V neděli 15. května 2016 se členům Církve Ježíše Krista Svatých Posledních dnů v České republice konečně vyplnily dlouholeté modlitby. Za přítomnosti Presidenta Dieter F. Uchtdorfa z Prvního předsednictva, byl totiž na mimořádné konferenci, konané v Paláci Žofín v Praze, zorganizován úplně první kůl Praha Česká republika. Do této doby byla Česká republika rozdělena na dva okrsky, Praha a Brno, které zahrnovaly celkem 13 menších odboček. Nyní, při vzniku kůlu se tyto dva okrsky spojily a z některých dřívějších odboček se staly sbory. Jmenovitě se tak stalo v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Jičíně a Plzni. V celé České republice je momentálně na 2 500 členů církve.

President Uchtdorf zorganizoval kůl

President Uchtdorf zorganizoval kůl – Foto je z Deseretnews.com

Spolu s vytvořením kůlu byl jako jeho nový president povolán Bratr Martin Pilka, kdo má zodpovědnost za vedení Církve v České republice. Bratr Michal Hanzal byl povolán jako první rádce a Bratr Roman Čadeni jako druhý rádce. Členové jsou také požehnáni tím, že nyní budou mít svého patriarchu, kterým byl vysvěcen Bratr Radovan Čaněk.

„Je požehnaním, že jsme mohli naslouchat slovům našeho Nebeského Otce skrze apoštola. Jedna z jeho rad zněla jednoduše: ,,Když se kůl pro nás stane osobním, pak bude naším útočištěm, kde budeme zažívat pocity domova." Zaujala mě, protože ukazuje, jak moc záleží na nás, jestli budeme schopni vidět, vážit si požehnání plynoucích z této změny a radovat se z ní.“ (Aneta Bočková)

„Je požehnaním, že jsme mohli naslouchat slovům našeho Nebeského Otce skrze apoštola. Jedna z jeho rad zněla jednoduše: ,,Když se kůl pro nás stane osobním, pak bude naším útočištěm, kde budeme zažívat pocity domova.” Zaujala mě, protože ukazuje, jak moc záleží na nás, jestli budeme schopni vidět, vážit si požehnání plynoucích z této změny a radovat se z ní.“ (Aneta Bočková)

Radost členů z této historické události byla obrovská už jen proto, že někteří na tuto chvíli čekali celých 26 let od doby, kdy v roce 1990 byla církev oficiálně uznána za právoplatnou církev v tehdejším Československu.  Vznik kůlu s sebou nese spoustu nových požehnání, mezi než patří i slíbená ochrana, jak se můžeme dočíst v oddíle 115 v Nauce a smlouvy: „A aby shromáždění v zemi Sion a v kůlech jeho mohlo býti jako ochrana a jako útočiště před bouří a před hněvem, až bude vylit bez zředění na celou zem.“

„Byl to nezapomenutelný zážitek, líbila se mi každá minuta. Byl jsem nadšený, že jsem se mohl setkat s presidentem Uchtdorfem a bylo skvělé dozvědět se o Kůlu. Také se mi líbily proslovy řečníků. Pro členy v ČR to byla opravdu historická událost.“ (Ivan Lukasevych)

„Byl to nezapomenutelný zážitek, líbila se mi každá minuta. Byl jsem nadšený, že jsem se mohl setkat s presidentem Uchtdorfem a bylo skvělé dozvědět se o Kůlu. Také se mi líbily proslovy řečníků. Pro členy v ČR to byla opravdu historická událost.“ (Ivan Lukasevych)

I pro samotného Presidenta Uchtdorfa byl tohle významný okamžik, protože se na území dnešní České Republiky narodil a jak sám zmínil ve svém proslovu, je sice Němcem, ale někde hluboko v srdci se cítí být Čechem. Kromě něj se této mimořádné konference zúčastnil také Starší Timothy J. Dyches, druhý rádce z předsednictva oblasti Evropy a Starší Detlef Adler z oblasti sedmdesáti. Všichni byli doprovázeni svými manželkami.

„Nemůžu vyjádřit své pocity, ale s jistotou vím, že toto je vůle Boží.“ (Zuzana Jedličková)

„Nemůžu vyjádřit své pocity, ale s jistotou vím, že toto je vůle Boží.“ (Zuzana Jedličková)