložíme důvěru v Pána a řídíme se jeho pokyny, nikdy neskončíme špatně.❤️

Dokonce i dnes nám Bůh dal své vyvolené služebníky, kteří nám pomáhají vidět správný směr a cíl. 💪 V posledních pár letech jsme mohli být svědky toho, jak nás prorok Páně připravoval na uplynulé měsíce. 🤗 A ještě stále nás vede!

Jaké požehnání v životě jste zaznamenali, když jste vložili důvěru v Boha?🙏❤️
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Pozorovali jste někdy (v rodině, v divadle, v supermarketu) nějaký velmi starý manželský pár? 🧐 Jak si vzájemně pomáhají, mluví spolu s úctou... Jako by pocházeli z nějaké pohádky? 🥰
Takový život musí být snem snad každého! 😍

Bohužel, nikdy to nepřichází lusknutím prstu. Nestačí jen najít si spřízněnou duši. 💑
My, jako lidé neustále čelíme nástrahám satana. 🤔 Musíme bojovat s vlastní pýchou, 😡 někdy jsme líní, unavení, 😩sobečtí, kritičtí, 😣 nechceme odpouštět... a děláme pořád mnoho chyb. Je potřeba neustále vědomě pracovat na sobě i na vztahu, který budujeme. To je opravdová dřina na celý život! 💪

Jeden teolog popravený v koncentračním táboře napsal své neteři: „Manželství je něco více než jen láska jednoho k druhému. 💕… V lásce vidíš jen dvě osoby ve světě, ale v manželství jste článkem v řetězu generací, které Bůh nechává přicházet a odcházet do své slávy a povolává je do svého království. V lásce vidíš jen nebesa vlastního štěstí, 😍 ale v manželství jsi postavena na pozici zodpovědnosti vůči světu a lidstvu. Tak jako koruna, nikoli jen vůle vládnout, dělá krále králem, 👑 tak právě manželství, 💍 nikoli jen vaše láska jednoho k druhému, vás spojuje z pohledu Boha i člověka. … A tak láska vychází z vás, ale manželství přichází shůry, od Boha.“ 🙏 -Dietrich Bonhoeffer

Pin It on Pinterest