Jednou mi táta ve Wallmartu, v oddělení s mléčnými výrobky, dával rady ohledně manželství. Mluvil o některých zásadních rozdílech, které měl s mojí maminkou předtím, než se vzali, a také které pak měli v průběhu jejich prvních let manželství. Toho dne byl ke mně obzvlášť upřímný a já se o svých rodičích dozvěděl víc, než jsem si kdy myslel.

Nejsem ženatý a táta, který má z více než 30letého manželství bohaté zkušenosti, mi předával moudrost, kterou jsem ochotně přijímal. Snažil jsem se ji vstřebat, co nejvíce to šlo. V minulosti jsem slyšel hodně příběhů o špatných manželstvích, a tak se mi tyto rady zdály k nezaplacení.

Nejvíc mě ale překvapilo, že se mí rodiče před svatbou o určitých věcech vůbec nebavili. Táta mi pak vysvětlil, jak to jejich manželství ztížilo. Zaujalo mě to a začal jsem přemýšlet nad tím, jestli i ostatní páry měly podobné zkušenosti.

Dotazník o manželství

Byl jsem zvědavý, o čem by se měli lidé před svatbou bavit. Takže, jako správný mileniál, jsem udělal na Googlu dotazník. Dal jsem ho na internet a požádal pár lidí, aby ho upřímně vyplnili. Má otázka byla, o čem by se lidé měli bavit předtím, než se vezmou. Počet odpovědí, které jsem nakonec získal, mě překvapil.

Všiml jsem si, že se v odpovědích začaly vytvářet určité vzory. Hodně respondentů odpovídalo podobně. Některé rady byly očekávané, ale lidé k nim připsali důvod, proč je zmínili, a díky jejich vysvětlení to přidávalo na jejich důležitosti.

Následující rady nejsou moje. Nejsem ženatý, takže asi nejsem nejvhodnější kandidát na udílení manželských rad. Namísto toho zde poskytuji odpovědi, které pocházejí od lidí, kteří vyplnili dotazník. Pokud se chystáte uzavřít manželství, čtěte pozorně. Pokud už jste ženatí či vdané, čtěte o to pozorněji. Jsem si jistý, že získáte alespoň špetku moudrosti.

Předtím, než uzavřete manželství

Cíle a očekávání

Jak jsem již zmínil, v onom dotazníku jsem si začal všímat, že odpovědi vytvářejí určitý vzor. Vyplývalo z nich, že předtím, než dva lidé vstoupí do manželství, by spolu měli probrat své osobní cíle a očekávání.

Hodně odpovědí dávalo najevo, že lidé by měli před svatbou sjednotit osobní očekávání ohledně intimity, financí, rodinných tradicí, a dokonce i rozdělení domácích prací, což by mělo oběma pomoci uvědomit si realitu.

Je důležité sjednotit svá očekávání, protože „nejasná komunikace může v manželství jednoduše vytvořit velké překážky, které mají často stejný původ – nenaplněná očekávání.“ Až budete se svým budoucím partnerem či partnerkou mluvit o tom, co od manželství očekáváte, pomůže vám to mít stejnou vidinu společné budoucnosti. Není to vždy jednoduché, ale pomůže vám to zredukovat manželské hádky.

Pár by si měl sednout a společně si promluvit o tom, co očekávají od sebe a od života. Možná to bude trochu trapné (obzvlášť, když se budete bavit o sexu), ale jednoho dne si o nich budete muset promluvit. V mnoha odpovědích zaznělo, jak důležité je mluvit o sexu již před manželstvím. Pomáhá to „předejít nedorozuměním, problémům a také nepochopení posvátné povahy těchto věcí.”

Poté, co si pár vyjasní svá očekávání, by si měl promluvit o svých cílech. Tato diskuze by se měla týkat jak manželských cílů (otázky ohledně financí, kde budou bydlet, náboženství atd.), tak také těch osobních. Díky tomu, že ví, co od sebe očekávají, si mohou vytvořit společné cíle.

