Jelikož Svatí posledních dnů věří, že manželství je nezbytným krokem k oslavení, snažíme se vytvářet manželství, která nás budou v každé chvíli posilovat a povzbuzovat. A to nejen zde, ale i na věčnosti, což mnohem snáze říká, než dělá. Jako všechny věci, které za něco stojí i manželství a láska jsou těžké, stresující a vyžadují spoustu práce. Ale opravdu stojí za to do nich investovat.

Naštěstí si tuto cestu nemusíme razit sami. Můžeme se poučit z životů a moudrosti úžasných církevních vedoucích, kteří v manželství zažili a stále zažívají mnohá úskalí, radosti a zvraty.

Zde je pár lekcí o lásce a manželství ze životů našich milovaných apoštolů a jejich manželek.

1. Udělejte ta malá, těžká rozhodnutí (Prezident Monson)
V manželství neděláme jen velká životní rozhodnutí s naším protějškem, ale také individuální malá každodenní rozhodnutí o tom, kým budeme a jak se k sobě navzájem budeme chovat. Ale jak ukazuje Prezident Monson, někdy v budování šťastného a láskyplného života nesmírně pomůže upustit trochu ze své hrdosti.

„Říká se, že jsou to ty malé momenty, které tvoří dějiny, a stejně je to i s lidskými životy. Rozhodnutí ovlivňují náš osud. Proto je dobré hledět kupředu, stanovit si směr a aspoň částečně být připraveni na okamžik, kdy se budeme muset rozhodnout…

Dovolte, abych vás na chvíli vzal zpět do svých vysokoškolských let. Jako student univerzity Utah, jsem se zúčastnil tancovačky, která se konala na kampusu… když kolem mne protancovala mladá slečna z Východní střední se svým partnerem… jen jsem se jednou podíval a rozhodl, že to byla slečna, kterou bych rád poznal. Ale odtančila pryč. Nikdy už jsem ji nemusel vidět.

Ale o dva měsíce později jsem ji zase potkal. Když jsem jednoho dne v Salt Lake City čekal na tramvaj, podíval jsem se přes ulici a nemohl uvěřit vlastním očím. Stála tam ta mladá dívka, kterou jsem viděl tančit na parketu. Stála tam s další slečnou a mladíkem, kterého jsem si pamatoval ze základní školy. Bohužel jsem si nepamatoval jeho jméno. Musel jsem se rozhodnout… Šel jsem k tomu mladíkovi a řekl, ‚Ahoj, můj starý kamaráde ze základky.‘

Prázdně na mě zíral a prohlásil, „Tak nějak si nepamatuji tvé jméno.“ Prozradil jsem mu svoje jméno a on mi řekl své a potom mě představil dívce, která se později stala mou ženou. Toho dne jsem si do diáře poznamenal, že mám navštívit Frances Beverly Johnsonovou a také jsem to udělal. Věřím, že to bylo nejdůležitější rozhodnutí, jaké jsem kdy učinil (Prezident Thomas S. Monson, “Whom Shall I Marry?”).

2. Nepřestávejte randit (Prezident Eyring)
Malé pozornosti jako čokoláda, vyjádření uznání a vděčnosti a společné trávení času jsou podstatné. I když už jste oddaní, dejte si záležet, abyste i nadále randili a snažili se druhého získat. Starší Eyring nám dává dokonalý příklad toho, jak lásku udržovat naživu:

„Po večeři jsme se dívali na film ‚Navždy mlád’ s Melem Gibsonem. Končí romanticky znovushledáním mladých milenců. Závěrečná píseň, stejně jako ta úvodní, byla od Billie Holiday – ‚The Very Thought of You‘ [Samotná myšlenka na tebe pozn. překladatele]. Společně, Kathleen v teniskách a já bez bot, jsme na koberci v přízemí protancovali celou písničku až do poslední noty” (Henry B. Eyring, I Will Lead You Along).

