Slyšeli jste někdy o Philu T. Farnsworthovi? Co třeba o Lesterovi Wirovi nebo Thomasi Stockhamovi?

Každý z těchto mormonů vytvářel historii tím, že vynalezl zařízení, které dnes považujeme za samozřejmost, včetně televize, dopravních světel a digitálního zvuku. Mormoni se podíleli na trhu s vynálezy a vy pravděpodobně stále využíváte tyto vynálezy.

Poznámka redaktora: Tento článek neobsahuje plný seznam všech věcí, které mormoni vynalezli. Během let, členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vynalezli mnohé další důležité vynález , v tomto článku vám, ale představíme pouze ty nejznámější.

1. TACHOMETR

Pionýři Svatých posledních dnů už při cestě na západ tušili, co je tachometr. Různí lidé, včetně Benjamina Franklina, rozvíjeli své vlastní verze počítadel ujetých mil po celá staletí. Byli to ale mormonští pionýři William Clayton a Appleton Milo Harmon, kteří vyrobili tachometr, který byl jako první použit na voze, a který je považován za předchůdce moderního tachometru.

Staré kolo

Clayton, který byl pověřen zaznamenáváním údajů o cestě na západ, chtěl místo běžného odhadu, přesněji změřit ujetou vzdálenost. Začal tím, že změřil kolo vozu a zjistil, že 360 otáček kola se rovná vzdálenosti jedné míle. Poté, co v jednom dni napočítal 4,070 otáček, pořádal bratra Harmona, který byl tesař, aby mu pomohl vyrobit přístroj, který počítal za něj. Samotný vynález byl složitější než většina stávajících konstrukcí, s řadou pohyblivých drátů a ozubených převodů, které byly připojené na kola vozu.

Díky tomuto přístroji byl Clayton schopen poskytnout poměrně přesné měření vzdálenosti , kterou pionýři ušli. Když tyto údaje byly zveřejněny v „Příručce emigrantů Svatých posledních dnů” řídili se jimi i další pionýři a skupiny, které kolem roku 1849 cestovaly směrem na západ do Kalifornie .

2. VYLEPŠENÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ

Jonathan Browning, který byl obrácen do církve v Tennessee, vlastnil v Nauvoo, kde nějakou dobu žil se Svatými, prominentní obchod se zbraněmi. Byl puškařem i před tím než vstoupil do církve a rád vymýšlel a vylepšoval tehdejší návrhy zbraní, což vedlo k vynalezení „posuvného závěru” opakovací kulovnice, často označované jako zbraň „harmonika”, známá jako předchůdce moderních velkokapacitních střelných zbraní. Browning pokračoval s výrobou zbraní i po křtu, ale začal je označovat štítkem s nápisem „Svatost Pánu- naše zachování.”

Jestliže byl Jonathan Browning znám za pokroky se střelnými zbraněmi, jeho syn, byl ještě známější a často byl nazýván „otcem moderních zbraní“. John Moses Browning, který se narodil v Ogdenu, následoval v otcových šlépějích a nechal si registrovat více než 120 patentů na střelné zbraně. Jeho největším úspěchem byl vynález automatického kulometu s plynovým pohonem. Na seznamu jeho vynálezů jsou i poloautomatické pistole a brokovnice všechny byly vyrobeny známými společnostmi Winchester a Colt. Jeho práce na vojenských zbraních byla důležitým přínosem, když vypukla 1. světová válka a jeho jméno znají i současní uživatelé střelných zbraní. John Browning byl oddaným členem církve a v roce 1887 sloužil jako misionář v Georgii.

3. ELEKTRICKÁ TELEVIZE

Philo T. Farnsworth pocházel z klasické osady mormonských pionýrů. Jeho dědeček přišel do Utahu s prezidentem Brighamem Youngem. Philo T. Farnsworth se narodil v roce 1906 v Beaveru v Utahu, kde žili jeho předkové. Později, ale vyrůstal na ranči v Rigby v Idahu.

Farnsworth miloval vědu. Během dospívání využíval každou příležitost k učení se o elektřině. Během studia střední školy slyšel o starších verzích mechanických televizí, například ty, které byly vyvinuty Johnem Logie Bairdem ve Skotsku. Rychle si uvědomil, že představy o využitelnosti těchto zařízení nebyly reálné, nicméně pocítil, že by mohl navrhnout svou vlastní vylepšenou verzi. Brzy na to sdílel svůj načrtnutý nápad se svými profesory na univerzitě, kteří ho povzbuzovali k jeho realizaci. V roce 1924 pro něj nastala těžká životní změna, když mu zemřel otec. Bylo pro něj těžké převzít za něho odpovědnost a postarat se o rodinu. Dál se, ale snažil a v roce 1927, ve věku 21 let, vysílal první přenos na elektrické verzi televize ze své laboratoře v San Francisku.

