Naše tělo je úžasné – je to jedno z největších požehnání, která jsme od Nebeského Otce obdrželi. Zdraví životní styl je v posledních letech velkým společenským tématem, takže jsme již slyšeli desítky různých způsobů, jak žít zdravě. Dnes se s vámi ale chci podělit o myšlenky ohledně toho, proč si Bůh přeje, abychom žili zdravě.

Náš tělesný stav nás ovlivňuje duchovně

Asi každý se setkal s tím, že když byl nemocný, anebo nějakým způsobem fyzicky oslabený, tak pro něj bylo složité se věnovat duchovním věcem anebo se na ně soustředit.

Pán si přeje, abychom byli fyzicky zdraví, abychom mohli s jasností rozeznávat duchovní věci a být Jím vedeni. Známé přísloví tuto pravdu potvrzuje – ve zdravém těle, zdravý duch. Látky jako alkohol, cigarety, marihuana a další drogy ovlivňují naši mysl a chování a komplikují nám možnost svobodně se rozhodovat. Díky tomu, že se těmto látkám vyhneme, budeme schopní se lépe rozhodovat, budeme mít úplnou kontrolu nad svým životem a vyhneme se zlozvykům, které mohou poškodit nás i naše blízké.

žena fouká pampeliškyAlkohol a jiné drogy ovlivňují naši mysl a chování a komplikují nám možnost svobodně se rozhodovat.

Naše tělo je chrám

Apoštol Pavel učil: „Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás přebývá?“ (1. Korintským 6:19.) Tím v podstatě řekl, že naše tělo je posvátné, protože v něm přebývá Duch Boží. A podle toho bychom s ním také měli zacházet. Stejně jako bychom nepřišli špinaví a zablácení například do chrámu nebo na jiné místo, ke kterému chováme úctu, měli bychom se se stejnou úctou chovat i k našemu tělu. Neměli bychom ho ničit návykovými látkami, nechat chátrat nedostatkem pohybu a spánku nebo trvale poškozovat tetováním nebo nadbytečnými piercingy. Bůh naše tělo stvořil, tak jak zamýšlel.

chlapec a dívka na zahraděKdyž budeme zdraví a v dobré kondici, budeme moct lépe a efektivněji sloužit druhým.

Když jsme zdraví, můžeme lépe sloužit druhým

Jedním ze způsobů, jak projevujeme lásku k Bohu, je ten, že sloužíme druhým. V Knize Mormonově se píše: „Když jste ve službě bližních svých, jste pouze ve službě svého Boha.“ (Mosiáš 2:17.)

Když budeme zdraví a v dobré kondici, budeme moct sloužit druhým lépe a efektivněji. Proto si Pán přeje, abychom o sebe pečovali abychom měli dost síly a energie konat dobré skutky a navzájem si pomáhat.

Brigham Young učil, že „Pán zjevil Slovo moudrosti, aby zlepšil kvalitu našeho smrtelného života, aby nás učinil úspěšnějšími pracovníky na Božím pozemském království a aby nám pomohl naplnit plnou míru našeho stvoření.“

Bůh nám v tomto životě dal tělo, které podléhá smrtelnosti a s ní spojeným zkouškám. Dal nám ale také návod, jak se o své tělo starat tak, abychom mohli co nejvíce využívat jeho potenciál. Pro více informací o tom, co nás písma učí o zdravém životním stylu, klikněte zde.

 

Tento článek napsal Zdeněk Šindýlek.