Martin Luther řekl: „Víra znamená, že vykročíme na první schod, i když nevidíme celé schodiště.“ Víru máme pokaždé, když rozsvítíme světlo nebo nastoupíme do auta, začneme pracovat nebo začneme se cvičebním programem. Víra nám dává příležitost k růstu, k tomu, abychom vykročili a pokračovali dál, ať již v Boha věříme, či nikoli. Co každému z nás víra nabízí? A co dává mně osobně, jako křesťanovi? Ať již pocházíme z jakéhokoli prostředí, víra mnohým z nás přináší pokoj, sílu, možnosti, zaopatření a účel.

Pokoj

Víra poskytuje pokoj. Ne takový ten druh vnějšího pokoje, který je vyhlášen v zemích po válce. Je něco více než jen příměří nebo okamžik ticha. Je nadpřirozený, poskytuje vnitřní jistotu a klid i za nelibozvukosti a intonace moderního života.

Budhistický mnich a bojovník za mír, Thich Nhat Hanh, řekl: „Jak chcete dosáhnout [světového] míru, když sami nepociťujete pokoj?“

Psycholožka Jennifer Harshen řekla o vzájemném vztahu mezi vírou a spokojeností, mírem a štěstím následující.

„Víme, že duchovnost je něco, co lidem opravdu pomáhá mít pocit, jako že našli onu vyšší moc, základ, zázemí, které může být pro každého něco jiného. Víme, že meditace, důslednost a podobně nám pomáhají změnit chemické procesy našeho mozku a tudíž nám pomáhají být méně sklíčenými, méně trpět úzkostmi a naopak být více soustředěni. A to je dobré pro každého z nás.“

Takovýto pokoj je skutečný. Nevyznačuje nepřítomností zkoušek, ale odehrává se uprostřed nich. Je subjektivní avšak velmi hmatatelný.

Mnoho lidí, kteří nevěří v Boha, tuto víru a uspokojení nalézají ve vědomí, že nehledě na situaci, ve které se nacházejí, existuje vyšší plán, velký vesmír, který má řád a je rozmanitý a do kterého můžeme smysluplně přispívat.

Síla

„Síla“ je ve Star Wars terminologii hojně rozšířena a má dobré opodstatnění. Snad všichni si uvědomujeme sílu, ke které máme přístup, i když ji nazýváme odlišně. Někteří věří, že existuje nějaká vyšší bytost s opravdovou mocí, ke které můžeme mít přístup prostřednictvím věrného života. Jiní v ní nacházejí větší sílu a moc, aby se povznesli nad každodenní rutinu, protože jejich přesvědčení jim pomáhá dívat se na věci s odstupem a vidět je s jasnější myslí a z jiné perspektivy.

Možnosti

Stejně tak jako blesk osvětluje oblohu, víra osvěcuje nové možnosti. Od agnostiků po vyznavače východní víry, od ateistů po křesťany, mnozí z nás věří ve vlastní schopnost činit pokrok a ve velký potenciál, který v nás je. Je to zaslíbení. Je to úžasné.

Zaopatření

Víra mi umožňuje, abych bezvýhradně věřila, že Bůh se o mě postará—že mi okamžik za okamžikem nebo den za dnem dá sílu, útěchu a milost. Ne vždy to znamená, že se stane to, co očekávám, ale znamená to, že přijde to, co potřebuji, často nečekanými způsoby.

Účel

Má víra mi umožňuje, aby můj život měl účel. Když jsem žila bez něj, cítila jsem, že žiji „prakticky“, ale ne „promyšleně“ (jak jej odlišuje Ravi Zacharias (obhájce křesťanství, pozn. překladatele)). Očividně nejsem jediná, kdo ve víře nachází smysl a účel, když 63 % ze 700 dotázaných v průzkumu veřejného mínění poznamenalo, že jejich víra jim v životě poskytuje smysl a účel. Dokonce i mnozí z těch, kteří na stránkách Faith Counts osobně odpověděli na otázku „Co pro vás znamená víra?“, řekli, že jim poskytuje smysl a účel pro více, než jen daný okamžik.

Víra mi dává pokoj, sílu, možnosti, zaopatření a účel. Co vám dává ta vaše?

 

Tento článek původně napsala Karen R. Trifiletti a byl publikován na stránkách faithcounts.com. Do češtiny jej přeložila Dáša Dynková.