O lásce už toho bylo řečeno mnoho. Po tisíciletí je hlavním tématem básníků, spisovatelů, malířů i jiných umělců. Dnes pro vás máme nejen citáty o lásce, ale i o tom, jak o ni pečovat, aby vydržela navždy.

„Lásku ve skutečnosti definují tři písmena: č-a-s.“
-Dieter F. Uchtdorf

„Opravdová láska vzkvétá tehdy, když se o druhého staráme více než sami o sebe.“
-Jeffrey R. Holland

„Láska je úsměv, zamávání, laskavý komentář, kompliment, oběť, služba a nesobeckost.“
-Thomas S. Monson

„Nejvyšším projevem pravé lásky může být snaha nesoudit druhé.“
-Jean B. Bingham

„Láska je jedinou silou, která dokáže překonat rozdíly mezi lidmi.“
-Gordon B. Hinckley

„Nejušlechtilejší touhou lidského srdce je manželství, které může pokračovat i po smrti.“
-Russell M. Nelson

„Láska znamená udělat v životě místo pro někoho dalšího.“
-Neil F. Marriott

„Pociťovat, že láska manželského partnera, rodiče či dítěte je pevná a stálá, je veliké požehnání. Taková láska je zdrojem síly a vyhání bázeň.“
-David A. Bednar

„Opravdová láska vyžaduje skutky. Můžeme o lásce celý den hovořit, můžeme o ní psát verše či básně, zpívat písně, jež ji vychvalují, a kázat o ní druhým – ale dokud lásku nebudeme projevovat skutky, naše slova budou pouze „mědí zvučící aneb zvoncem znějícím“.
-Dieter F. Uchtdorf

„Opravdová láska je odrazem Spasitelovy lásky.“
-Thomas S. Monson

Líbily se vám tyto citáty o lásce? Další inspirativní citáty můžete najít na našem Facebooku nebo Instagramu.