Když se řekne mormoni, většina lidí si vybaví „náboženskou sektu, která praktikuje polygamii a žijí podle nesmyslných zákonů“. Bohužel, anebo spíš bohudík, ani jedna z těchto informací není pravdivá. Mormoni nejsou žádná sekta, je to celosvětově uznávaná církev a její pravý a celý název zní Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Přezdívku mormoni si získali díky Knize Mormonově, což je písmo (náboženský text) srovnatelný s Biblí, kterou přeložil Prorok Joseph Smith.

Ani druhá dezinformace není pravdivá. Mormoni polygamii nepraktikují a věří v manželství mezi jedním mužem a jednou ženou. Rodina je pro mormony velice důležitá a je u nich na prvním místě.

U poslední dezinformace bych se trošku pozastavil. Ač se některým lidem tyto zákony, neboli přikázání, mohou zdát nesmyslná, z pohledu vědy a znalostí, které máme dnes, byla a jsou nadčasová. Dnes bych se chtěl zaměřit hlavně na Slovo moudrosti, které patří k jednomu z těchto „nesmyslných zákonů“.

Slovo moudrosti

Ti z vás, kteří některého mormona znají, si asi všimli, že mormoni nekouří, nepijí alkohol, čaj, kávu a neberou drogy. Je to z důvodu, že před asi 180 lety obdržel Prorok Joseph Smith zjevení, že tyto látky pro člověka nejsou dobré. I když v té době neexistovaly studie dokazující, že tyto látky jsou opravdu zdraví škodlivé, dnes již víme, že tomu tak je a že toto zjevení bylo opravdu nadčasové.

Toto zjevení bylo dáno Bohem, aby Svatí znali „řád a vůli Boží ohledně časného spasení všech svatých v posledních dnech“ (NaS 89:2) neboli aby věděli, co si Bůh přeje, a přijímali do svého těla jen zdraví prospěšné látky a tato znalost, jim byla dána „jako zásada se zaslíbením“. Celé zjevení je dostupné zde. Kromě již zmíněných látek, které přijímat nemáme, je v tomto zjevení také mnoho věcí, které přijímat máme a které jsou velice často opomíjené a neklade se na ně takový důraz, ale bez kterých zaslíbení, která nám jsou v tomto zjevení slíbená, prostě nemohou být naplněna.

První věc, která je zde zmíněná a kterou bychom měli dělat je jíst plody v období svém. To znamená, že v létě bychom měli jíst ovoce a zeleninu, která právě vyrostla, na podzim jablka atd. Zadruhé bych měli střídmé užívat maso. Nadměrná konzumace masa pro naše tělo opravdu není dobrá a spíše nám škodí, než je prospěšná. A v neposlední řadě bychom také měli konzumovat obiloviny, zejména pšenici.

Zaslíbení

Pokud se těmito radami řídíme, Bůh nám slibuje, že „všichni svatí, kteří pamatují na to, aby zachovávali a činili tato slova, kráčejíce v poslušnosti přikázání, obdrží zdraví v pupku svém a morek pro kosti své; A naleznou moudrost a veliké poklady poznání, vpravdě skryté poklady; A poběží, a nebudou znaveni, a budou kráčeti, a nebudou umdlévati. A já, Pán, jim dávám zaslíbení, že ničící anděl projde kolem nich, jako kolem dětí Izraele, a nezabije je. Amen.“ (NaS 89:18-21.) Jinými slovy Bůh nám slibuje, že budeme zdraví, naše tělo bude prospívat, budeme mít čistou mysl, budeme schopni získat Jeho vedení, budeme mít dobrou kondičku a budeme požehnáni dlouhověkostí.

Proroci posledních dnů nás také nabádají, abychom si sami pěstovali zeleninu a ovoce, které je zdravější.

Toto ale nejsou jediná nabádání, která nám Bůh ohledně zdravého životního stylu v posledních dnech (období od znovuzřízení evangelia, do druhého příchodu Ježíše Krista) dal.

V oddílu 88, hned před Slovem moudrosti, je napsáno: „Ustaňte býti línými; … ustaňte spáti déle, než je nutné; jděte na lože své časně, abyste nemuseli býti unaveni; vstávejte časně, aby tělo vaše a mysl vaše mohly býti oživeny.“ (NaS 88:124)

Ustaňte býti línými

V době, kdy toto zjevení bylo dáno (rok 1833), většina lidí pro svou obživu muselo tvrdě pracovat na poli anebo jiným fyzicky obtížným způsobem a nemohli si nedovolit být líní. V dnešní společnosti je situace opačná. Většinou již tak tvrdě fyzicky nepracujeme, ale myslím, že právě proto dal Bůh toto přikázání.

Pohyb je pro nás velice důležitý a potřebujeme ho. Většinou se nám ale moc často nic nechce dělat a myslíme si, že jsme až příliš unavení. Avšak každý z nás může cvičit a nemusí při tom nutně chodit do posilovny. Stačí dělat jen pár pohybů, během obvyklých činností navíc. Například namísto toho, abyste dělali dřepy, můžete chodit do schodů. Namísto toho abyste dělali kliky, můžete něco dobrého upéct. Namísto toho, abyste cvičili ruce a ramena, můžete cestou z obchodu párkrát zvednout nákup anebo jej zvedat celou dobu. Malých příležitostí k pohybu navíc je mnoho. Můžete se například inspirovat tímto videem, kde je vždy ukázaný cvik z „posilovny“ a poté jeho alternativa z „běžného života“.

 

 

Ustaňte spáti déle, než je nutné…jděte na lože své časně

Další přikázání, které se spíš týká dnešní doby je, že máme chodit časně spát a časně vstávat. Nejen, že je naše tělo více odpočato a máme čistší mysl, ale také toho stihneme mnohem více.

Noční život, jak ho známe dnes, začal s elektrifikací měst. První města začala být elektrifikována až v roce 1878. Do té doby lidé chodili spát brzo a ven nevycházeli, protože noc byla spojená se zloději a nebezpečnými lidmi.

Dnes ale mnoho lidí kvůli televizi, počítačům a různým večírkům a akcím chodí spát pozdě a vstávají brzo, protože musejí do práce a do školy, a tak jsou neustále unavení, nevrlí a potřebují různé „pomocníky“, aby ospalí nebyli.

Bůh ví nejlépe

I když tato přikázání a rady byly dány již v roce 1833, jejich důležitost a dopad na společnost vidíme až nyní. I když možná nyní nerozumíme všem Božím přikázáním, Bůh ví nejlépe, co je pro nás dobré a jak máme zde na zemi žít, abychom prožili krásný, zdravý a bohatý život.