I když misie buduje úžasné zážitky, měli bychom být opatrní ohledně steoreotypů, které si v Církvi udržujeme.

Špatné rady o randění jsou stejně tak běžné, jako chřipka v zimě. Dostal jsem všechny možné příšerné rady o randění, ale jedna z nich byla horší, než všechny ostatní. „Vezmi si pouze navrátivšího se misionáře.“ (Neboli RM.) Toto je ta nejhorší rada, kterou člověk může dát MSD (mladému svobodnému dospělému). Ne, protože sloužit na misii je špatné; ve skutečnosti od každého fyzicky schopného mladého muže se požaduje, aby na misii sloužil. Ale z mnoha důvodů je to nebezpečné. Zaměřím se na tři z nich.

Duchovnost nelze posuzovat podle titulu, i když se jedná o RM (navrátivšího se misionáře)

Když jsem žil v Bible Belt, všichni, se kterými jsem pracoval, byli nečleni. Zvláštní bylo, jak často mě zvali, abych šel na rande buď s jejich dcerou, sestrou nebo nejlepší kamarádkou. Jednou jsem z toho byl tak zmatený, že jsem jim řekl: „Já jsem Mormon; vy jste Baptisté.“ Odpověděli mi: „Ale miluješ Boha.“ Tato odpověď mě zasáhla, opravdu se zajímali o něčí duchovní život.

Když jsem se přestěhoval zpátky do Utahu, uvědomil jsem si, že zaškrtávací políčko „RM“ lze často nahradit zájmem o něčí duchovnost. Duchovnost nemůže a nemá být posuzována podle titulu, ať je to RM, president kvora starších či presidentka Pomocného sdružení.

Osobní duchovnost a věrnost Bohu jsou ty nejdůležitější vlastnosti a charakteristické rysy, které bychom u svého budoucího partnera/ky měli hledat. Vše ve vašem vztahu bude záviset na tomto jediném aspektu jejich osobnosti. Pokud nejsou věrni Bohu, poruší smlouvy a budete nešťastní.

Raději, než posuzovat duchovní sílu partnera/ky z kolonky RM, zjistěte, zda jsou věrni Bohu. Zeptejte se sami sebe, milují Ho? Dokonce více než mě? Ctí své smlouvy a sliby? Vykonávají domácí/navštěvující učení? Právě toto jsou ty nejdůležitější otázky.

„Od partnera, kterého si vyberete, neočekávejte dokonalost. Nevěnujte tak velkou pozornost jeho fyzickému vzhledu a bankovnímu účtu, že vám uniknou jeho důležitější vlastnosti. Samozřejmě má pro vás být přitažlivý a má být schopen vás finančně zaopatřit. Má ale silné svědectví? Žije podle zásad evangelia a zvelebuje kněžství? Je aktivní ve svém sboru a kůlu? Má rád domov a rodinu a bude věrným manželem a dobrým otcem? Právě na těchto vlastnostech opravdu záleží.“ Ezra Taft Benson

 

 

Tento článek původně napsal Jeremy a byl publikován na stránkách ldsliving.com pod názvem „The Worst Dating Advice Mormons Get: “Only Marry a Returned Missionary”“. Do češtiny ho přeložila Anet Bočková.

česky © 2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company