Ať již je to porucha, kterou trpíte, nebo se u vás úzkost projevuje jen ve stresujících situacích, zde je pět věcí, kterým jsem se naučil a které mi pomáhají zmírnit úzkost.

Máte neustále strach? Také jsem ho měl pořád. Měl jsem strach ze všeho – ze zkoušek, seznamování se s novými lidmi, veřejných proslovů, randění, sportovních soutěží. O tom, co jsem se ze svého boje s úzkostí naučil, si můžete přečíst ve článku „Facing Anxiety“ [„Postavte se úzkosti“].

Zaprvé, porucha úzkosti neznamená, že vám chybí charakter nebo jste slabí. Dá se vyléčit, ale je to něco, na čem musíte pracovat, a ne něco, za co byste se měli stydět. Zadruhé, každý, čas od času, pociťuje úzkost. Je to normální reakce na nové, neznámé či náročné situace.

Ať již je to porucha, kterou trpíte, nebo se u vás úzkost projevuje jen ve stresujících situacích, zde je pět věcí, kterým jsem se naučil a které mi pomáhají zmírnit úzkost:

  1. Když se dostaví myšlenky a pocity úzkosti, přestaňte na chvíli dělat to, na čem pracujete, sedněte si, zavřete oči a zhluboka dýchejte. Naplňte mysl uklidňujícími a mírumilovnými myšlenkami.
  2. Správná výživa, odpočinek a cvičení opravdu pomáhají našemu fyzickému, psychickému i duchovnímu blahu.
  3. Věnujte pečlivou pozornost tomu, na co myslíte. Negativní, pochybovačné, nereálné, sebekritické nebo myšlenky plné obav mohou spustit úzkost. Dejte si závazek, že se budete soustředit pouze na dobré, pozitivní a reálné myšlenky.
  4. Povídejte si s někým, kdo vám dokáže pomoci – například s rodičem nebo jinou dospělou osobou, které věříte. Pokud je úzkost opravdu vážná, bude ji nejspíš potřeba léčit léky a terapiemi, což je ale naprosto v pořádku. To, že obdržíte pomoc, kterou potřebujete, není známkou slabosti nebo osobního selhání.
  5. Začněte se věnovat činnostem, které vám do života přinesou Ducha. Modlete se konkrétně o uklidnění. Sčítejte svá požehnání. Čtěte písma, která vám přináší klid, naději a sílu. Pamatujte, že vás Nebeský Otec miluje a že „cena duší je veliká v očích Božích“ (NaS 18:10). To znamená, že vaše hodnota je veliká. S touto znalostí si věřte a čelte strachu a zkouškám s vírou. Postupujte dál kupředu s důvěrou a dělejte vše, co je ve vašich silách.

 

Tento článek se objevil v dubnovém vydání časopisu New Era v roce 2017.

Tento článek napsal Eric. B. Murdock a původně byl publikován na stránkách lds.org/youth. Do češtiny ho přeložila Bety Vargová.