Chrámy jsou nejposvátnější místa na zemi,  kde vykonáváme obřady a uzavíráme smlouvy s Bohem. Na vrcholu každého chrámu najdeme stejnou zlatou sochu. Co tato socha symbolizuje, jak vznikla a další zajímavosti ze dozvíte v dnešním článku.

Jak socha vznikla?

Tento nápad je od sochaře Cyruse Dallina, který nebyl členem Církve. Byl požádán, aby vymyslel dekoraci, která se umístí na vrchol chrámu. Když pro inspiraci studoval církevní nauku a materiály, dostal nápad, aby jako tuto dekoraci použil sochu anděla Moroniho. První chrám, kam byla socha anděla Moroniho umístěna, byl chrám v Salt Lake City. Nyní na  světe existuje 6 verzí anděla Moroniho.

Které verše se často užívají v souvislosti s touto sochou?

Zjevení 14:6

„Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.“

Proč tato socha drží trubku?

Trubku, kterou Moroni drží v pravé ruce je symbolem šíření evangelia a také představuje druhý příchod Ježíše Krista.

V knize Matouš 24:31 se píše, že anděl  „mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým“. Každá socha anděla Moroniho na vrcholu chrámu má tuto symboliku.

Která socha má jedinečné oblečení?

Chrám v Los Angeles v Kalifornii.

Tato socha má na oblečení mayské prvky, na čele čelenku a na nohou sandále.

chrám Los AngelesChrám Los Angeles v Kalifornii, kde má anděl Moroni na sobě čelenku a sandále.

V chrámu v  Monticello v Utahu je zase socha Moroniho celá bílá.

Jaké různé předměty jednotlivé sochy drží?

Zlaté desky a svitek.

První verze Moroniho držely kromě tubky Zlaté desky. Pozdější verze drží svitek, který podle verše ve Zjevení 14:6 představuje “věčné evangelium”.

Kterým směrem tyto sochy obvykle čelí?

Na východ.

V Matouši 24:27 se píše, že Kristus přijde z východu. Tím pádem, kde je to možné, socha Anděla Moroniho čelí směrem k východu.

Dokonce i sochy, které původně nečelily východu, byly později na žádost prezidenta Davida O. McKay otočeny tímto směrem.

Kolik váží každá socha?

První sochy byly zhotoveny z bronzu, mědi, a nebo z hliníku, což způsobovalo, že byly extrémně těžké. V poslední době se snaží sochy dělat lehčí. Například druhá verze sochy Moroniho vážila 953 kg, ale šestá verze vážila 293 kg.

Socha je vždy pozlacená. Tento proces zabere jeden celý den a poté, co je socha pozlacená, se na ni nesmí sahat bez ochranných rukavic, aby se zabránilo znehodnocení.

Byla někdy socha zničena?

V červenci 2003 byl samojský chrám v Apii zničen ohněm.

Bylo to poprvé v historii Církve, kdy byl kompletně zničen chrám, který byl v provozu. Navzdory tomuto požáru socha Moroniho zůstala nepoškozená.

Poté, co chrám opravili, byla tato socha opět umístěna na vrchol znovuzasvěceného chrámu.

chrám Apia SamoaChrám Apia v Samoi, kde byla socha anděla Moroniho jediné, co přežilo zničující požár.

 

Tento článek přeložila Dáška Dynková.

Zdroje: https://www.lds.org/study/new-era/2009/11/looking-up-to-moroni?lang=eng

https://www.deseretnews.com/top/2075/0/20-little-known-facts-about-Mormon-temples-Angel-Moroni-statues.html