Rodina je středem Božího plánu

„Žádný jiný úspěch nemůže vyrovnat selhání v domově.“ – David O. McKay

Není přehnané říct, že člověk má v životě velkou výhodu, pokud pochází z milujícího domova, kde má podporu. Mnoho lidí má úspěch, i když pochází z méně než ideální rodinné situace. Ale když je postaráno o naše základní potřeby, víme, že nás naši rodiče mají rádi a skrze to, že se v domovech učíme různé lekce, může být mnohem jednodušší čelit každodenním životním výzvám. V dospělosti pravděpodobně budete chtít pro vaši rodinu šťastný život.

Není to žádná náhoda. Bůh nás uspořádal do rodin, abychom mohli vyrůstat ve štěstí a bezpečí, a abychom se naučili mít ostatní nesobecky rádi- což je klíč k opravdové radosti.

Boží církev existuje proto, aby pomohla rodinám získat věčné štěstí. Věříme, že největší požehnání, které nám dává, je schopnost, abychom se mohli vrátit a žít s Ním v nebi s našimi rodinami. Následujeme vůli našeho Nebeského Otce, protože to je způsob, jak můžeme toto požehnání obdržet.

Jsme všichni součást Boží rodiny

Když v Církvi oslovujeme další členy „bratře“ Lee nebo „sestro“ Brownová, myslíme to doslova. Věříme, že každý z nás-včetně těch, kteří nejsou členy Církve- je doslova syn nebo dcera našeho Nebeského Otce (Židům 12:9), a tudíž náš nebeský sourozenec. Před tím, než jsme přišli na zem, byli jsme milováni a vyučováni naším Nebeským Otcem, a byli jsme součást jeho věčné rodiny. Takže všichni sdílíme pouto, které přesahuje tento život. Zamyslete se, kdybyste opravdu brali svého souseda nebo spolupracovníka jako svého bratra nebo sestru, jednali byste s nimi jiným způsobem? Ve stejném duchu, znalost toho, že vaše pozemská rodina má věčný význam, vám také může pomoct, abyste s nimi zacházeli jinak.

Rodina na prvním místě

Možná patříte mezi ty šťastnější, kteří vyrůstali ve šťastných a zajištěných rodinách se dvěma rodiči. Možná do této skupiny nepatříte a vyrůstali jste bez lásky a podpory po které jste toužili. Jako dospělí pravděpodobně chcete pro vaši rodinu šťastný domov. Žít v rodinách poklidně není vždy jednoduché, ale v Boží znovuzřízené Církvi jsou manželství a rodiny nejdůležitější sociální jednotky v jak tomto životě, tak i na věčnosti.

Milující rodina u domu

„Vše, na co jsem mohl myslet, byla moje manželka a moje děti.“

Lidé, kteří zažili nějakou katastrofu, nikdy neřeknou: „Jediné, na co jsem během zemětřesení myslel, byl můj bankovní účet.“ Téměř vždy řeknou: „Vše, na co jsem mohl myslet, byla moje manželka a moje děti.“ Nemělo by být k zapotřebí nějaké přírodní katastrofy, abychom poznali tyto pravdy. Ale příliš často necháme peníze, honbu za potěšením, nebo dokonce potřeby lidí mimo naše rodiny, aby odvedli naši pozornost. V Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů je rodina na prvním místě.

Klíče ke šťastné rodině na zemi

Až budete chtít příště zakřičet na své dospívající dítě, nejprve se zeptejte sami sebe: „ Co by Kristus chtěl, abych udělal?“

Štěstí v rodinách nejlépe dosáhneme, pokud ho založíme na učeních Ježíše. To znamená, že budeme nesobečtí, upřímní, věrní, milující a je celá řada dalších ctností, o které bychom měli usilovat, netřeba zmínit spoustu snahy. Milující šťastná rodina nevznikne náhodou.

Přemýšlím o naší vlastní rodině.  Byly tu časy, které bývaly veselé a časy, které nebyly. Které okamžiky byly nejšťastnější? Nejpravděpodobněji ty, kdy jsme se cítili milovaní.

Ježíš v Jeruzalémě učí děti

Štěstí v rodinách nejlépe dosáhneme, pokud ho založíme na učeních Ježíše.

Když náš táta pláče, protože jsme nemocní. Když vidíme naše rodiče, jak se smějí a usmívají a můžeme vidět, jak moc se mají navzájem rádi. Když si se mnou sestra plácla za to, že jsem dal gól, nebo naopak. Když jsem rozbil okno a mí rodiče mi odpustili, místo toho, aby na mě křičeli. Když naše auto během bouře sjelo ze silnice a naše rodina musela jít několik kilometrů pěšky, aby našla pomoc. Drželi jsme se za ruce a zpívali si, aby nám cesta ubíhala rychleji.  Naše rodina se připojila k tomu, aby pomohla někoho vyhrabat ze sněhu. Má rodina protrpěla vystoupení školního muzikálu, i když já jsem byl pouze kulisák. Možná, že se naše rodina modlila, zpívala písničky a společně navštěvovala církev. Tyto šťastné vzpomínky můžeme nyní znovu vytvořit ve vlastních rodinách a manželstvích. Kdyby naše rodina nezažila tyto šťastné chvíle, když jsme byli malí, my bychom to teď chtěli změnit.

Rodiny nás připravují na věčný život

Přemýšlejte o roli, kterou ve své rodině máte nebo budete mít, a o všech povinnostech, které s tím jdou ruku v ruce. Rodič, choť, sourozenec, dokonce malé děti mají spoustu práce. Úsilí, které vynaložíme k tomu, abychom posilovali naše rodiny, je ten nejtěžší a nejdůležitější úkol, který kdokoli z nás na zemi bude mít. Udržování míru v domovech a upřednostňování druhých má na nás očišťující účinek. Není náhoda, že tyto věci mohou být vysilující. Bůh pro nás vymyslel, že budeme testováni, abychom mohli růst a zdokonalit dovednosti, které bychom se jinak nenaučili. Dovednosti jako trpělivost a nesobeckost, které nám pomohou stát se více takovými, jako je Bůh a připravit se na věčný život s našimi rodinami.

Neměli bychom podléhat zklamání. Nezáleží na tom, jak moc se snažíme, naše manželství a naše domovy nebudou perfektní.  Ale pokud je stavíme na principech Krista zahrnující víru, modlitbu, pokání, odpuštění, respekt, lásku, soucit, práci a smysluplnou zábavu, domov se může stát útočištěm, místem pokoje, míru a obrovské radosti.

Novomanželé před chrámem

Manželství na čas a na celou věčnost.

 

Manželství uzavřeno v nebi

Většina lidí si myslí, že manželství, které bylo uzavřeno v nebi, jako něco, co se objevuje zřídka a ve kterém jsou obě strany hluboce zamilované a vysoce kompatibilní.  My říkáme rádi, že manželství jsou uzavřena v nebi. Když muž a žena vstoupí do jednoho z našich svatých chrámů, aby byli oddáni, uzavírají s Pánem smlouvu (neboli slibují), že spolu zůstanou navždy- na zemi a poté, co zemřou i v nebi, pokud budou věrni svým slibům a jeden druhému. Chrámový sňatek neobsahuje fráze jako „Dokud vás smrt nerozdělí“, nebo „Tak dlouho, dokud budete oba živi“. Pokud dodržujeme tyto sliby, naše děti se také stanou součástí tohoto nebeského slibu- budou k nám připečetěny navěky.

Tento článek byl původně publikován na stránce mormon.org. Do češtiny přeložila Dáša Dynková