„Vím, také tomu nemůžu uvěřit…“

Jedna má kamarádka z dětství dostala zásnubní prsten a byla oficiálně zasnoubena s mužem svých snů. Jedly jsme sushi a rozplývaly se nad dnem, kdy její muž poklekl a požádal ji, aby byla na věky jeho. Je to jako včera, co jsme v autě cestou do školy zpívaly staré písničky a snily o mužích, které jsme si jednoho dne chtěly vzít.

Zatímco jsem předstírala, že vím, jak se s čínskými hůlkami zachází, jsem se ji zeptala na jednu otázku…vtipné na tom je, že jsem v sushi restauraci pracovala 3 roky, ale nikdy jsem nepřišla na to, jak se čínské hůlky používají ­– jsem ztracený případ…

„Co se ti na něm líbí nejvíc?“ S napětím jsem očekávala její odpověď. Jako holka, která nikdy nebyla zamilovaná, jsem byla zvědavá, co bylo na „její lásce“ to nejatraktivnější.

Její odpověď mě překvapila.

„Nejsem u něj na prvním místě.“ Začervenala se.

MEGAN, NO TAK. JSI KRÁLOVNA. CHCEŠ SE PROVDAT ZA MUŽE, U KTERÉHO NEBUDEŠ NA PRVNÍM MÍSTĚ?

Slečno, poslouchala jsi někdy Beyonce?

Jsi královna.

Nečetla jsi onen roztomilý, ale přitom razantní článek na Facebooku, který vyjadřoval myšlenku, že „pokud tě nezbožňuje, tak s ním neztrácej čas“?

Avšak podívala jsem se na to z větší perspektivy a uvědomila si, že se možná pletu.

Megan dále povídala o tomto muži, který ji nezbožňuje, a u kterého není na prvním místě. Mluvila o tom, že se nezaměřoval jen na ni. Zaměřoval se na jejich Skálu a jejich Vykupitele. Dával Krista na první místo a nikoho jiného. Včetně své životní lásky.

Její životní láska se zajímala o to, jak se Megan cítila, ale zavázal se, že vždy půjde tam, kam ho jeho Stvořitel pošle. Její životní láska ji milovala jako Krista, ale nikdy nezapomněl, kdo je u něj první.

Je lehké chtít muže, který by pro vás hory přenášel, ale co se takhle modlit o muže, který věří, že Bůh tyto hory může přenést? Žijeme ve společnosti, která říká: „počkejte na muže, který pro vás udělá cokoli“, ale možná, milé dámy, bychom měly hledat něco více. Možná bychom měly počkat na muže, který má na prvním místě Krista a hledá nejprve Jeho království a pro svou lásku a oddanost našemu Vykupiteli, nás bude milovat následovně.

Je snadné si přát muže, kterého budeme mít omotaného kolem prstu. Je snadné chtít muže, který pro nás udělá vše, o co si řekneme. Ale nejsme Bůh…a pokud Ho žádáme o kluka, pro kterého budeme na prvním místě, pouze Ho izolujeme od Jeho hlavní lásky.

Chápu, že je to typická věc, kterou říkají křesťanské holky…ale je to pravda. Potřebujeme čekat na muže, u kterého bude Kristus na prvním místě –  ne my, pornografie nebo jeho „kámoši“.

Už jsem to zmínila a řeknu to znovu, nejprve nás musí vést Kristus. Musíme krok za krokem následovat Kristovo vedení a s vděčností jít tam, kam chce, abychom šli. Nemusíme následovat rušivé vlivy světa. Kristus vždy bude našim vůdcem.

Ale jednoho dne, možná zatímco vás bude vést Kristus, si všimnete, že je také někdo jiný, kdo se snaží následovat Kristovy stopy. Také bude následovat Jeho kroky a společně si osvojíte rytmus hudby a vytvoříte něco nádherného. Tomu se říká láska a přátelství. A je to také to, čemu se říká, že dva se stanou jedním.

Takže ano, najděte si muže, který vám podrží dveře, koupí večeři a zeptá se, jaký jste měla den. Najděte si někoho, díky komu se budete červenat, bude mu na vás záležet a bude se k vám chovat výjimečně. Avšak počkejte na muže, který bude požadovat Kristův souhlas, před tím vaším. Počkejte na někoho, kdo nenásleduje vás, svět anebo sama sebe, ale Krista. Hledejte muže, který usiluje o stejné vlastnosti, jež má Ježíš. Hledejte někoho, kdo Ho uctívá svými činy.

Někdy věci kazím. Jsem protivná. Určitě se mi něco nepovede. Nechci, aby si nějaký kluk myslel, že mohu být jeho skálou.

Počkejte…nesnažte se usadit jen proto, že chcete mít pocit, že o vás má někdo zájem. Nesnažte se usadit, protože jste možná našla „hodného muže, u kterého jste na prvním místě.“ Počkejte si na muže, pro kterého nebudete základem, na kterém bude stavět. Počkejte na muže, který staví na skále, na Bohu, a společně tak najdete jeden druhého, protože Pán bude vašim základem. Najděte si muže, který vás bude vybízet, abyste se věnovala Bohu. Najděte si muže, který vás bude vybízet, abyste dala Boha na první místo. Najděte si muže, který bude vést příkladem a bude vám připomínat, že Kristus je ten nejdokonalejší, koho byste měla napodobovat.

„A protož, každého, kdož slyší slova má a plní je, připodobním muži moudrému, kterýž stavěl dům svůj na skále. I spadl příval, a přišly řeky, a váli větrové, a obořili se na ten dům, ale nepadl; nebo založen byl na skále. Každý pak, kdož slyší slova má tato, a neplní jich, připodobněn bude muži bláznu, kterýž stavěl dům svůj na písku. I spadl příval, a přišly řeky, a váli větrové, a obořili se na ten dům, i padl, a byl pád jeho veliký.“ (Matouš 7:24-27.)

„Ale hledejte nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno.“ (Matouš 6:33.)

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách gracevanelntine.org a napsala ho Grace Valentine. Do češtiny ho přeložila Daška Dynková.