Před dvěma lety si má nejmladší dcera snažila vybrat vysokou školu. Měla jasnou představu o směru svých studií a již byla přijata na obě vysněné univerzity. Ale jelikož obě školy byly skvělou volbou, nemohla se rozhodnout, na kterou půjde studovat.

Měl jsem obchodní cestu do města, kde se nacházela jedna z jejích preferovaných vysokých škol. Navrhl jsem ji, ať tuto školu navštíví, zatímco budu mít pracovní schůzku. Skoro celý den strávila mluvením s profesory a navštěvováním školních zařízení. Když jsme se toho večera znovu potkali, řekla mi, že se jí tam moc líbilo.

S manželkou jsme ji však povzbudili, aby na naše náklady navštívila i druhou školu, protože jsme věřili, že jí to pomůže, aby se mezi školami spravedlivě rozhodla. Zavolala nám poté, co měla možnost navštívit fakulty této druhé školy a vidět jejich vybavení. S čerstvými zážitky z obou škol nám s úžasem v hlase řekla, že druhý studijní program je naprosto dokonalý ve všech směrech a je ve skutečnosti „programem jejích snů“. Představte si tedy naše udivení, když nám řekla, že si není jistá, kterou školu si vybrat.

Americký náboženský vedoucí Thomas S. Monson řekl: „Dveře historie se otáčejí na malých pantech a stejně tomu tak je i s lidskými životy. Rozhodnutí, která děláme, určují náš osud.“ Zatímco některá rozhodnutí, jako například jestli si vybrat ovesné vločky nebo rýžové lupínky, červené nebo bílé boty, budou mít pouze krajní dopad na náš den nebo na naši budoucnost, jiná rozhodnutí mohou změnit směr, kterým se naše životy ubírají. Taková rozhodnutí jsou potom ta, při kterých bychom měli využít něčí pomoci, a pokud nám je k dispozici, dokonce boží pomoci.

rozhodnutí

Velká rozhodnutí mohou změnit směr našeho života


 
Stovky milionů lidí svědčí o tom, že měli zkušenost s takovým druhem pomoci. Často obdrželi světlo, nasměrování, poznání a objasnění, které předčilo jejich normální schopnosti uvažování nebo rozlišení.

Menší krůčky k většímu rozhodnutí

Abychom však mohli udělat velké skoky, které jsou požadavkem k „uplatnění“ naší víry, je nejprve potřeba udělat jisté menší krůčky:

1. Zhluboka dýchat a přemýšlet: Můžete tuto záležitost vyřešit, pokud byste se jí zabývali pouze jedno odpoledne? Zvládli jste v minulosti úspěšně vyřešit nějaký podobný problém?

2. Rovnováha a sladění: Jak si ono rozhodnutí stojí v porovnání s tím, o čem víte, že je správné nebo špatné?

3. Zaměření: Někdy neexistuje špatná odpověď, pouze odpověď dobrá a lepší. Zkuste se zaměřit na cenné detaily, skrze které budete mít jasno.

4. Projekce: Můžete se podívat do budoucnosti na následky vašich rozhodnutí? Jestliže/pak je běžnou technikou, která se používá v případech, když musíme udělat důležitá rozhodnutí.

5. Dosažení: Usilujte o radu od někoho, kdo je moudřejší, zkušenější a komu věříte.

6. Dostat se do zóny, pak jděte z cesty: Nebuďte lhostejní k meditacím nebo modlitbám. Zasvěťte jim čas, jak je tomu libo dle vaší víry. Americký filozof a spisovatel Henry David Thoreau napsal, že „Pokora, stejně jako temnota, odhaluje nebeská světla.“ Musíme otevřeně přijmout potenciální odpovědi, které přicházejí mimo naše omezené zkušenosti.

7. Nakonec se řiďte srdcem: Tao Te Ching učí, že při meditaci máme jít „hluboko do srdce“. Modlitba Páně nás v Novém zákoně učí: „Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku“, kde slovo „pokojík“ může v původní aramejštině znamenat „tajemnou komnatu“ naší duše.

Mnoho autorů zabývajících se vírou poznamenalo, že „zjevení je roztroušeno“ po celém našem světě díky osobnímu soukromému učení od Boha, kterému na nás záleží.

Pokud věrně provedete výše zmíněná cvičení, to co se bude jevit jako nahromaděná moudrost, můžete pokládat za nejlepší odpověď.

Co se týká mé dcery, nahromaděná síla z jejích minulých zkušeností v kombinaci s nynějším úsilím ji vedla k jasnému rozhodnutí, které neviděla před tím, než začala s uplatňováním víry. Poté, co si zjistila fakta, ptala se na názory ostatních, rozjímala a snažila se vidět, kam by ji každé rozhodnutí v budoucnosti zavedlo. Nakonec „šla hluboko do nitra“ a potom poklekla na kolena. A odpověď přišla.

Tento článek byl původně napsán Coke Newellem a publikován na faithcounts.com. Tento článek byl přeložen Dášou Dynkovou.