Téměř 53 let. Tak dlouho si President Thomas S. Monson – jako součást své celoživotní služby v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů – připravuje proslovy na Generální konferenci. Už jako nový apoštol v roce 1963, stejně jako president Církve od roku 2008, dokázal president Monson přirovnat osobní příběhy k zásadám evangelia takovým způsobem, který mluví přímo k našemu srdci a motivuje nás se více snažit následovat Ježíše Krista. Dokonce i ve svém pokročilém věku si President Monson tento dar inspirovat a povznášet zachovává.

Takže co nám prorok na této generální konferenci sdělil, co je tak důležité pro naši dobu? V neděli ráno oznámil výstavbu čtyř nových chrámů a vyjádřil vděčnost za požehnání, kterých se nám díky 150 chrámům, které jsou v současnosti na zemi v provozu, dostává.

V jeho proslovech jsem rozpoznal tato klíčová poselství, o kterých náš drahý prorok cítil, že je má sdílet se světem – věřím, že jsou důležitými nabádáními, která skrze něj Pán poslal právě pro vás a pro mne.

Pamatujte, kým jste

President Monson tuto výzvu směroval k bratřím při generálním kněžském zasedání, ale věřím, že je to zásada, podle které může žít i každá žena: „Pamatujte na to, kdo jste a kým Bůh očekává, že se stanete. Jste dítě zaslíbení. Jste muž moci. Jste syn Boží“.

PROČ JE NÁBOŽENSTVÍ DŮLEŽITÉ: VNITŘNÍ TOUHA

Pamatujte na to, kým jste

Jsme dětmi zaslíbení a jako takoví se musíme řídit radou proroka a stát na svatých místech a žít tak, abychom byli hodni božského titulu „vyvolený rod“.

Vždy zůstávejte hodnými

President Monson prosil muže, kteří jsou nositeli kněžství, aby „toto kněžství střežili a ochraňovali“, a aby „byli vždy hodni používat jeho moci, neboť nikdy nevíme, kdy se dostaví potřeba nebo příležitost tak učinit.“

S velkou mocí kněžství a jeho zvláštními požehnáními přichází vážná zodpovědnost.

„Kéž se rozhodneme, tady a teď, že budeme vždy připraveni na svůj okamžik nouze, svůj okamžik služby, svůj okamžik požehnání.“

Zvolte víru

V době, kdy se lidé potýkají s pochybnostmi a otázkami o Bohu, víře a náboženství, poskytl prorok dokonalou odpověď. Jak to řídíte, záleží jen na vás.

„Kéž se rozhodujeme tak, abychom si vybudovali velkou a mocnou víru, která bude naší nejefektivnější obranou proti úskokům protivníka – skutečnou víru, takovou víru, která nás bude podpírat a upevní naši touhu rozhodovat se správně.

Mějte odvahu si zvolit Krista

President Monson této zásadě učil tak, že se podělil o úryvek z příběhu Alenka v říši divů. Mluvil o tom, že když Alenka stála na křižovatce a ptala se, kterou cestou by se měla vydat, kočka Šklíba jí odpověděla: „To záleží na tom, kam chceš jít. Pokud nevíš, kam chceš jít, nezáleží na tom, kterou cestou se vydáš“.

cesta se rozbíhá

Kterou cestou se vydáš?

President Monson nám připomněl, že víme, kterou cestou se vydat. Naším cílem je se vrátit k životu s naším Nebeským Otcem, takže si musíme „uchovat odvahu vzpírat se sklonu souhlasit s názory světa“, i když to znamená si zvolit „to, co je sice těžší, ale správné, namísto toho, co je snazší, ale nesprávné“.

„Až budeme uvažovat o rozhodnutích, která v životě každý den činíme – zda se rozhodnout tak či onak – pokud se rozhodneme pro Krista, rozhodneme se správně.“

Pamatujte, kým jste. Žijte tak, abyste byli hodni titulu, „rod vyvolený, královské kněžstvo“. Dobrovolně posilujte svoji víru. A vždy volte Krista.

Slova proroka božího, podle kterých máme žít. Slova speciálně promlouvaná pro vás a pro mne. Podívejte se na konferenční proslov Presidenta Monsona z nedělního rána a z kněžského zasedání.

Tento článek byl původně napsán Irinnou Danielson a publikován na lds.org. Tento článek byl přeložen Alžbětou Vargovou.