Církev Ježíše Krista

Pán, který kontruluje kvalitu tištění novin

Členů v České republice

Kůl

Střediska rodinné historie

Sborů a odboček

Členové Církve nemají monopol na pravdu

Kousky pravdy zle nalézt v jakékoli Církvi či náboženském směru na zemi, protože vychází ze stejného učení. Avšak je důležité abychom si oné pravdy cenili.

Následujme prorokovu výzvu

Nynější prorok, president Nelson, při příležitosti nedávného Zasvěcujícího celosvětového shromáždění pro mládež mluvil o několika výzvách.

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista: (– cítí se požehnaně)
📣📣📣Ježíš Kristus žije! 📣📣📣 Dnes je Velikonoční neděle - den, kdy se poprvé zjevil vzkříšený Kristus. 🐑 Díky Jeho oběti a tomu, že vstal z mrtvých, víme, že i my budeme vzkříšeni a budeme moc být opět s Bohem. 💚 Kéž můžeme o těchto Velikonocích všichni pocítit vděčnost a Boží lásku. 💚💚💚
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Jaké události předcházeli smrti Ježíše Krista? V dnešním velikonočním speciálu z naší série Pojď, následuj mne projdeme poslední týden v Jeho životě den po dnia přiblížíme i hlavní myšlenku Velikonoc. <3 Krásný velikonoční víkend všem! <3 <3 <3
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Věřím v Krista právě slaví Velikonoce.
Dnes je Velký pátek - den, kdy si připomínáme ukřižování Ježíše Krista. ✝️Zemřel, aby vykoupil naše hříchy a umožnil nám vrátit se zpět k Bohu. Bez Jeho nekonečné oběti bychom kvůli své hříšné přirozenosti nemohli pobývat s Bohem. Největším poselstvím Velikonoc ale není to, že Kristus zemřel, ale to, že byl vzkříšen a žije! ❤️🧡💛💚💙💜
Věřím v Krista
Věřím v Krista právě slaví Velikonoce.
Dnes je zelený čtvrtek. 💚 V tento den Ježíš Kristus naposledy před svou smrtí večeřel se svými učedníky a připodobnil své tělo k chlebu a krev k vínu. 🥖🍷 Tyto symboly jsou důležité i v dnešní době, protože si skrze ně každou neděli připomínáme Kristovu smírnou oběť a obnovujeme své smlouvy křtu. 💚
Věřím v Krista
Věřím v Krista
O velikonocích si připomínáme Kristovy rány. Nezapomínejme ale, že díky svým ranám dokáže zahojit ty naše 💜🙏

Pin It on Pinterest