Slyšeli jste někdy o dvou přikázáních, které Spasitel označil za největší? Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je dobré, nebo dokonce důležité, mít k Bohu blízký vztah? Může vám to vůbec nějak pomoct v tom, jak jednáte s druhými lidmi? Odpověď na tuto otázku je jednoduchá – může. A nejlepší způsob, jak se o této zásadě přesvědčit, je vyzkoušet si ji na vlastní kůži.

Miluj Hospodina, svého Boha

Přikázání, které Spasitel označil za „první a velké“ bylo, abychom milovali Boha. Jak můžete projevit Bohu svou lásku? Jan 14:15 na tuto otázku odpovídá: „Milujete-li mne, přikázání má zachovávejte.“ Čím bližší vztah s Bohem máte, tím větší touhu dodržovat Jeho přikázání budete mít. Pokud chcete zlepšit vztahy s druhými, první krok v tomto experimentu je, že posílíte vztah s Bohem. Například skrze pravidelnou modlitbu či meditaci mu můžete předložit své radosti i trápení. Můžete ho požádat o sílu v oblastech, ve kterých se chcete zlepšit. V tomto případě to může znamenat, že se pomodlíte o to, abyste s Bohem měli pevnější a lepší vztah.

smejici se holka s brylemaPokud chcete zlepšit vztahy s druhými, první krok v tomto experimentu je, že posílíte vztah s Bohem.

Miluj bližního svého

Čím bližší vztah s Bohem máte, tím lépe se vám bude vycházet s lidmi kolem vás. Budete si více vědomi toho, že vaši bližní jsou také děti Boží. Druhé nejdůležitější přikázání je podle Spasitele láska k bližním. Je zpravidla jednoduché být laskavý a milý k těm, které považujeme za své přátele. V Matouši 5:44 nás však Ježíš učí: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ Z těchto veršů vyplývá, že se máme dokonce modlit za lidi, které nepovažujeme za své kamarády. Když opravdu následujeme Spasitelův příklad a snažíme se pracovat na křesťanských vlastnostech, zjistíme, že máme tendence se více ovládat a projevovat lásku druhým. Zejména takovým, se kterými bychom se normálně nebavili, nebo jimi dokonce opovrhovali a nazývali je nepřáteli.

Pokud chcete lépe vycházet se svým okolím, prvním krokem je vylepšit vztah s Bohem. Jako důsledek budete svědky toho, že lidi ve svém okolí budete vnímat jinýma očima a budete mít možnost pocítit, co Spasitel myslel tím, když mluvil o lásce bez rozdílů.

 

Tento článek napsala Dáša Dynková.