Čím dál vice se začíná v naší společnosti šířit představa, že organizované náboženství je zbytečné a nedokonalé. Nejzákeřnější na tomto tvrzení je, že se částečně opírá o pravdu, i když samo o sobě pravdivé není.

Církev dokonalá je, lidé v ní nikoli

Je pravda, že lidé nejsou dokonalí. To však neznamená, že Církev také není dokonalá anebo že je zbytečná. Nesmíme zapomínat, že Církev založil sám Kristus a přál si, abychom v ní byli společně. Bůh nám říká: „Buďte jedno; a nejste-li jedno, nejste moji.“ (NaS 38:27) Také naše autority, včetně Henryho B. Eyringa, nás poučují, že není možné získat požehnání jednoty, když žijeme odděleně. Také nás nabádají, abychom se shromažďovali v domě Páně během Sabatu.

Organizované náboženství poskytuje jasné vedení

Nejdůležitější však je schopnost Církve mít sjednocený pohled na určitý problém nebo nauku. Přestože si lidé často myslí, že stačí, aby byli v srdci dobrým člověkem a že je Bůh všude kolem nich, takže nemusí chodit do Církve, není tomu tak. Samozřejmě že život je víc než jen pouhé odškrtávání seznamu, ale není možné nedodržovat jedno z klíčových přikázání během našeho života na zemi a po smrti očekávat věčný život. Když se lidé oddělí od Církve a začnou si interpretovat písma a přikázání podle sebe, dochází k upravování standardů a morálních zásad. Na tohle bohužel doplatí lidé, kteří si ani neuvědomovali své přestupky na zemi, protože si vykládali písma způsobem, který jim umožňoval zdánlivě beztrestně hřešit.

organizované náboženství dává směrCírkev pomáhá najít a vyznačit správnou cestu pro lidi, kteří si ji přejí následovat.

Organizovaná Církev pomáhá najít a vyznačit správnou cestu pro lidi, kteří si ji přejí následovat, a jasně vymezuje kudy cesta vede. Poté ti, kteří si po ní přejí jít, vědí naprosto jasně, jak mají svůj život žít tak, aby byl v souladu s věčným životem po smrti.

Důležité je si uvědomit, že Bůh je mimo jiné i Bohem pořádku a organizovaná Církev mu pomáhá vytvořit tento pořádek i zde na zemi tak, aby Jeho věrní následovníci mohli žít život v souladu s evangeliem a Jeho přikázáními.

 

Tento článek napsal Jonáš Pilka.