Černobílé televize a radia

V té době se Farnsworthův úspěch roznesl natolik, že Americká rádiová společnost (RCA), jedna z největších amerických společností, mu za koupi tohoto vynálezu nabídla 100 000 USD, on ale prodej odmítl.

I když se Farnsworth pevně uchopil realizace a využití svého vynálezu, byl zklamán tím, že se nepoužíval pro vzdělávací účely, jak si původně představoval. Jeho syn Kent vzpomíná na to, co jeho otec o televizi řekl: “Nemá žádný přínos. A abychom se na ni dívali v naší domácnosti, na to ji nepotřebuji.”

Farnsworthův portrét byl na poštovní známce USA z roku 1983 a v budově kapitolu Spojených států je jeho socha. S manželkou Pem byli zpečetěni v chrámu v Salt Lake city. Po smrti mu také bylo uděleno ocenění Eagle Scout, které si zasloužil, ale nikdy neobdržel.

4. PEDÁLOVÁ STEEL KYTARA

Alvin „Rey“ McBurney nevyrůstal v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Byl to jedináček, který se zajímal radioamatérství a o hru na bendžo.

V době kdy jeho hudební kariéra začala v orchestru Horace Heidta a skupiny King Sisters, vymyslel McBurney svůj pseudonym: “Alvino”, což je španělská verze jména Alvin, a “Rey”, což je španělsky král.

V roce 1935, pracoval s inženýry společnosti Gibson na vývoji elektrické kytary. Inovační myšlenky a odborné znalosti Reye vedly k vytvoření první moderní elektrické kytary ES-150. Lynn Wheelwright, Reyuv kamarád říkal, že Rey byl jeden z prvních hudebníků, který se na elektrickou kytaru naučil hrát a zároveň vlastnil druhou elektrickou kytaru, která kdy byla vyrobena. Rey se nejvíce proslavil díky inovaci steel guitar (pedálová kytara).

Nebyl spokojen s laděním havajských kytar na klín, které byly běžně používané v Big Bandech v té době. Rey začal experimentovat, přidal pedály a možnost hry s přelaďováním. Po nějaké době výzkumu a vývoje jeho myšlenky vedly k vytvoření pedálové steel kytary, která se používá dodnes.

Reyuv prototyp elektrické lap steel kytary je stále vystaven v Seattlu a on je v síni slávy v St. Louis, Missouri znám jako „otec pedálové steel kytary“.

Reyova manželka Luise vyrůstala se sourozenci v Payson v Utahu a byla členkou Církve. Alvino, byl ale pokřtěn až v roce 1968, téměř 30 let poté, co se oženil. On a Luise sloužili v roce 1987 na misii na Havaji a oba zůstali aktivní v Církvi až do konce života.

5. CHIRURGICKÁ TRANSPLANTACE UMĚLÉHO SRDCE

První pokusy o transplantaci srdce proběhly už v roce 1960, ale až v roce 1982 se stala nemožná myšlenka realitou a začalo se používat umělé srdce k záchraně lidského života.

Svatý posledních dnů. Dr. William DeVries, se narodil v Ogdenu v Utahu a vystudoval lékařskou fakultu na univerzitě Utah. Pracoval na výzkumu pro Dr. Willéma Kolffa a první transplantace umělého srdce prováděl na zvířatech. Díky své pečlivosti se stal prvním a dokonce i jediným chirurgem schváleným Federální organizací pro potraviny a léky (Federal Food and Drug Administration), který byl oprávněn implantovat umělé srdce člověku. Dne 2. prosince 1982 DeVries implantoval umělé srdce Jarvik-7 svému mormonskému kamarádovi Barneymu Clarkovi.

Clark, kterému selhalo srdce, věděl, že léčebný postup bude riskantní, a proto neočekával, že bude žít dlouho. Nicméně doufal, že jeho operace napomůže k záchraně dalších životů. Clark kupodivu po operaci žil 112 dní, a DeVries dál pracoval na tom, aby se umělé srdce mohlo stát dlouhodobým řešením pro pacienty trpící nevyléčitelným srdečním onemocněním.

