Myšlenky a pocity

Když se nad tím zamyslíte, všechny lidské prožitky mají skrytou duchovní povahu. Každý den myslíme a pociťujeme/vnímáme, což jsou duchovní aktivity, a věci, které se nám a kolem nás dějí, vyvolávají myšlenky a pocity. Takže, jsme fyzické bytosti, které mají duchovní prožitky, nebo jsme duchovní bytosti, které mají fyzické prožitky? Která z možností vám zní lépe? Mormoni jsou pevně přesvědčeni o té druhé.

Rozpoznání duchovních zážitků může být jednoduché. Stačí změnit náš pohled na věc a být více pozorní. Jakmile budete dávat pozor, může vás až překvapit, kolik duchovních věcí se děje všude kolem vás a ve vás samotných. Váš život se v mnoha ohledech může stát mnohem smysluplnější, když jste se naladili na duchovno. Můžete na vlastní oči vidět, že Bůh na vás dbá, že jste hluboce milováni, a že nikdy nejste sami.

Muž, který čte pod stromem písma

Vzít čas na zamyšlení duchovní věci

 

Mysl a srdce

Ježíš Kristus v Nauce a smlouvách vysvětlil jak rozpoznat Božího Ducha. Řekl: „Ano, viz, budu mluviti k tobě v mysli tvé a v srdci tvém skrze Ducha Svatého, jenž sestoupí na tebe a jenž bude dlíti v srdci tvém” (NaS 8:2). Další písmo popisuje jak bychom se mohli cítit, když dostaneme odpovědi na naše modlitby: „Ale, viz, pravím tobě, že ty to musíš promysleti v mysli své; potom se mne musíš tázati, zda je to správné, a jestliže je to správné, já způsobím, aby nitro tvé v tobě hořelo; tudíž, ty pocítíš, že je to správné” (NaS 9:8).

Většina duchovních zážitků je jemná, tichá a nikdy neobtěžuje. Obvykle se v naší mysli objevují jako návrhy, které nás vybízejí ke konání dobra. Zamyslete se nad následujícím veršem z Knihy Mormonovy: „Ale vizte, to, co je od Boha, vyzývá a nutká činiti dobro neustále; pročež každá věc, která vyzývá a nutká činiti dobro a milovati Boha a sloužiti mu, je inspirována Bohem” (Moroni 7:13).

Nejsilnější duchovní prožitky se objevují současně v srdci i mysli. Zkušenost tohoto druhu zanechá člověka s novými poznatky a silným, přetrvávajícím pocitem lásky. Jedná se o speciální zkušenosti, o které může člověk usilovat skrze modlitbu a půst, ale také k nim může dojít náhodně, kdykoli Pán uzná, že to bude pro jednotlivce nejužitečnější.

K rozpoznání duchovna použijte modlitbu

Utvořte si z modlitby návyk. Pokud ráno přednesete skromné požadavky na to, co cítíte, že potřebujete a večer Nebeskému Otci s vděčností poděkujete, sami se takto připravujete na to, abyste si všimli duchovna a zpozorovali, jak Pán pracuje ve vašem životě.

Článek byl zkopírován z mormon.org