Jakmile se začne přibližovat doba, kdy máte odejít na službu na misii, možná se budete ptát sami sebe: „Opravdu to dokážu?“ Ano, dokážete! Možná to nebude jednoduché, ale nikdy toho nebudete litovat.

 

Příprava na službu na misii může být děsivá. Existuje spousta věcí, ohledně kterých si můžete dělat starosti – peníze, vědomosti, nesmělost – ale nehledě na to, co vás znepokojuje, můžete najít útěchu a odvahu, kterou potřebujete. Zde je několik častých otázek a odpovědí, které vám pomohou překonat obavy a najít víru jít kupředu.

 

 „Nejde o velikost vaší víry, ani o stupeň vašeho poznání – jde o bezúhonnost, se kterou přistupujete k víře, kterou máte, a k pravdě, kterou již znáte.“
– Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů

 

Co když dostatečně neznám písma nebo evangelium?

Příprava na misii by určitě měla zahrnovat učení se o evangeliu, ale předtím, než odjedete, nemusíte vědět vše. Znalost evangelia přijde, když budete věrně pracovat na tom, abyste se naučili zásadám evangelia a budete studovat písma. A také na to nebudete sami. Duch Svatý vás povede a také s vámi budou společníci, vedoucí misionáři a misijní president, aby vám ve vaší snaze pomáhali.

 

Co když si nejsem jistý, zda mám svědectví?

Získání svědectví je nezbytná část přípravy na misii. Možná můžete mít pocit, že vaše svědectví je slabé, ale poroste, pokud se ho budete upřímně snažit vybudovat. Pamatujte na následující:

  • Vyhledávejte klidné okamžiky ke studiu a modlitbě. Potřebujete čas, kdy můžete cítit inspiraci od Ducha.
  • Žijte podle evangelia. Přečtěte si Jana 7:17, abyste zjistili, jak toto může pomoci vašemu svědectví růst.
  • Budujte po malých krůčcích. Opravdové obrácení je proces, který se děje postupně. Také pamatujte na to, že vaše svědectví je silnější, než si myslíte. Pamatujte na to, co řekl Starší Holland o chlapci, který věřil, ale ještě nevěděl, jestli je Církev pravdivá: „Objal jsem ho tak silně, až mu málem vypadly oči z důlků. Řekl jsem mu celou silou své duše, ževíra je vzácné slovo, a dokonce ještě vzácnější skutek, a že se nikdy nemusí omlouvat za to, že ‚jen věří‘. Řekl jsem mu, že sám Kristus pravil: ‚Neboj se, toliko věř.‘ Řekl jsem tomuto chlapci, že víra je vždy první krok k přesvědčení. A řekl jsem mu, jak moc jsem na něj hrdý za jeho upřímné úsilí.“ (Jeffrey R. Holland, „Věřím, pane“, Liahona, květen 2013)

 

Co když se necítím být hoden?

Pokud je ve vašem životě něco v nepořádku, můžete to vyřešit. Biskup nebo president odbočky vám pomůže poznat, co musíte udělat, abyste se stali čistými skrze Usmíření Ježíše Krista. Rebekah S. z Ruska se podělila o svou zkušenost: „Přestože jsem učinila pokání, vina a bolest mě přiměly přemýšlet, že nemohu sloužit na misii, protože mé přestupky byly příliš závažné. Avšak, biskup a president kůlu mi pomohli v životě spatřit uzdravující moc Usmíření. Jsem velmi vděčná za pokání. K tomu, abyste mohli sloužit celým svým srdcem, potřebujete mít pokoj v srdci. Zásadně to všechno ovlivňuje.“

 

Jak mohu opustit rodinu a přátelé?

