Uprostřed těžkostí, kdy se zdá téměř nemožné přemoci temnotu, vám v hlavě tiše zaznívá jednoduché Spasitelovo učení, které se nachází v Matouši 17: „Budete-li mít víru jako zrnko hořčice…“. Nabízí se tedy řečnická otázka, „Jak můžu mít víru, když vše co kolem sebe vidím, je pouze beznaděj?“

Abyste se ve světě, který usiluje o okamžitá potěšení, dostali přes nepokojné situace a životní bouře, mohou být potřební osobní utěšitelé a inspirace, kteří vám pomohou vzbudit naději, že se věci mohou zlepšit.

Velmi snadno se totiž může stát, že se podíváte na cestu, která před vámi leží, a začnete vymýšlet spoustu důvodů, proč touto cestou do neznáma nejste schopní kráčet.

Mezi jednu z lidských vlastností patří snaha vypořádat se s věcmi bez něčí pomoci. Když však rozpoznáte, že něco sami nezvládnete, většinou čelíte dvěma volbám: „Věřím ve vyšší bytost?“ nebo „Věřím tomu, že se s tímto problém mohu dál potýkat sám?“ Ačkoliv někdy může být obtížné odhodit pýchu a požádat o pomoc, je to jeden z důležitých kroků v jakémkoliv procesu osobního růstu. Když požádáte o pomoc, neznamená to, že jste slabí, znamená to pouze, že jste ochotni se podvolit.

Jak můžete cítit naději, i když to vypadá, že tíha vašich zkoušek zastiňuje jakýkoliv náznak světla?

Požádejte v modlitbě. Když je náročné mít i jen pouhou myšlenku na víru, připusťte svá omezení stejně tak, jako to udělal otec, který usiloval o požehnání pro svého syna. V Markovi 9:24 se dočítáme o jeho žádosti: „Pane, věřím, pomoz mé nedověře.“ Abyste měli víru, musíte věřit ve věci, které nevidíte. Abyste měli víru v neznámé, musíte se naučit rozvinout naději, že se věci zlepší.

zkoušky

Máte touhu překovat vaše zkoušky?

 

Posilování malé touhy zkoušky překonat je většinou dostačující ke zdolání beznaděje.

Není to tak, že se zkoušky během našeho života stanou lehkými. Jde o to, že naše schopnost je překonávat, spolu s vírou, přinesou pocity útěchy a míru. Pravdou je, že někteří lidé nemusí vědět o vašich zkouškách, kterým čelíte, nebo jim rozumět. Avšak je zde někdo, kdo vám rozumí: je to Ježíš Kristus. V Getsemanské zahradě Ježíš Kristus pociťoval každou vaši emoci, bolest a stres, který kdy zažijete nebo pocítíte. Zná vás jménem, a ví o vašich potřebách. Ví, jak každého specificky utěšit a je připravený a ochotný nás držet za ruku při každé zkoušce. Co za to žádá na oplátku? Abyste měli víru, dokonce jen tak velkou jako hořčičné semínko, aby vám mohl pomoci překonat vaše těžkosti.

Tento článek byl původně napsán Nicole Priest a publikován na faithcounts.com. Tento článek byl přeložen Dášou Dynkovou.