Clarkova pohřbu se zúčastnilo přes 1000 lidí, včetně DeVriese, a zástupce prezidenta Reagana. Starší Neal A. Maxwell na pohřbu promluvil, a nazval Clarka hrdinou “Ve světě s přibývající beznadějí a zoufalstvím, žil on klidně a rozhodně s odlišným pohledem na život“. Dále dodal, že Clark byl “obětavý pionýr dodávající nový rozměr mormonské tradici pionýrů, v němž ti, kteří ztráceli své blízké při překračování plání, nadále táhli své ruční vozíky a mířili na západ”.

6. ELEKTRICKÝ SEMAFOR

První pokusy o řízení dopravy proběhly už v roce 1868. Nicméně, tyto první přístroje fungovaly na plynový pohon a prokázaly se jako příliš nebezpečné. Situace se zlepšila až o několik desítek let později, díky mormonu a policistovi Lesteru Wireovi, který vytvořil „blikající ptačí budku”, zařízení na ovládání dopravy, které bylo prvním významným krokem směrem k modernímu řízení dopravy. Přístroj, ve kterém byly zeleně a červeně pomalované žárovky, a který byl připojen k trolejím a ručně ovládán policistou na zemi, zažil svůj debut v roce 1912 na křižovatce 200 South a Main Street v Salt Lake City.

První semafor v Salt Lake City

Občané Salt Lake zařízení původně odsuzovali, brali ho jako novotu, nebo ho jen bezostyšně ignorovali. Policie občas zjistila, že zařízení bylo přes noc úmyslně poničeno a vyžadovalo opravu. Jeho nápad se stále vylepšoval a nakonec byl vyvinut odolnější kovový model semaforu z komína lokomotivy. V té době přemýšlel o patentování semaforu, ale naneštěstí zjistil, že několik dalších měst už mělo své vlastní podobné verze patentované jinými vynálezci. První světelná elektrická schránka byla pak používaná jako ptačí budka v Salt Lake City v Tracy Aviary až do Wierovi smrti, kdy zmizela.

7. DIGITÁLNÍ ZVUK

Thomas Stockham, který v roce 1988 vyhrál cenu Emmy a v roce 1994 cenu Grammy za práci se zaznamenáváním zvuku, byl ,spolu se svým studentem, Robertem B. Ingebretsenem, a kolegou Richardem B. Warnockem, průkopníkem v oblasti digitálního záznamu zvuku . Všichni tři byli členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a v roce 1999, Stockham a Ingebretsen obdrželi Oscara za zpracování digitálního zvuku.

Stockham získal Ph.Dr. na MIT a zanedlouho po té začal experimentovat s digitálním zvukem. Nějaký čas strávil také na univerzitě Utah, kde se stal konzultantem Roberta B. Ingebretsena. Během této doby Stockham vyvinul způsob jak digitalizovat staré záznamy. V roce 1975 založil společnost Soundstream, která vydala první digitálně upravené nahrávky. Jeho převratná technologie na odstranění nežádoucích zvuků z nahrávek, ohromila davy. Stockham nadále pracoval na tom, aby tuto technologii vylepšil.

Digitální zvuk

Warnock a Ingebretsen se ke svému kolegovi v Soundstreamu nakonec připojili. Využili Stockhamovy nápady, Warnock, jako hlavní elektrotechnik navrhl hardware a Ingebretsen vytvořil software pro první digitální systém na úpravu zvuku. Ingebretsen nezvládly podat žádost na udělení patentu, a tak na začátku 80. let Sony a Philips předběhli Soundstream ve vývoji CD. Ale objev digitálního nahrávání, které umožnilo novou éru hudebního nahrávání, je i nadále připisován vynálezcům ze Soundstream.

Stockham byl klíčovou osobou ve snaze získat zpět vymazané minuty na pásce ze skandálu Watergate, a stal se také známý jako “otec digitálního nahrávání.” Jedním z dalších významných úspěchů Ingebretsena je i práce s mormonským kamarádem Edem Catmullem, jejímž výsledkem bylo vytvoření prvního digitálního videa – přibližně 20-ti vteřinový portrét ruky.

8. NASLOUCHADLO

Svatý posledních dnů Harvey Fletcher se narodil v Provu v Utahu. Poté, co absolvoval BYU, studoval na univerzitě v Chicagu, kde se spolu s jeho mentorem, Robertem A. Millikanem, pokoušeli změřit náboj elektronu.

Jeho výzkum a objevy se později prokázaly jako zásadní pro vynález 2-A audiometru – předchůdce moderního elektrického naslouchadla.

V roce 1911 se stal absolventem Ph.D. s nejvyšším oceněním na katedře fyziky univerzity Chicago, o pár let později začal pracovat ve výzkumu, který byl později přejmenován na Bell Laboratories. Díky svému výzkumu zvuku vyvinul první naslouchadlo, ve kterém byly použity elektronky a stal se známý jako “otec stereofonního zvuku.”

