Mé děti zbožňují Velikonoce. A proč by neměly? Je to nejnovější komerční svátek, který je zaměřený na čokoládu, sladkosti a ozdoby.

Protože vím, že Velikonoce nejsou o velikonočních zajíčcích, košíčkách a honu na vejce, a protože jsem chtěla, aby mé děti pochopily to samé, hledala jsem na internetu nápady, jak mohu tento svátek zaměřit více na Ježíše Krista. Před pár lety jsme na Velikonoční neděli začali péct „roládu vzkříšení“. Zjistila jsem, že je to zábavný způsob, jak můžu učit své dětí o důležitosti Spasitelovy oběti a zázraku Jeho Vzkříšení. A děti se na něj každý rok těší.

Pokud tak jako já hledáte nové velikonoční tradice, které jsou více zaměřené na Spasitele, zde je několik rychlých a jednoduchých nápadů, které můžete vyzkoušet.

Jak využít celý svátý týden

Zjistila jsem, že velikonoční kalendář na mormon.org je velmi efektivní během výuky v Primárkách. Dětem se líbilo jeho vizuální zpracování, že byl krátký a pomohlo jim to porozumět událostem, které předcházely Spasitelově smrti a Vzkříšení. Tuto stránku můžete ve svém domově využít tak, že každý den strávíte 5-10 minut (možná před rodinnou modlitbou) povídáním si o tom, co se stalo před více než 2000 lety zrovna v onen den. V mé rodině byly obrázky a krátké osnovy pro moje děti dobrým odrazovým můstkem k tomu, aby se ptaly na otázky, a pro nás, abychom na ně vyhledávali odpovědi v písmech. Já a můj manžel jsme také měli příležitosti k tomu, abychom vydávali svá svědectví o Spasiteli a o tom, proč na Jeho životě, smrti a Vzkříšení stále záleží i v dnešní době.

Vyrobte si palmové ratolesti

Pro malé děti může být příběh s vyráběním velice účinný při výuce zásad evangelia. Zábavný způsob, jak můžete naučit své děti „přivítat“ Spasitele do jejich života, může být pomocí výroby těchto „palmových ratolestí“. Učte své děti o Spasitelově triumfálním vjezdu o Palmové neděli přečtením Matouše 21:1, 6-11. Zdůrazněte, jak Ježíšovi následovníci vítali Ježíše jako svého krále tím, že mávali palmovými listy a křičeli: „Hosanna!“ Dejte svým dětem za úkol vyrobit jejich vlastní palmové listy tak, že vystřihnou 5-6 obkreslených rukou na zeleném papíru (nebo použijte bílý papír, který pak nabarvíte nazeleno.) Přilepí je na dřívka, aby vypadaly jako palmové listy. Na druhou stranu těchto výstřižků nechte děti, aby napsaly tuto větu a doplnily chybějící část: „Ježíše do svého života můžu víc přivítat tím, že __________.“

Zaměřte se na svátost

Dobrý způsob, jak docílit, aby jemné duchovní zážitky, které zažíváme v období Velikonoc přetrvaly po celý rok, je připomenout své rodině, že Ježíš nám dal svátost, abychom na něj mohli vždy pamatovat. S rodinou si přečtěte Lukáše 22:1,14, 19-20, a pak členy rodiny vyzvěte, aby napsali seznam slov, které jim připomínají věci, jež pro ně Ježíš vykonal. Vložte tento seznam do jejich písem, aby se na něj mohli každý týden během svátosti dívat.

 

Pamatujte na Krista večeří při svíčkách

V Liahoně jsem narazila na nápad, který můžeme dělat, abychom pamatovali na Poslední večeři nebo pouze na vážnost Spasitelovy noci v Getsemanech.  V sobotu večer před Velikonocemi, rodina z tohoto časopisu večeřela při svíčkách, při které si četli příběh z Knihy Mormonovy o třech dnech temnoty před tím, než Kristus přišel navštívit Americký kontinent. Tento čas využili k tomu, aby diskutovali o požehnáních, která získáváme díky tomu, že máme Spasitele světa.

Navštivte hřbitov

Díky našemu Spasiteli, Ježíši Kristu, smrt není konec. Velikonoční období je vhodnou dobou, abychom této lekci naučili své děti tím, že navštívíme hroby svých milovaných. Pokud nemáte možnost navštívit hřbitov, popovídejte si se svými dětmi o členech rodiny, kteří již zesnuli a vyjádřete vděčnost za Vzkříšení Ježíše Krista.

Učte s Velikonočním váčkem

Názorné lekce jsou ty nejlepší a tato se dá skvěle použít na rodinném domácím večeru o Velikonočním pondělí. Začněte s písní „Poslal svého Syna.“ Do váčku dejte následující předměty: 1) 3 mince, 2) malý kelímek, 3) provázek s uzlíkem, 4) mýdlo, 5) malý kousek červené látky, 6) křížek udělaný z párátek, 7) bílý hadřík, 8) špalíček celé skořice nebo jiného koření, 9) kamínek, 10) poskládanou bílou látku, 11) obrázek Ježíše. Zatímco budete číst verše, které jsou uvedeny níže, nechte vaše děti, aby vytahovali z velikonočního váčku předměty, které se shodují s právě čtenými verši. Což je další způsob, jak můžete mluvit o Vzkříšení, a ještě k tomu poskytuje i další příležitost, jak se můžete podělit o své pocity vděčnosti a radosti, které chováte ke Spasitele.

1. Matouš 26-14-15
2. Matouš 26:39-39
3. Matouš 27:1-2
4. Matouš 27:22,24
5. Matouš 27:28-29
6. Matouš 27:31
7. Matouš 27:59
8. Jan 19:40
9. Jan 20: 1-4
10.  Jan 20:5-7
11. Jan 20:10-20

 

Zkuste zaměřit náplně do vajíček více na Ježíše Krista

Namísto toho abyste plnili vajíčka na velikonoční hon na vejce sladkostmi a jelly beans, zkuste najít náplň, která bude více zaměřená na Krista a která dětem pomůže připomenout si pravý význam Velikonoc. Například, brožurka k vytisknutí z časopisu Friend 2008, která se jmenuje „The story of Jesus Christ“ (,,Příběh Ježíše Krista“), se dá umístit do velkého plastového vejce. Vajíčka také můžete naplit svědectvím o Spasiteli od členů rodiny, malými obrázky vystřihnutými z časopisů Friend a Liahony, nebo krátkými citáty zaměřenými na Krista, které mohou pomoci soustředit pozornost tohoto svátku zpět tam, kde by měla být.

 


Tento článek původně napsala Irinna Danielsová a byl publikován na lds.org/blog. Do češtiny ho přeložila Dáša Dynková.