„Co můžu dělat v neděli?“ to je otázka, kterou kladou děti i dospělí. Během tohoto dne máme 3 hodin již naplánované, ale co zbývajících 15? Starší Holland řekl: „Během sabatního dne máme vejít do Pánova odpočinutí, toto ale neznamená, že se máme celých 24 hodin válet v posteli.“

Tento proslov a jemu podobné mi pomáhají vidět sabatní den v novém světle. Pomáhají mi vidět, že moc tohoto dne nespočívá jen v tom, čemu se vyhýbáme, ale v tom, co děláme. Znamená to, že se záměrně rozhodujeme využívat minuty a hodiny sabatního dne k tomu, abychom posílili svou víru v Nebeského Otce a Ježíše Krista.

Položte si jinou otázku

Kdykoli si položím otázku: „Co můžu dělat v neděli?“ Nejsem o moc chytřejší. Začnu myslet na věci, které dělat nemůžu a mám pocit, že není nic, co bych dělat mohla. Ale zjistila jsem, že pokud onu otázku změním tak, aby odrážela opravdový význam tohoto dne, nápadů, co mohu dělat, je nekonečně mnoho. Její vzorec vypadá asi nějak takto:

Co mohu v neděli dělat + abych posílil svou víru = mnoho věcí

Otázka „Co mohu v neděli dělat, abych posílil svou víru?“ mi pomáhá vzpomenout si na mnohé dobré duchovní úmysly, které mám, ale které jsem ne vždy plně následovala. Činnosti jako čtení si patriarchálního požehnání, zastavení se u sestry Ward, abych viděla, jak se jí daří, a psaní si deníku, který jsem začala psát na začátku roku a napsala jsem do něj jen čtyřikrát. Vědomí toho, že mám den, který mohu zasvětit těmto činnostem, mi ve skutečnosti pomáhá se jimi během týdne nestresovat. Jak starší Holland řekl: „Naneštěstí se nám může stát, že šest dní v týdnu jsme příliš zaneprázdnění sami se sebou. Sabatní den nám pomáhá obrátit se k Pánu, ke své rodině a k potřebným.“ Tato rada staršího Hollanda mi pomohla mít ze sebe lepší pocit!

Rozšiřte kruh

Když se budete zamýšlet nad činnostmi, které vám pomohou posílit víru, pamatujte na to, jak široký je váš kruh – což je jakákoli činnost, díky které se přiblížíme k Bohu. Je to čas, který věnujeme věcem, na kterých záleží nejvíce – víra, rodina, přátelé, služba, modlitba, pokání a všechny další věci, které nám pomáhají stát se lepšími, více takovými, jako je Ježíš Kristus.

Přestože některé činnosti, které můžeme dělat, jsou jasné, máme stále mnoho příležitostí pro tvořivost a rozmanitost. Například společné vyprávění příběhů, soutěž o nejlepší lekci s názornou ukázkou a tématické dny. Zamyslete se nad těmito nápady během rodinného domácího večera a v kategorii víra, rodina a služba odměňte ty, kteří přijdou s nejoriginálnějším nápadem. Budete překvapeni, kolik nápadů vaše rodina vymyslí. A jen pro jistotu, zde je 80 nápadů, se kterými můžete začít:

