Když se řekne závislost, pravděpodobně nás napadne spousta negativních návyků, které lidem ničí zdraví a život. Existuje ale několik závislostí, kterých bychom se rozhodně neměli chtít zbavit, protože nám mohou naopak život zachránit.

1. Závislost na modlitbě.

Modlitba je rozhovor s Bohem. Často o modlitbě uvažujeme jako o něčem, k čemu se uchylujeme, když je nám nejhůř (aneb „teď se modli, aby to dobře dopadlo). Modlitba ale může být mnohem více než jen záchranná vesta v nejhorších chvílích. Může nám pomoci vytvořit si s Bohem opravdový vztah a poznat ho na velmi osobní rovině. Když každý den budeme věnovat čas tomu, abychom cíleně a vědomě mluvili s Bohem a zároveň i poslouchali, co chce říct On nám, můžeme cítit Jeho blízkost tak, jak jsme ani netušili, že je to možné. Z modlitby se pak stane závislost, která prohloubí náš vztah s Bohem a obohatí náš život.

Mladá žena, která se modlí

2. Závislost na četbě.

Žijeme v době, kdy přečíst si slovo Boží je jednodušší, než kdy dřív. BibleKniha Mormonova obsahují spisy dávných proroků, které se až překvapivě vztahují na život v dnešní době. Z těchto knih se učíme o Bohu, o Ježíši Kristu, Jeho poslání a významu, ale také o tom, jak mít úspěšné manželství, jak se vyhnout závislostem, jak se chovat k druhým, jak produktivně trávit čas, jak nakládat s penězi, jak si udržet vnitřní rovnováhu, atd. Když si každý den uděláme čas na to, abychom studovali slovo Boží, vytvoříme si závislost, která ovlivní náš život k lepšímu. Nejenže lépe poznáme Boha a pochopíme Jeho plán pro nás, můžeme také získat odpovědi na otázky, pomoc s řešením problémů, které nás trápí, nebo vedení, které usilovně hledáme.

pisma na kameni

3. Závislost na službě.

Ježíš učil: „Kdo je z vás největší, bude váš služebník“. (Matouš 23:11.) Svůj život naplnil službou druhým a dal nám tak dokonalý příklad toho, jak bychom měli žít my. Když budeme Jeho příklad následovat a budeme se snažit pomáhat druhým, co nejvíce to bude možné, můžeme najít naplnění, které jinde nenajdeme. Tento pocit v nás může vyvolat závislost, která nás přiblíží k Bohu. Král Benjamin učil: „Když jste ve službě bližních svých, jste pouze ve službě svého Boha.“ (Mosiáš 2:17.) Chceme-li se tedy přiblížit Bohu, potřebujeme si vytvořit závislost na službě druhým.

par ktery rukami vytvari srdce neexistuje jedina a prava laska

Jaké další závislosti, které vás přibližují k Bohu, máte?

 

Tento článek napsala Lucka Zbranková.