Druh či družka by měli vědět, zda by ten druhý chtěl zůstat doma jako rodič na plný úvazek, vrátit se do školy, začít profesní dráhu či začít se vším dohromady. Pomůže jim to tak být za jedno. Tyto diskuze je připraví na to, aby „věděli, jak překonat těžké situace a (pomůže jim to) nebýt překvapeni, až budou v budoucnu stát před důležitým rozhodnutím.“ (Anonymní respondent)

President Monson přiznal, jak neskutečně velký dopad na něj měla podpora jeho manželky Francis. Řekl: “Neexistuje nikdo jako ona – naprosto nikdo.“ Oba očividně věděli o osobních cílech a prioritách toho druhého a rozuměli jim.

Děti

Další téma, které by se mělo před svatbou probrat, se týká dětí. V první řadě byste si měli promluvit o tom, kdy a kolik dětí byste chtěli mít. Jeden z respondentů odpověděl, že „šel do manželství s očekáváním, že budou mít děti okamžitě, ale jeho partnerka je ještě nechtěla.“ Mít rozdílné názory ohledně dětí může být frustrující. Když si o tom promluvíte předem, pomůže vám to přijít s řešením, které bude vyhovovat oběma.

Další skvělé téma, které byste měli probrat, se týká výchovy dětí. Jeden rodič může být více autoritativní a ten druhý více shovívavý. Tyto rozdíly by se neměly podceňovat, protože mohou v rodině způsobovat hádky. Promluvte si o nich, protože „vlastnosti, díky kterým jste se do sebe zamilovali, vás pak nemusí přitahovat v roli rodičů.“

Všichni, ať už svobodní či sezdaní, bychom měli ohledně těchto rozhodnutí pamatovat na slova staršího Andersona, který řekl: „Rozhodnutí ohledně toho, kolik mít dětí a kdy je mít, zůstává mezi manželem, manželkou a Pánem. Ohledně této záležitosti nemáme jeden druhého soudit.“

Citlivější témata

Některé diskuze mohou být mírně choulostivější. Jsou to například „kostlivci ve skříni“ a další věci, které mohou svou povahou manželství ztěžovat. Respondenti byli ohledně tohoto tématu celkem sdílní. Jeden řekl:

„Buďte naprosto upřímní ohledně všech kostlivců ve skříni, kteří by později mohli vypadnout. Aby se nestalo, že se vezmete a za pár měsíců zjistíte, že váš partner má vážnou duševní chorobu anebo závislost, se kterou se potýkal, anebo se kterou se stále potýká.“

– Anonym

Je to velice vážná věc. Manželství je pro nás věčný závazek. Proto bychom neměli před svým partnerem skrývat nic, co by se ho mohlo týkat. Je potřeba, abychom o sobě mluvili otevřeně a to samé očekávali i od svého partnera. Může to znamenat, že odhalíme mentální poruchu, zdravotní problémy anebo závislosti, kterými trpíme. Také to může znamenat, že partner nám řekne něco podobného o sobě.

Je ale důležité pamatovat na zásadu, o kterou se se mnou podělil jeden z respondentů: „Hovořte spolu o všem a buďte připraveni na zklamání, která vyžadují bezpodmínečnou lásku.“ Nehledě na to, o co se s vámi podělí, nezavrhujte je, ani se od nich neodvracejte. Milujte je tak, jak by je miloval Kristus.

Ideálně byste měli o těchto věcech mluvit ještě před svatbou. Může k nim dojít i po svatbě, avšak dokážu si představit, že s odstupem času bude obtížnější o nich mluvit. Před svatbou totiž můžete vztah ukončit, pokud jsou tito „kostlivci“ příliš velcí a nedokážete se s nimi smířit. Anebo na jejich překonání můžete pracovat společně předtím, než uzavřete manželské smlouvy. Díky těmto diskuzím můžete předejít mnoha manželským hádkám.