Na počátku roku 1930 Fletcher prezentoval trojrozměrný zvuk. Mnozí byli ohromeni realistickým zvukem vycházejícím z jeviště. O několik let později použil stejné technologie stereofonního záznamu na svým koncertě v Carnegie Hall a příležitostně pro podobné prezentace použil nahrávky sboru Mormon Tabernacle Choir.

Fletcher se stal proslulým v mnoha dalších odvětvích. Zatímco zkoumal zvukové projevy, vyvinul vibrační plátek, který fungoval podobně jako hlasivky. Tento vynález umožnil snadnější vývoj umělého hrtanu pro ty, kteří nemají funkční hlasivky. Také se stal známým díky své práci s přidáváním nahraného zvuku do “mluvících obrázků” (filmy). A dokonce vyvinul naslouchátko pro známého vynálezce Thomase Alvu Edisona.

Dr. Fletcher byl celý život věrným členem Církve, sloužil jako prezident New Yorské odbočky (vedoucí církve v dané oblasti) a měl i další povolání ve vedení církve.

9. UMĚLÝ DIAMANT

I když nenajdete tyto krystaly v klenotnictví, uměle vyrobené diamanty našly nenahraditelné využití v průmyslu. Kdo byl zodpovědný za jejich vynález? Svatý posledních dnů Howard Tracy Hall.

Hall, který se narodil v Ogdenu v Utahu, obdivoval Thomase Alvu Edisona a chtěl pracovat ve společnosti General Electric, která s ním byla úzce spjata. Vystudoval bakalářské a magisterské studium na univerzitě Utah a pak si splnil svůj sen a začal pracovat ve výzkumné laboratoři pro společnost General Electric.

Umělé diamanty na "výrobním pásu"
Strávil mnoho hodin zkoumáním a experimentováním, ve snaze napodobit proces vzniku diamantu. V roce 1954 nakonec vytvořil první syntetické diamanty, které měřily jen tisíciny palce. Za tento vědecký pokrok získal titul “Otec syntetického diamantu.” Později měl na starost výzkumnou práci na univerzitě Brighama Younga před tím, než vyvinul a patentoval účinnější tetrahedrální tvarující lis, a nakonec založil průmyslovou společnost MegaDiamond, která se specializuje na výrobu umělých diamantů. Ty se dodnes používají na řezání skutečných diamantů, výrobu a úpravu dalších nástrojů, na vrtacích zařízení na těžbu ropy a také na výrobu mramorových kuchyňských linek.

Hall a jeho žena Ida-Rose, byli celý život věrnými členy Církve. Hall sloužil několik let jako biskup a v letech 1982-1983, sloužil spolu s manželkou na misii v Jihoafrické republice.

10. CHIRURGICKÉ LASERY

John Aldous Dixon, rodák z Prova, získal titul bakaláře v roce 1944 na univerzitě Utah. A v roce 1947 se stal doktorem. Jako průkopník v oblasti zdravotnictví byl Dixon první Ogdenský gastrointestinální chirurg a zkoumal využití laserů v chirurgii. V roce 1983 vydal o svém výzkumu a objevu knihu s názvem Chirurgické aplikace laserů. Použitím jako vlas tenké křemenné trubice pro nasměrování laserového světla při jeho současném pozorování, byl Dixon prvním doktorem, který úspěšně léčil vředy a nádory za použití laseru.
Lasery jsou dnes používány ve většině operací k zástavě krvácení.

Dixon sloužil jako biskup, vysoký rádce, a později spolu s manželkou Karmou, jako vedoucí misionářů.

11. & 12. CÉVNÍ SHUNT (FISTULE) PRO DIALÝZU LEDVIN & LEHKÝ BĚŽECKÝ PÁS

Pokud znáte někoho, kdo někdy potřeboval dialýzu ledvin, měli byste vědět, že to byl člen Církve Ježíše Krista Svatý posledních dnů, kdo pomohl tuto léčbu umožnit.
Wayne Quinton, Mormon, který se narodil v Rigby v Idahu, začal v roce 1941, krátce po Pearl Harboru, pracovat jako odborný návrhář bombardéru Boeing B-29. Po té začal pracovat na Washingtonské univerzitě, kde v roce 1959, získal titul strojního inženýra.

