Žijeme v úžasné době, kdy máme příležitost naslouchat inspirovaným radám novodobých proroků. Nynější prorok, president Nelson, při příležitosti nedávného Zasvěcujícího celosvětového shromáždění pro mládež mluvil o několika výzvách. Byla mezi nimi i jedna, která se týkala sedmidenního půstu od sociálních sítí. Spočívá v tom, že po dobu jednoho týdne nemáme používat sociální sítě. Pro někoho nemusí být týden bez internetu nic obtížného, ale pro někoho jiného může být představa, že nebude moci zjistit, kolik „lajků“ dostala jeho nejnovější profilová fotka, náročná.

Ať už patříte do první či druhé skupiny, pojďme se společně zamyslet nad několika skutečnostmi, které nám mohou pomoci se do této výzvy zapojit, a co je ještě důležitější, abychom se jí zúčastnili s radostí a vnímali požehnání, která přináší.

Uvědomte si, kdo jsou to proroci

V prvé řadě je důležité si uvědomit, kdo jsou to proroci. Tak jako v dávných dobách vedli lid muži jako Noé, Abraham nebo Mojžíš, i v dnešní době jsou muži povolaní Bohem, aby sloužili Jeho dětem. Získávají zjevení, která potom předávají celému světu, a učí tomu, co máme v dnešní době dělat, abychom byli šťastnější. Takže to, k čemu nás president Nelson vyzývá, se vlastně přesně shoduje s tím, k čemu by nás vyzval Bůh, kdyby byl osobně na zemi.

Pamatujte na požehnání

V dnešní době tráví velká část světové populace čas na internetu. A upřímně řečeno, vše, co moderní společnost potřebuje k sociálnímu životu, je připojení k internetu, uživatelské jméno a heslo. Avšak když si uvědomíme, že týden bez sociálních sítí je něco, co je pro Nebeského Otce důležité, můžeme se zaměřit na požehnání, která nám tato „oběť“ může přinést. Možná vás nezačne denně sledovat stovky nových lidí, ale za to budete mít příležitost strávit kvalitní čas s jedním nebo dvěma přáteli, které už jste dlouho neviděli. Jít na procházku se psem nebo se vydat na týden za babičkou do vesnice, kde dávají lišky dobrou noc, jejíž návštěvu jsme možná odkládali právě proto, že je tam není internet. Požehnání plynoucí z toho, že budete na týden „offline“, jsou obrovská. Protože když se odhlásíte z virtuálního světa, můžeme se stát aktivní ve světě reálném. A opravdové přátele poznáte především tak, že vás budou spíše „následovat“ ven, než jen tím, že kliknou na tlačítko sledovat.

Stanovte si cíle

Jak jsem ale již zmínila dříve, ne vždy může být jednoduché odtrhnout se od obrazovky. Dost často kolem sebe slýchávám, jak si mládež stěžuje, když jim někdo z nějakého důvodu zabaví mobil: „A co mám teď jako dělat? Já se tak nudím!“ Snažte se najít jiné aktivity, kterými můžeme trávit čas a které vás odvedou pokud možno co nejdále od počítačů či mobilů. Níže můžete najít pár nápadů, které můžete vyzkoušet, pokud se rozhodnete zapojit do této výzvy:

  •       Vypněte Wi-Fi či mobilní internet
  •       Sejděte se s kamarádem, kterého jste dlouho neviděli
  •       Najděte někoho, komu můžete nějakým způsobem sloužit
  •       Přečtěte si knížku, kterou jste si chtěli přečíst už dávno
  •       Studujte písma
  •       Najděte si nový koníček
  •       Začněte sportovat
  •       Jeďte na výlet
  •       Napište dopisy misionářům
  •       Začněte pracovat na rodinné historii

Věřím tomu, že tato výzva týdenního půstu byla inspirovaná a že ji může zvládnout každý. Pokud se oddálíme od obrazovek elektronických zařízení, budeme si moci nejen lépe vychutnat krásu našeho okolí, ale také budeme moci navázat hlubší vztahy s lidmi kolem nás. A co víc, budeme následovat rady našeho proroka, a tím konat vůli Nebeského Otce.

 

Tento článek napsala Dáša Dynková.