Zanedlouho se zcela naplní konferenční centrum, které pojme 21 000 lidí, při pololetním setkání Církve. Proslovy z této konference jsou vysílány rádiem, televizí a přes internet. Avšak ne vždy se konference konala v klimatizované budově o rozloze 130 064 m2. Zde je několik zábavných skutečností o generální konferenci, o kterých jste možná ani nevěděli.

 

infografika toho co jste nevedeli o generalni konferenci

 

„Prvotní“ generální konference

Před tím, než bylo konferenční centrum v roce 2000 dokončeno, se konference konala na několika místech – v Tabernaclu v Salt Lake City (od roku 1867 se zde konala nejčastěji), v roce 1840 ve Velké Británii, a dokonce i na výletní lodi Big Blue River ve státě Missouri.

Deseret News publikuje proslovy

V roce 1971 začal časopis Ensign publikovat pololetní konferenční vydání s přepisy všech proslovů. Před časopisy a nahrávacími prostředky ale musely být proslovy přepisovány ručně a byly vydávány v novinách. V roce 1850 vydalo Deseret News první přepis celé generální konference. To bylo možné i bez použití moderní techniky díky mladému reportérovi z Deseret News, Georgi D. Wattovi, který se naučil psát těsnopisem, a tak byl schopen přepsat konferenční proslovy.

Zrušená konference???

V dnešní době by bylo téměř nemyslitelné zrušit nebo pozměnit datum generální konference. V minulosti k tomu ale došlo již dvakrát. Jednou v roce 1919, kdy bylo dubnové zasedání přesunuto na červen kvůli chřipkové epidemii. A podruhé v roce 1957, kdy další chřipková epidemie donutila První předsednictvo zcela zrušit říjnové zasedání. Týden před konferencí oznámili, že „vzhledem ke zdravotnímu stavu bude pololetní konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která je naplánovaná na 4., 5. a 6. října 1957, spolu se všemi dalšími setkáními, které s ní souvisí, zrušena.“

Zvláštní oznámení v konferenční historii

Během zasedání generální konference nastalo pro Církev několik historických okamžiků:

  • President Joseph F. Smith v roce 1918 oznámil, že předchozího dne obdržel zjevení, které se týkalo vykoupení zemřelých. Toto zjevení se později stalo součástí 138. oddílu knihy Nauky a Smluv.
  • V roce 1970 bylo oznámeno, že se církevní aktivity již nebudou konat v pondělí večer, tento čas je od oné doby vyhrazen pro konání rodinných domácích večerů.
  • President Boyd K. Packer v roce 1982 na zasedání generální konference oznámil doplňující podtitul Knihy Mormonovy.
  • President Gordon B. Hinckley ve svém závěrečném proslovu na dubnovém zasedání v roce 1999 oznámil, že bude znovu vybudován chrám v Nauvoo.
  • President Thomas S. Monson nedávno oznámil, že požadovaný věk misionářů na plný úvazek bude snížen pro mladé muže z 19 na 18 let a pro mladé ženy z 21 na 19 let.

Generální konference celosvětově

Generální konferenci je nyní možné sledovat ve 190 různých zemích světa a je překládána do téměř 100 různých jazyků. Jen v Severní Americe sleduje nedělní dopolední zasedání zhruba 595 000 domácností, vyjma těch, kteří se jí účastní osobně v Salt Lake City.

 

Tento článek napsala Melissa Taylor a byl původně publikován na stránkách mormonhub.com. Do češtiny ho přeložila Dáša Dynková.