Už od počátku existence Mormonismu lidé vždy měli tendence zpochybňovat, zda se církev řadí ke křesťanství. Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, však vždy urychleně tyto pochybovače odkáží na první Článek víry, který prohlašuje: „Věříme v Boha, Věčného Otce, a v Jeho Syna, Ježíše Krista, a v Ducha Svatého.“ Navíc se Církev touto otázkou také nedávno zabývala na jejích stránkách LDS.org, v esejích na náboženská témata.

„Členové Církve jednoznačně potvrzují, že jsou křesťané.“, uvádí církevní esej. „Uctívají Boha, Věčného Otce ve jménu Ježíše Krista.“

 

Portrét Ježíše Krista

„Členové Církve jednoznačně potvrzují, že jsou křesťané.“

 

Zajímavé však je, že i když bylo zpochybňováno skoro dvě staletí, zda Mormoni jsou křesťané, výzkum Pew (americký výzkum o náboženské znalosti) ukazuje, že ze všech ostatních náboženských skupin, členové Církve dosáhli největšího počtu bodů ve znalosti o křesťanství. * Ze 12 otázek, které se týkaly této světově nejrozšířenější víry a které také obsahovaly mnoho dotazů o Bibli, Mormoni průměrně odpověděli 7,9 otázek správně. Evangeličtí protestanti se umístili na druhém místě (s průměrem 7,3 správných odpovědí).

Co se však týká obecné náboženské znalosti, Mormoni se neumístili na prvních příčkách. Tato čest patří, možná až překvapivě, ateistům a agnostikům, kteří byli tázáni. Další se umístili Židé, Mormoni byli třetí. Ateisté a agnostikové také nejvíce věděli, jaká je role náboženství ve veřejném životě, včetně otázky o Americké konstituci a veřejném školském systému.

Další výzkumy ukázaly, že Mormoni jsou obecně velmi dobře vzdělaní. Avšak i po kontrole různých stupňů vzdělání průzkum dokázal, že si stejně uchovávají bronzovou medaili ve znalosti o náboženství (jak již bylo zmíněno, nacházejí se za ateisty, agnostiky a Židy).

Knihy Mormonovy

Mormoni mají nejvíce vědomostí o křesťanství. Čtení písem je pro ně velice důležité.

 

Mormoni se také umístili vysoko ve čtení písem. Církevní materiály nejčastěji čtou Svatí posledních dnů, Protestanti a Evangelisté. Nicméně ačkoliv více než polovina tázaných Mormonů odpověděla, že čte alespoň jedenkrát týdně materiály, které se týkají jejich vlastního náboženství, pouze malá skupina nahlásila pravidelné studium materiálů, které se týkají jiného náboženství.

*Myšlenka převzata z roku 2010, tato studie je nejnovější a nejvíce do hloubky, ohledně toho tématu.

 

Tento článek původně napsal tým z LDS living a byl publikován na stránkách ldsliving.com pod názvem „Turns Out Mormons Know More About Christianity Than Any Other Group, Research Shows“. Do češtiny ho přeložila Dáša Dynková.

česky © 2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company