Ať již jste na tento článek narazili jakkoli, rozhodnutí zhodnotit, jaký máte vztah s Bohem, se rovná obrovskému kroku kupředu. Vyžaduje od nás, abychom o Něm přemýšleli. Vyžaduje od nás, abychom uvažovali nad sebou samými, jak se chováme a co děláme, a jestli žijeme tak, abychom Ho poznali.

Důležité je při tomto hledání nezapomenout na tento příslib: „Přibližte se mi, a já se přiblížím vám; hledejte mne pilně, a naleznete mne; proste, a obdržíte; klepejte, a bude vám otevřeno.“ (NaS 88:63.)

Náš vztah s Bohem je oproti vztahům zde na zemi rozdílný, a přesto podobný v jednom směru – vyžaduje péči. Také ho musíme založit na podobných základech – na komunikaci, lásce, službě a času.

Jak jste na tom s komunikací?

Každý z nás si může být jistý, že mu Nebeský Otec vždy naslouchá a chce mu naslouchat. Ale ne všichni jsme mu ochotni naslouchat zpět. Možná si říkáte: „Jak mohu rozpoznat Jeho hlas?“ Odpověď na tuto otázku můžeme najít v Písmech. Bůh s námi komunikuje skrze Ducha Svatého – skrze naše myšlenky, pocity, inspiraci – skrze druhé lidi a zkušenosti. Když se v životě naučíme vnímat Ducha Svatého a jsme na něj naladěni, začneme chápat, co to znamená vidět ruku Boží.

divka sedi na hrane skaly lide jsou aby meli radost, ale co kdyz se tak necitimeZkuste jít do přírody a meditovat. Přemýšlejte o něm a o svém životě.

Pociťujete vzájemnou lásku?

Cítíte, že Bůh ví o lásce, kterou k Němu projevujete? Snažíte se pociťovat Jeho lásku? Spasitel učil, že nejdůležitějším přikázáním je: „milovati Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou“. (Marek 12:30.) Když je láska ve vztahu vzájemná, roste. Pokud tedy chcete, aby láska mezi vámi rostla, musíte přijít na způsob, jak mu můžete svou lásku a oddanost projevovat. Spasitelova slova nám poskytují úžasný návod, jak začít: „Milujete-li mne, přikázání má zachovávejte.“ (Jan 14:15.) Když dodržujeme přikázání Nebeského Otce, je to, jako bychom mu říkali: „Mám tě rád.“

Jak Mu můžete sloužit?

Udělali jste pro někoho v poslední době něco dobrého? Když sloužíte druhým, sloužíte tím i Bohu. (Viz Mosiáš 2:17.) Takže pokud chcete posílit vztah s Nebeským Otcem a sloužit Mu, zamyslete se nad lidmi, které znáte, a přemýšlejte, jak byste jim mohli nejlépe pomoct – nemusí to být nic velkého. Uvařte například jídlo pro někoho, kdo je nemocný, popovídejte si s někým, kdo je sám. Všichni jsme zde na zemi Jeho pomocné ruce.

Trávíte spolu čas?

Nebeský Otec do našeho života nepřijde bez pozvání. Čeká, až za ním přijdeme a otevřeme dveře: „Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ (Zjevení 3:20.)

S naším Otcem v nebi můžeme na mnoha místech a mnoha způsoby strávit kvalitní čas. Zkuste jít do přírody a meditovat. Přemýšlejte o něm a o svém životě. Modlete se k Němu ve svém srdci i když neprocházíte něčím těžkým. Tak se můžeme přiblížit k Nebeskému Otci, a zároveň se On může přiblížit k nám.

 

Tento článek upravil Zdeněk Šindýlek.