Tuto otázku vám s největší pravděpodobností položí někoho bez duchovního či náboženského založení. Pro nevěřící a skeptiky je myšlenka toho, že můžete něco vztahujícího se k Bohu “vědět”, přinejmenším nelogická – v nejhorším případě však sebeklammá. Jsou schopni připustit, že v něco máte víru nebo se domníváte, že je to pravda (z jejich pohledu nejspíš bez hmatatelných důkazů), ale představa, že víte, že Bůh žije stejně tak, jako víte, že zítra ráno vyjde slunce, se v některých případech může setkat s nezájmem či opovržením.

Nicméně pokud vám tuto otázku někdo položí, je vaší výsadou ji zodpovědět. Setká-li se vaše svědectví s nedůvěrou, můžete najít útěchu v těchto slovech staršího Hollanda:

“Tobě, drahé dítě, říkám, svým vlastním pokorným způsobem jsi vstoupil/a do kruhu velmi významných žen a mužů, kteří – jak řekl prorok Knihy Mormonovy Jákob – shlédli Kristovu smrt a nesli jeho kříž a snášeli potupu světa.”

S veškerou odvahou a zdvořilostí, kterou máte, vysvětlete, jak můžete, stejně jako všichni ostatní, osobně znát pravdu evangelia.

Otazníky na stromech

Víte a nebo jen věříte?

Stručná odpověď: “Připouštím, že to zní jako odvážné tvrzení. Jediné co mohu říci je, že jsem se modlil k Bohu, abych zjistil, jestli žije a zda je evangelium pravdivé a On v odpověď naplnil mou mysl i srdce znalostmi, které jsem nikdy předtím neměl. A i nadále mi tímto druhem poznání žehná. Pokud bych tvrdil méně než, že “Vím, že Bůh žije”, jen bych znevažoval Jeho a posvátné zkušenosti, které jsem s ním sdílel a i nadále sdílím. Miliony dalších lidí měly stejnou zkušenost. Mohl bych se e vámi podělit o verš, který mi pomohl pochopit, jak to funguje?”

Pointa: Touto krátkou odpovědí jsme pokryli široké pole. Uznejte, že je obtížné to pochopit, pokud se to vám osobně nestalo. Krátce vysvětlete, jak se cítíte, když cítíte “hoření v nitru”, které Duch svatý přináší. Vysvětlete, že to nebyla jednorázová zkušenost, ale že vám Duch svatý i nadále žehná čistými znalostmi. Seznamte vaše přátele s tím, že tyto zkušenosti jsou posvátné. Vydejte svědectví o tom, že milióny dalších lidí měly stejnou zkušenost. Podělte se o Moroniho slib (Moroni 10:3-5).

V případě skeptiků nemá smysl sdílet příběhy z písem, v kterých jsou dána a obdržena zjevení. Pokud nepřijmou písma, nepřijmou ani vaše příběhy. Nejlepší, co můžete udělat, je sdílet Moroniho 10:3-5 a vyzvat je, aby Moroniho výzvu vyzkoušel. Mohou tu výzvu přijmout a nemusí. Nebo ji mohou konečně přijmout o 20 let později.

Jedna poslední myšlenka: Ještě je tu typ člověka, který se ptá, jak můžete vědět věci Boží: jednotlivec bez náboženského zázemí, který přesto ve svém životě hledá pravdu. Pro tuto osobu může být koncept toho, že duchovní pravdy nám mohou být známy nový a podivný. Mohl by si myslet, “Kdo jsem já, abych byl schopen poznat pravdu o Bohu, když se tolik velkých myslitelů v průběhu staletí snažilo a jen byli zmatení?”

Setkáte-li se tam venku s jedním z nás – a říkám “nás”, protože moje žena a já jsme oba patřili k této skupině, než jsme se setkali, vzali a připojili k Církvi – pak budete mít v rukou vzácnou duši. Sdílejte Moroniho slib a řekněte jim, že existuje ústřední pravda, a že ji mohou poznat. Potom je vyzvěte, aby vás jen nebrali za slovo, ale aby to zjistili sami pro sebe. Zasejte semeno opatrně, milujte je pro jejich zvědavá srdce, a pak svěřte žně Pánu.

PODLOŽENÍ V PÍSMECH:

Moroni 10:3–5 –  A až tyto věci obdržíte, chtěl bych vás nabádati, abyste se tázali Boha, Věčného Otce, ve jménu Krista, zda tyto věci nejsou pravdivé…

Joseph Smith – Životopis 1:25 –  …věděl jsem to a věděl jsem, že Bůh to ví, a nemohl jsem to popříti…

Nauka a smlouvy 76:22 – Toto je svědectví… jež my o něm dáváme: Že on žije!

 

 

Tento článek původně napsal Chris Huston a byl publikován na stránkách ldsliving.com pod názvem „Five Common Questions About Being LDS and How to Answer Them“. Do češtiny ho přeložila Bety Vargová.

česky © 2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company