 

3. Udělejte z vašeho partnera člověka vašich snů (Prezident Hinckley)
Ať už jste čerství novomanželé nebo jste si už spolu s partnerem užili pěkných pár let, snažte se vašeho partnera stále vidět jako člověka vašich snů. Žádný jiný pár toho není lepším příkladem, než Prezident Gordon B. Hinckley a jeho žena, Marjorie.

 „Naše děti i já jsme seděli u Marjoriiny postele, když se pokojně propadala do věčnosti. Přiznávám, že když jsem držel její ruku a cítil, jak z ní vyprchává pozemský život, byl jsem přemožen. Než jsem si ji vzal, byla dívkou mých snů, jak se zpívalo v tehdy populární písni. Byla mou drahou společnicí po více než dvě třetiny století, mně rovnou před Bohem, ale ve skutečnosti byla lepší než já. A teď, v mém pokročilém věku, se opět stala dívkou mých snů… Když už jsme byli staří, má milovaná společnice mi jednoho večera potichu řekla: „Vždycky jsi mi dával křídla, abych mohla létat a já tě za to milovala.‘“(Prezident Gordon B. Hinckley, “The Women in Our Lives”).

4. Nespěchejte na věc (Starší a Sestra Hollandovi)
Život je sletem neutuchajících a stálých změn. Jen málokdy, pokud vůbec, můžeme předpovědět vše, co se stane v dalším dni, natožpak roce nebo desetiletí. Kvůli tomu bychom se měli uvolnit a zkusit si spolu užít všechny překážky a dobrodružství. Každý vztah se vyvine svým vlastním způsobem a ve svém čase – a za to bychom měli být vděční.

Když Starší Holland sloužil jako prezident BYU [Brigham Young University pozn. překladatele], s manželkou promlouvali ke studentům na téma trpělivosti s životním načasováním.

Pat: „Pro všechny ostatní, ženy i muže, opravdu věříme, že romantika i manželství – pokud mají přijít – přijdou mnohem přirozeněji, pokud se o ně tolik nestrachujeme. Ze stejného důvodu také víme, že se to snadno řekne, ale těžko dělá. Je to těžké, protože velká část našich životů v Církvi je za mlada podrobena velmi přesnému časovému rozvrhu. Jsme pokřtěni, když je nám 8. Ve dvanácti jsou mladí muži vysvěceni na jáhny a mladé ženy začínají s programem pro mládež. V šestnácti potom začneme randit, střední školu dokončíme v osmnácti a v devatenácti nebo jednadvaceti [nově v 18-ti a 19-ti letech pozn. překladatele] odjedeme na misii.

Jeff: „Ale potom se to najednou stává čím dál tím méně strukturované a jisté… Nevím, jestli je to naše první nebo poslední rada, ale v každém případě, zbytečně a nepřirozeně na věci nespěchejte. Příroda má svůj rytmus a soulad. A my uděláme nejlépe, když se s těmito cykly sladíme, než abychom šli proti nim. Jak už bylo naznačeno před chvílí, vím, že někteří z vás s „urychlováním věcí“ nemáte problém. Pro skupinu, jejíž postup je měřen v milimetrech, tuhle část našeho poselství zapomeňte. Ale pro ostatní – buďte klidní, buďte trpěliví, buďte spokojení s obdobím, ve kterém se zrovna nacházíte“ (Jeffrey R. Holland & Patricia T. Holland, “Some Things We Have Learned Together”).

5. Získejte si příbuzné na svoji stranu (Prezident Uchtdorf)
Když jsme připečetěni k naší milované osobě, jsme zároveň připečetěni i k jejich rodině a rozšiřujeme řady našich předků. To je určitě požehnáním tady na zemi i na věčnosti, ale přináší to i jisté výzvy a může to způsobovat rozepře. Prezident Uchtdorf nám krásně ukazuje, že našeho „šťastně až navěky“ nejlépe dosáhneme, když do obrázku zahrneme i příbuzné. „Nebeský Otec vám nabízí ten největší dar – věčný život – a příležitost a obrovské požehnání našeho vlastního „šťastně až na věky…“

Jednou v neděli přivedli misionáři na shromáždění novou rodinu, kterou jsem nikdy předtím neviděl. Byla to matka se dvěma překrásnými dcerami. Pomyslel jsem si, že misionáři odvádí opravdu skvělou práci.