Quinton rád studoval i jiné obory, což mu umožnilo propojit inženýrství a medicínu. Tím se stal průkopníkem bioinženýrství. Jedním z jeho nejpozoruhodnějších přínosů byl převratný objev fistule na dialýzu ledvin v roce 1960, společně s Beldingem Scribnerem. Připojení dialyzačního přístroje pomocí fistule, umožňovalo pacientům snadnější provedení dialýzy, což zjednodušilo a zachránilo životy lidí s onemocněním ledvin.

Začátkem 50. let 20. století, předtím než vyvinul fistuli pro dialýzu ledvin, byl Quinton znám díky vynálezu lehkého běžeckého pásu. Nevynalezl sice první běžecký pás, ale jeho model byl navržen speciálně do lékařských ordinací k testování srdeční činnosti pacientů. Když Quinton uvedl svou firmu na trh, jeho lehký běžecký pás se stal standardem ve výrobě. Modernizovaná verze jeho původního modelu se dodnes používá v tělocvičnách, fitness centrech či v domácnosti.

I přes počáteční pochybnosti o Církvi a jejích členech, Quinton studoval církevní nauky a život Josefa Smitha z vědeckého pohledu, než se rozhodl přijmout poselství evangelia. Byl pokřtěn v roce 1956 ve věku 35 ti let a udržoval si silné svědectví.

13. Gore-Tex

Robert W. Gore, vynálezce nepromokavé tkaniny Gore-Tex. Byl nejstarší z pěti dětí ze Salt Lake City v Utahu. Goreho otec byl výzkumný inženýr firmy DuPont, která byla odpovědná za vynález teflonu. Gore v té době studoval chemické inženýrství, a dostal nápad k vytvoření izolace kabelů za použití teflonu. Tento nápad vedl jeho otce k založení společnosti W. L. Gore & Associates a patentování synova nápadu v roce 1958.

Gore do rodinné firmy přispěl jako výzkumník krátce poté, co v roce 1963 získal doktorát na Minnesotské univerzitě, a dále experimentoval. Ve svém novém výzkumu zkoumal možnosti k přetvoření teflonu do kabelů. V roce 1969, po mnoha neúspěšných pokusech, při pomalém natahování vyhřívaného materiálu (zatím se to při každém pokusu zlomilo), za materiál frustrovaně zatáhl, a ten se, k jeho překvapení natáhl. To vedlo k vývoji prodyšného materiálu, který byl, po vynálezci, pojmenován Gore-Tex.

Dnes se Gore-Tex používá pro různé výrobky a v průmyslu. Nicméně, je stále nejznámější ve výrobě outdoorového oblečení a obuvi. Dokonce je používán účastníky do expedic na Antarktidu a byl používán ve skafandrech v prvních misích raketoplánu NASA. Vzhledem k jejich odolnosti, Gore-Tex vlákna byly také použity během první bezpilotní mise NASA na Měsíc.

14. Lékařská informatika (počítače v lékařství)

Dokud Dr. Homer R. Warner nezačal porovnávat a analyzovat lékařská data pomocí počítače, informatika byla v medicíně neznámá. V roce 1953 Warner promoval jako Ph.Dr.na univerzitě v Minnesotě, kde studoval matematiku a inženýrství, což ho dokonale připravilo na to, aby mohl propojit počítače s lékařstvím. Rok po promoci dosáhl svého prvního významného pokroku na klinice Mayo, kde vymyslel způsob, kterým lze přesně změřit množství krve, které srdce pumpuje při každém úderu. Lékaři dříve tyto hodnoty jen odhadovali. Od toho, se odrazil a vyvinul systém, který využíval informace k tomu, aby diagnostikoval pacienty se srdečním onemocněním lépe, než by to kdy zvládl lékař.

Doktor, který používá počítač k magnetické rezonanci

Warnerův výzkum také ovlivnil genetický výzkum, když kolem roku 1970 pomohl několik mormonským lékařům v LDS nemocnici, kteří využívali záznamy rodinné historie a dalších vládních a zdravotních záznamů, aby do databáze populace v Utahu (Utah Population Database) zanesli informace o různých onemocněních jako je rakovina a srdeční choroby. Podle internetových stránek Huntsman Cancer Institute se tato databáze stále vyžívána ve více než 200 výzkumných projektech.

V roce 1946 byli Warner a jeho první manželka Kay oddáni v chrámu v Salt Lake. V letech 1996 až 1997 sloužili jako zdravotní misionáři v Evropě. Po smrti Kay se Warner oženil s Jeanne Okland a po její smrti si vzal June Okland Cockrell.

Tento článek původně napsala Jennalee Rosnerová a byl publikován na ldsliving.com. pod názvem „14 Things You Didn’T Know a Mormon Invented“. Přeložila Aneta Šindýlková

Česky ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company