Církev Ježíše Krista

Pán, který kontruluje kvalitu tištění novin

Členů v České republice

Kůl

Střediska rodinné historie

Sborů a odboček

Mé vlastní obdarování

Získání vlastního obdarování je pro každého velmi osobní záležitost. Naše redaktorka Bára popisuje okolnosti, které provázely její první cestu do chrámu.

Jak se připravit na vstup do chrámu

Chrám je posvátným místem, kde uzavíráme smlouvy s Bohem, a na vstup do něj je potřeba řádná příprava. V článku si můžete přečíst pár typů, jak na to.

Co pro mě znamená rodinná historie

Při práci na rodinné historii můžeme objevit mnoho zajímavých příběhů a osudů. Naše redaktorka Dáša píše o tom, co při pátrání po předcích odhalila ona.

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista
Ať už ve svém životě bojujete s čímkoliv, věřte, že to má cenu! :)
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Jak Pán prokazuje milosrdenství Vaší rodině?
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Máte někdo zkušenost, že to opravdu funguje? 🙏
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Strom neztrouchniví přes noc. Rozklad obvykle začíná uvnitř, a to dlouho před tím, než se projeví navenek. Pouhým pohledem oka se zdá dlouho být všechno v pořádku. Ale z plodů se rok co rok vytrácí šťavnatost a sladkost.
Máme se vždy na pozoru? Jsou naše myšlenky i činy vždy v souladu s Bohem?
Tam, kde chybí každodenní úsilí stávat se lepším, stávat se jako Kristus, se pomalu a nenápadně plíží plevel a hořkost. Musíme neustále vyhledávat dobré zdroje, dobrou vláhu, abychom mohli nést i dobré ovoce.

Kam si chodíte pro inspiraci, když pozorujete, že byste mohli nést lepší ovoce než nyní?
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Zpráva od a o Ježíši Kristu je pro lidstvo tak zásadní a tak důležitá, že bylo a je nezbytné, aby tato zpráva byla nesmírně jednoduchá.

Stejně důležité je pro nás všechny, kteří jsme učedníky a následovníky Spasitele, Ježíše Nazaretského, žít tak, aby naše skutky a naše slova svědčili o tom, čemu skutečně věříme.

Kdo je ve vašem okolí příkladem v následování Spasitele?

Pin It on Pinterest