Obzvláště jsem si všiml jedné z dcer – s nádhernými tmavými vlasy a velkýma hnědýma očima. Jmenovala se Harriet a myslím, že jsem se do ní zamiloval hned, jak jsem ji poprvé uviděl…

Když jsme v církvi měli nějaké aktivity, jel jsem na kole k Harriet a zazvonil na jejich zvonek. Většinou odpověděla Harrietina maminka. Vlastně vždycky otevřela kuchyňské okno jejich bytu ve čtvrtém patře a zeptala se, co chci. Ptal jsem se, jestli by Harriet se mnou chtěla jet do církve na kole. Její maminka říkávala: „Ne, přijde později, ale já se s tebou ráda svezu do církve.“ Takhle jsem si to úplně nepředstavoval, ale jak jsem ji mohl odmítnout?

A tak jsme jeli do církve. Musím přiznat, že jsem měl velice impozantní kolo. Harrietina maminka seděla na štangli přede mnou a já se snažil po cestě z kočičích hlav jet jak nejelegantněji jsem mohl…

Byl jsem zklamaný? Ano.

Byl jsem poražený? Rozhodně ne!

Když o tom teď tak přemýšlím, vůbec není na škodu být za dobře s maminkou dívky vašich snů.“ (Dieter Uchtdorf, “Your Happily Ever After”).

6. Povzbuzujte a nestěžujte si (Sestra Hinckley)
I když jste zaneprázdněni starostí o své děti, práci, povolání, vzdělání, účty a všechno ostatní, ujistěte se, že si vyhrazujete dostatek času na partnera. A navíc bychom se měli ujistit, jak říká Marjorie Hinckleyová, že čas, který spolu trávíme, je příjemný a ne zdrojem dalšího stresu.

„Vím, že pro vás mladé matky je těžké uvěřit, že než se stačíte otočit, vaše děti budou z domu a vy budete s manželem sami. Měly byste se ujistit, že budujete lásku a přátelství, které budou příjemné a vydrží. Ať se děti z vašeho postoje naučí, že je pro vás manžel důležitý. Povzbuzujte ho. Buďte laskavé. Svět je drsné místo a on se stejně jako vy snaží přežít. Buďte optimistické.. Nebuďte ufňukánek.” (Marjorie Pay Hinckleyová, Small and Simple Things).

7. Nedovolte, aby vás peníze odvedly od důležitých věcí (Sestra Oaksová)
Finanční problémy a hádky, které je obklopují, se pravidelně objevují mezi nejčastějšími příčinami rozvodu. Není pochyb, že dluhy a rozdíly v tom, jaký náhled partneři na peníze mají, mohou způsobit hodně napětí a tlaku, ale stejně je směšné se hádat a nesnášet kvůli něčemu tak pomíjivému. Finančním hádkám se můžeme vyhnout, pokud se na peníze budeme dívat z pohledu evangelia a zjednodušíme naše útraty. Toho si Sestra Oaksová všimla, když sloužila se členy na Filipínách.

„Světská očekávání, že štěstí je neodmyslitelně spjato s vlastnictvím mnoha materiálních věcí, jde přímo proti prorockým nabádáním se oženit a žít jednoduše… Během naší služby na Filipínách jsme se Starším Oaksem radili mladým párům a jejich rodinám, aby se vzdali extravagantních svatebních obřadů… Více než jeden pár s omezeným rozpočtem šel před svatbou v chrámu do Církevního distribučního centra v Manile, kde si pořídil jednoduché CTR [rozhodni se správně z angl. choose the right pozn. překladatele] prstýnky. Soustředili se na věčné spojení, a ne na jednodenní obrovskou oslavu s drahými, zbytečnými náramky a pozlátky. Tyto filipínské páry mají velkou šanci na manželské štěstí, když se soustředí jeden na druhého a své smlouvy, raději než aby se snažili zapůsobit na lidi drahým hodováním.“ (Kristen M. Oaksová, A Single Voice).

