V Bibli je mnoho míst, kde se píše o odpuštění. Víme však, komu máme odpouštět a kolikrát?

Komu máme odpouštět?

Ježíš nám dal v písmech jasný příklad, komu bychom měli odpustit. Nejen, že dokázal odpustit různým hříšníkům, pokud měli touhu činit pokání, ale dokonce dokázal odpustit těm, kteří ho křižovali. Když visel na kříži, modlil se: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ 

Kolikrát máme odpustit?

Jednou, když jsem byla na sociálních sítích, mě zaujal jede obrázek, kde byl graficky zobrazen verš z Matouše a moudro pod tím bylo, že máme raději odpouštět, protože je to jednodušší než počítat matematické úlohy.  Ten verš je v původním znění následovný: „Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“  Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“ (Matouš 18:21-22)

Matematika asi nikdy nepatřila mezi mé nejoblíbenější předměty. Proto jsem se zamýšlela nad tím, jak to tedy s odpuštěním opravdu je. Pokud máme odpustit „jen“ 77x, co se stane, pokud se tento počet vyčerpá? Naštěstí v písmech můžeme na tuto otázku najít odpověď, když Pán podal další vysvětlení: „[Máte si] navzájem odpouštěti; neboť ten, kdo neodpouští bratru svému přestupky jeho, stojí před Pánem odsouzen; neboť v něm zůstává větší hřích. Já, Pán, odpustím tomu, komu odpustím, ale od vás je požadováno, abyste odpouštěli všem lidem.“ (NaS 64:9–10.)

 žena s kytkou v dlaníchKdyž se naučíme ochotně odpouštět, budeme moci obdržet nevýslovný pokoj a partnerství s naším Spasitelem

Naučme se ochotně odpouštět

Starší Hawk, jeden ze sedmdesátníků, nás učí: „Když se naučíme ochotně odpouštět těm, kteří se vůči nám dopustili přestupku, budeme moci všichni obdržet nevýslovný pokoj a partnerství s naším Spasitelem.“ Takže mám dobrou zprávu pro všechny „nematematiky“. Nemusíme si zapisovat čárky, kolikrát jsme komu odpustili. Protože matematika má s odpuštěním jednoho společného jmenovatele, nekonečno. Máme totiž odpouštět všem, ochotně a vždy.

 

Tento článek napsala Dáška Dynková.

Další myšlenky o odpuštění najdete zde.

Zdroje:

https://www.lds.org/general-conference/2018/04/even-as-christ-forgives-you-so-also-do-ye?lang=ces

https://www.lds.org/manual/true-to-the-faith/forgiveness?lang=ces