Měli byste si však uvědomit, že není třeba sdílet úplně všechno. Nesnažím se tím říct, že byste měli svému nic netušícímu partnerovi říct všechny špatné skutky, které jste kdy udělali. Někdy to totiž může způsobit více škody než užitku. Nicméně bych vás chtěl povzbudit k tomu, abyste v těchto věcech usilovali o vedení Duchem. Řekne vám, o čem byste měli mluvit, a hlavně, kdy byste o nich měli mluvit.

Stres

Toto téma spadá do pomyslné kategorie „ostatní“.  Zahrnuje „nejhorší možné scénáře od splácení obrovského dluhu, smrti blízkého, zdravotních problémů,“ (anonymní respondent) po jazyky lásky či vztahy s příbuznými z manželovy či manželčiny strany!

Diskutovat o těchto věcech je stejně důležité jako o těch, které jsem již zmínil. Také to zahrnuje situace, ve kterých se může pomalu hromadit stres, a nakonec být pro váš vztah časovanou bombou. Zjistěte, jak oba reagujete na stres, hádky či nepochopení se. Najděte nejlepší způsob, jak co nejrychleji najít jednotu. Zjistěte, co funguje ve vašem vztahu.

Také byste si měli promluvit o věcech, o kterých si myslíte, že se nikdy nestanou. Když jsem byl malý, tatínek měl leteckou nehodu. Vsadím se, že mí rodiče nikdy nepočítali s tím, že by se jim něco takového kdy přihodilo. Společně si promluvte o situacích „Co by, kdyby…“, ale nenechte, aby zastínily váš optimismus či radost. Zamyslete se nad možnými plány od A-Z a posuňte se dál.

Příbuzní z manželovy či manželčiny strany mohou mít opravdu velký dopad na manželství. Viděl jsem, jak příbuzní z otcovy a matčiny strany měli vliv na mé rodiče, naši rodinu a manželství mých přátel. Pokud se o tomto tématu nepobavíte předem, dřív nebo později se stane předmětem obav jedné či druhé strany.

Článek v časopisu „Psychology Today“ [„Psychologie dneška“] správně popisoval, jak muži a ženy mohou být rozdílně oddaní svým rodičům a manželskému partnerovi. Popisoval, že musíme podporovat svého partnera a jeho názory, i kdyby to znamenalo postavit se proti vlastní rodině. V Církvi věříme, že bychom měli „opustit otce a matku“ (Matouš 19:5) a držet se po boku našeho partnera, se kterým jsme uzavřeli smlouvy.

Proč

V odpovědích na můj dotazník se nejčastěji objevovala stručná vysvětlení, proč bychom tyto diskuze vůbec měli mít. Většina z respondentů napsala, že jim to ve vztahu napomáhá k otevřenosti. Řekli, že když jsou k sobě upřímní, pomáhá jim to překonávat mnohé výzvy. Dokážu si představit, že schopnost otevřeně komunikovat buduje pevná manželství.

„Navždy bude vaším novým nejlepším přítelem.“

– Anonym

Tento citát nám pomáhá pamatovat na to, že manželství má trvat věčně. Navíc by mělo přinášet radost. A otevřenost je k tomu klíčem. Pomáhá nám budovat přátelství, které je tak důležité.

Jedna z nejlepších věcí na manželství je ta, že se může stát tak silné, aby překonalo jakoukoli překážku. Pokud nyní nemáte dobrý manželský vztah, můžete to změnit. Pokud nejste jeden k druhému otevření, začněte na tom ode dneška pracovat. Všichni respondenti odpovídali s optimismem. Přimělo mě to k názoru, že nehledě na to, o čem mluvili či nemluvili před svatbou, všechno nakonec dopadlo dobře.

Začněte komunikovat

Ať již jste novomanželé nebo jste si své ano řekli před nějakou řadou let, všichni můžeme začít pracovat na lepší vzájemné komunikaci. Všechno to začíná tím, že se otevřeme a začneme mluvit. Všichni se budeme jistě těšit z většího vzájemného souladu, který přináší lepší komunikace.

 

Tento článek napsal Justin Lewis a byl původně publikován na stránkách mormonhub.com. Do češtiny ho přeložila Dáša Dynková.