8. Často partnerovi připomínejte, že ho/ji milujete (Starší Scott)
Říkejte jim to stále dokola. A neříkejte jim to jen slovy, ale skutky, pohledy, něžností, pozorností a péčí. A pamatujte na tuto radu od Staršího Scotta:

„Říkáte manželce často, jak moc ji milujete? Přinese jí to radost. Když toto muži slyší, často říkají: „Ach, však ona to ví.“ Musíte jí to říkat. Žena tímto ujištěním roste a je velmi požehnána. Vyjádřete vděčnost za to, co pro vás partnerka dělá. A vyjadřujte tuto lásku a vděčnost často. Velice vám to obohatí, zpříjemní a posílí život. Nezadržujte tato přirozená vyjádření lásky. A funguje to mnohem lépe, pokud ji při tom, když jí to říkáte, držíte pevně u sebe.” (Richard G. Scott, “Věčná požehnání plynoucí z manželství”).

9. Buďte přítomní a důslední (Starší Ballard)
V manželství, stejně jako ve všech vztazích, nemůžeme vložit všechno snažení do získání si něčí lásky, a potom prostě přestat. Láska si žádá vytrvalou a důslednou pozornost a ujišťování. Nikdo tomu nerozumí lépe než Starší Ballard, který prokázal velkou výdrž při získávání si dívky svých snů, a také na to potom navázal léty práce a věrnosti.

„Toto září je tomu 64 let… Šel jsem s přáteli na Uvítací tancovačku na Utažské univerzitě. Kamarád mi řekl o krásné druhačce, Barbaře Bowenové, o které si myslel, že bych ji měl poznat. Přivedl ji k nám, představil nás a my spolu začali tancovat.

Naneštěstí se jednalo o tanec, kterému jsme říkali „přebírací“, což znamená, že jste mohli tancovat s dívkou jen do té doby, než vám ji někdo během tance přebral. Barbara byla tak temperamentní a oblíbená, že jsem s ní tančil jen necelou minutu, než mi ji přebral jiný mladík.

S tím jsem se ale nehodlal smířit. Na misii jsem se naučil, jak je důležité podnikat následné kroky, a tak jsem získal její telefonní číslo a hned druhý den jsem jí zavolal a požádal ji o schůzku. Ale měla hodně práce ve škole a se společenskými aktivitami. Naštěstí jsem se na misii naučil být vytrvalý i tváří v tvář neúspěchu, a tak se mi nakonec podařilo jít s ní na rande. A jedno rande vedlo k dalším… Nyní, po 64 letech je sedm dětí a mnoho vnoučat a pravnoučat důkazem oné důležité pravdy, že bez ohledu na to, jak dobré vaše poselství je, bez důsledných a vytrvalých následných kroků nemusíte dostat příležitost ho předat dál.” (Elder M. Russell Ballard, “Následné kroky“).

10. Soustřeďte se na dobré (Sestra Uchtdorfová)
Ať už vaše manželství prochází těžkým obdobím a bere vám všechny síly ho udržet pohromadě nebo zažíváte jeden z těch momentů poklidné a blažené oddanosti, pamatujte na slova Sestry Uchtdorfové:

„Váš vliv bude nekonečný, když se budete soustředit na silné stránky vašeho protějšku raději než na jeho slabiny a chyby. Naše srdce a naše oči by se měly zaměřovat na pozitivní věci v našich životech a na našich bližních… Když sdílíte svůj laskavý, milující, tolerantní a pozitivní přístup k životu, požehnáte svého partnera, děti, vnoučata, synovce a neteře, přátele a bezpočet dalších lidí, kteří pocítí záři vašeho optimismu a svědectví.“ (Harriet Uchtdorfová, The Light We Share).

Tento článek napsala Danielle Beckstrom a původně byl  zveřejněn na  ldsliving.com  pod názvem  “Love Lessons from the Prophets & Their Wives” . Přeložila jej Alžběta Vargová.

česky ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company