Jako lidstvo potřebujeme Spasitele, protože jsme nedokonalí a Pádem Adama a Evy jsme byli odděleni od přítomnosti Boží. Vznikly mezi námi dvě velké propasti – smrt a hřích – a Ježíš Kristus pro nás tyto dvě propasti překonal. Smrt překonal tím, že se rozhodl zemřít a pak byl vzkříšen. Tím nám všem umožnil, že i my můžeme být po smrti vzkříšeni. Naše tělo a náš duch se znovu spojí a už nikdy se nerozdělí.

Ježíšova oběť

To, co pro nás Ježíš Kristus vykonal je pro obyčejného člověka nepochopitelné. On dobrovolně obětoval svůj život, abychom my mohli najít ten věčný. Tato oběť pro něj nebyla jednoduchá. Trpěl a byl i moment, kdy si přál, aby to nemusel vytrpět, ale s láskou nakonec pronesl, aby se děla vůle Otce. Spasitel je pro mne příkladem toho, jak moc je důležité dělat věci o kterých víme, že jsou vůle Boží… i když to může být těžké a někdy až zdánlivě nemožné.

Můj oblíbený citát je: „Neřekl jsem, že to bude jednoduché, řekl jsem, že to bude stát za to.“ Hned další citát na který si vzpomínám je od staršího Hollanda. Ve své myšlence vyjádřil podivení nad tím, proč by to pro nás mělo být jednoduché, když pro Spasitele to jednoduché nikdy nebylo. Naše oběti tady na zemi nemusí být úplně jednoduché, ale můžeme si být jistí, že pokud budeme dělat vůli Boží, tak to všechno bude správné a nějak to dopadne.

Ježíš KristusJežíš zemřel, abychom my mohli žít

Studujte Jeho učení

Jsem vděčná za možnost se více dozvědět o muži, který dal svůj život, abych já ten svůj mohla najít. Písma nás učí, že máme být jako On. Nemůžeme se takovými stát, pokud nebudeme znát Jeho podstatu a povahu. Studiem o Ježíši Kristu se mu přibližujeme a stává se pro nás jednodušší žít podle Jeho evangelia.

Já vím, že Ježíš je Kristus, můj Spasitel a Vykupitel. Vím, že celý svůj život věnoval službě druhým a v tom pokračoval i ve smrti. Naučila jsem se od Něj, jak moc je důležité sloužit. Doufám, že se mi to bude dařit. Zatím jsem jen vděčná za své svědectví o pravdě.

 

Tento článek napsala Zuzka Jedličková.