Je těžké opustit ty, které máme rádi, obzvláště, když víte, že vše se změní až se vrátíte ­– u přátel, rodiny a hlavně u vás. Možná si můžete dělat starosti ohledně toho, jak to vaše rodina bez vás zvládne finančně, anebo jak budou reagovat na to, že sloužíte na misii. Avšak Bůh se postará o ty, které milujete a požehná jim za vaši službu. (Viz NaS 100:1.) I když vám budou chybět, Pán potřebuje vaši pomoc, aby ostatní rodiny mohli nalézt štěstí evangelia. Věřte, že Nebeský Otec chce pro vás i vaši rodinu to nejlepší. Pán má pro vás a vaši rodinu přichystaná úžasná požehnání, která čekají na to, až najdete víru jít kupředu.

 

Boyd K. Packer, president Kvora Dvanácti apoštolů, řekl: „Hovořím k mladému muži, který nemá ani tušení, jak si zaplatí misii. Ani já to nevím. Ale vím toto: pokud máš víru a rozhodneš se na ní jít, bude existovat způsob, jak ji zaplatit.“

 

Co když si myslím, že ji nedokáži zaplatit?

Náklady spojené s misii se mohou jevit jako velká oběť, ale Pán ví, co chce, abyste dělali.

Loran C. z Anglie měl této zážitek: „Zrovna když jsem začal vyplňovat papíry na misii, napsali mi z banky, že mám velký dluh na kreditní kartě. Biskup mi sestavil rozpočtový plán ohledně toho, kolik peněz musím poslat na zaplacení dluhu, misie, desátku a na další výdaje. Musel jsem toho hodně obětovat, a myslel jsem si, že nikdy nedosáhnu svého cíle. Avšak věrně jsem platil desátek a Pán zakročil. Od nějakého cizího člověka jsem dostal dar, díky kterému jsem byl schopen splatit dluh a splnit svůj cíl jet na misii.“

 

Co když se stydím hovořit s lidmi?

Představa, že každý den strávíte celý den mluvením s lidmi, které neznáte, může být děsivá. Sam L. z Kalifornie, USA, vzpomíná: „Na kůlové konferenci pro mládež jsme byli vyzvání, abychom šli s misonáři a kázali evangelium. Jít s opravdovými misionáři? Za skutečnými lidmi? Byla jsem nervozní, ale poté jsem si vzpomněla na verš z písem: ‚Nebo já, Hospodin Bůh tvůj, ujal jsem tě za tvou pravici, a pravímť: Neboj se, já tobě pomáhati budu.‘ (Izaiáš 41:13.) Modlila jsem se o tuto pomoc, a i když jsem stále byla nesvá, cítil jsem se posílena skrze Ducha Svatého a dokonce jsem rozdal 2 kopie Knihy Mormonovy.

 

Co když mi to pokazí vzdělání nebo kariéru?

Možná si můžete myslet, že udělat si čas na misii, když se připravujete na vysokou školu nebo karieru, znamená riskovat svoji budoucnost. Opak je ale pravdou. Pán chce, abyste měli úspěch a pomůže vám. Nic, čeho se vzdáte, nebude mít větší hodnotu, jako služba na misii.

Mnoho mladých lidí museli učinit podobné rozhodnutí. William H. z Austrálie zanechal slibnou kariéru hráče rugby, aniž by věda, zda bude mít nějakou další příležitost hrát, až se vrátí domu. Joseph B. z Filipín vešel do kanceláře vysoké školy, připraven vzdát se šance na vzdělání, která se naskytne jen jednou za život. Ať již se poté, co se vrátíte z misie, stane to, v co jste doufali anebo nikoli, žádná tato příležitost nebude mít větší hodnotu, jako služba na misii.

 

Ničeho nelitujte

Nebeský Otec chce, abychom byli šťastní, a proto po nás nebude požadovat věci, jež by nám nepožehnali a nepomohli. Pokud věrně děláte to, co od vás Pán žádá, i když je to těžké, zjistíte, že požehnání, která získáváte, jsou mnohem lepší než cokoliv, co může svět nabídnout. Nikdy nebudete litovat služby na misii.

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách lds.org/youth a do češtiny ho přeložila Aneta Bočková.