Rok 2020 je těžký. Mnozí z nás jsou duševně, fyzicky i duchovně vyčerpaní a někdy může být těžké vidět, kam míříme. Pokud jste si v těchto těžkých dnech říkali, zda vás Bůh slyší, a jak můžete ve svém životě znovu pociťovat štěstí, je toto poselství právě pro vás. Russell M. Nelson, prorok a president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vydá v pátek 20.listopadu 2020 v 19:00 mimořádné video s poselstvím naděje a uzdravení.

https://youtu.be/D286LR4u83c

Pokud jste o presidentu Nelsonovi nikdy neslyšeli, strávil celý svůj život službou druhým. Po desetiletí působil jako světově uznávaný kardiochirurg, pomohl vyvinout první přístroj nahrazující srdce a plíce, který se využívá při operacích na otevřeném srdci, a předsedal mnoha lékařským panelům, sdružením a radám. V roce 1984 byl povolán vedoucím v celosvětové Církvi.

Od té doby procestoval celý svět a slouží a pozvedává lidi ze všech společenských vrstev na šesti kontinentech tím, že učí o životě Ježíše Krista a o tom, jak Ho následovat v měnícím se světě, který je stále komplikovanější. Pokud jste se kdykoli cítili ztracení nebo měli problém udržet si víru, tak doufáme, že se připojíte a poslechnete si jeho poselství.

Pokud se chcete o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů a o jejích naukách dozvědět více, napište nám zprávu nebo pošlete e-mail.