Prezident Nelson nás učí: „Každý chrám je symbolem naší víry v Boha a důkazem naší víry v život po smrti. Chrám je cílem každé činnosti, každé lekce a každého postupu v Církvi.“ (Připravte se na požehnání chrámu, Liahona, duben 2001.) Obřady, pro které je chrám určen, mají věčný význam. Bez nich se nemůžeme vrátit do Boží slávy. Chrám je posvátné místo a vstup do něj je umožněn každému členovi Církve, který je ochotný se na tuto výsadu připravit.   

Zena v orandzove sukni jde po schodech do chramuKaždý chrám je symbolem naší víry v Boha a důkazem naší víry v život po smrti.

Duchovní příprava

Po pohovoru s nositelem kněžství, který nám pomáhá posoudit způsobilost vstupu do chrámu, můžeme obdržet chrámové doporučení, které nám umožní vstoupit do domu Páně. Pro jeho získání existuje jasná zásada: jeho držitel musí dodržovat Boží přikázání.

Během přípravy na vstup do chrámu je důležité mít na paměti dva pojmy. Tím prvním je Usmíření Ježíše Krista, tím druhým je smlouva.

Je to právě vykupující moc Usmíření, o čem nás chrámové obřady učí.

Chrámové obřady zahrnují smlouvy, jinými slovy sliby, které uzavíráme s Nebeským Otcem.

Všechny obřady, které se v chrámu odehrávají, souvisí s obřady, které byly zjeveny v písmech. Prezident Nelson před vstupem do chrámu doporučuje prostudovat Exodus 26-29 a Leviticus 8 ve Starém zákoně a knihy Mojžíšova a Abrahamova v Drahocenné perle. „Tato písma pomáhají lépe pochopit důležitost a věčnou povahu chrámových obřadů a smluv, které ve svatých chrámech s Bohem uzavíráme.“, říká Prezident. (Připravte se na požehnání chrámu, Liahona, duben 2001.)

Zena ktera lezi na trave v lese a cte si pismaVšechny obřady, které se v chrámu odehrávají, souvisí s obřady, které byly zjeveny v písmech.

Fyzická příprava

Duchovní příprava není jediným druhem přípravy pro vstup do posvátných chrámů. Fyzická příprava je také důležitá. Zahrnuje to, že do chrámu přijdeme vhodně oblečeni.

Neznamená to, že bychom museli utratit obrovské množství peněz za nejnovější módní trendy. Pán se „těší z cudnosti.“ ( viz Jákob 2:28.) Jediné, co od nás požaduje je, abychom přišli v oblečení, které vyjadřuje to, že máme úctu jak ke svému tělu, tak k Němu. Vhodné oblečení je tedy jakékoliv, které bychom si vzali na shromáždění svátosti, nebo na jinou důstojnou a kultivovanou událost.

Bílá barva, která se poté v chrámu nosí je symbolem, že Bůh nikomu nestraní.

Pro fyzickou přípravu na vstup do chrámu je důležité dbát na to, abychom přišli vhodně oblečeni a upraveni. Chrám není místem pro neformální oblečení. Vhodné oblečení vyjadřuje úctu k Bohu a podtrhuje posvátnost chrámů. Uvnitř může každý pocítit nejen jednotu, ale také rovnocennost.

Mlada zena ktera stoji se svymi rodici pred chramem Draper v UtahuPán si přeje, abychom přišli v oblečení, které vyjadřuje to, že máme úctu jak ke svému tělu, tak k Němu.

Připravme se nyní

Bůh si přeje, abychom všichni přišli zpět k Němu, abychom se vrátili „domů“. Tím, že nám dal chrámy, nám dal pocítit, jaké je to mít „kousek nebe na zemi“. Každý má příležitost udělat nezbytné kroky k tomu, aby mohl do chrámu vstoupit. A nejvhodnější doba na přípravu je nyní.

 

Článek napsala Dáška Dynková.