Činnosti v rámci rodiny

 1. Studujte s rodinou písma.
 2. Studujte příručku Kažte evangelium mé a sehrajte misionářský rozhovor.
 3. Přečtěte si proslov z generální konference a diskutujte o něm během večeře.
 4. Naplánujte jako rodina projekt služby.
 5. Společně si vyprávějte příběhy z Církevní historie.
 6. Naučte se nazpaměť dokument „Žijící Kristus“ a jako rodina jej odříkejte.
 7. Označte si na mapě světa špendlíkem nebo fixem všechny chrámy.
 8. Vytvořte a nahrajte na YouTube video o důležitosti rodin.
 9. Pozvěte rodinu z vašeho sboru, kterou byste chtěli lépe poznat, na rodinný fireside.
 10. Požádejte každého člena rodiny, aby popsal jednu Generální autoritu, proroka, biskupa nebo jiného Církevního vedoucího.
 11. Uspořádejte soutěž o nejlepší lekci s názornou ukázkou. Vyberte si doma jeden nebo dva předměty a členy rodiny vyzvěte, aby o tomto předmětu vymysleli příběh, který znázorňuje nějakou zásadu evangelia.
 12. Vytvořte si rodinné motto.
 13. Pořádejte rodinnou radu.
 14. Přivítejte novou rodinu, která se přistěhovala do vašeho sousedství.
 15. Uspořádejte rodinné svědecké shromáždění.
 16. Vytvořte seznam věci, za které jste vděční, a zarámujte ho.
 17. Napište misionářům z vašeho sboru či odbočky obrovský dopis na velký kus balícího papíru.
 18. Pořádejte maraton Knihy Mormonovy.
 19. Pořádejte hru „Proč tě mám rád“, kdy postupně všichni členové rodiny řeknou, proč mají rádi určitého člena rodiny.
 20. Studujte a obraťte pozornost na nějakého svého předka.
 21. Prohlídněte si rodinná fotoalba.
 22. Vytvořte si plán vytvoření rodinných zásob.
 23. Vymyslete hru na téma z evangelia.
 24. Běžte na nedělní procházku.
 25. Pozvěte starší členy z vašeho sboru na rodinnou talent show [„přehlídku talentů“].

Činnosti pro jednotlivce

 1. Hledejte odpověď na otázku nebo na téma z evangelia pouze za pomoci písem.
 2. Nahrajte si své svědectví a podělte se o něj se třemi lidmi.
 3. Napište děkovný vzkaz lidem, kteří hovořili v Církvi.
 4. Naučte se zpaměti Církevní náboženskou píseň.
 5. Začněte psát osobní nebo rodinný blog.
 6. Připravte si jména svých předků pro vykonání chrámových obřadů.
 7. Modlete se tak, jako Enos: „Vylil jsem … celou svou duši Bohu.“ (Enos 1:9.)
 8. Veďte rozhovor se členem rodiny a podělte se o něj na stránkách FamilySearch.org.
 9. Nastavte si na telefonu připomínku anebo si napište na kartičku, kdo má oslavu narozenin nadcházející týden.
 10. Připravte si poselství navštěvujících učitelek nebo prvního předsednictva na aktuální měsíc.
 11. Prostudujte si lekce na příští shromáždění svátosti.
 12. Napište tři vzkazy pro někoho, kdo vám chybí.
 13. Každý týden zhlédněte některé biblické video a zaznamenejte si své pocity a myšlenky do deníku, který se věnuje vašemu studiu života Ježíše Krista.
 14. Přečtěte si Církevní časopis od začátku do konce.
 15. Nacvičujte, jak byste odpověděli na často kladené otázky týkající se Církve.
 16. Napište článek, anebo příběh a odešlete ho do Církevního ústředí.
 17. Přečtěte si proslov z rubriky „Klasika z evangelia“ na stránkách LDS.org.
 18. Naučte se zpaměti Články víry.
 19. Zavolejte členům rodiny a blízkým, abyste jim dali najevo, že na ně myslíte.
 20. Jen tak si připravte proslov.
 21. Stanovte si cíle, abyste si osvojili křesťanské vlastnosti, kterých chcete dosáhnout.
 22. Najděte inspirující citáty na celý měsíce a odešlete je každý den smskou přátelům a rodině.
 23. Poslouchejte hudbu nebo podcast na stanici Mormon Channel.
 24. Naučte se 12ti zásadám a návykům soběstačnosti.
 25. Po celý rok si každý týden odpovězte na jednu otázku z osobní historie.
 26. Napište rodinný dopis a odešlete ho emailem členům širší rodiny.
 27. Studujte své patriarchální požehnání.

Činnosti pro mládež

 1. Přečtěte si časopis New Era od začátku do konce.
 2. Založte si sešit na citáty z evangelia.
 3. Naučte někoho používat stránky FamilySearch.org.
 4. Zaznamenejte si svědectví o Josephu Smithovi vlastním hlasem.
 5. Vytvořte obrázky citátů z evangelia a sdílejte je na sociálních sítích.
 6. Naučte se vést hudbu.
 7. Vytvořte si vlastnoručně vyrobený plakát s poselstvím „Rodina – prohlášení světu“.
 8. Potají někomu ozdobte vstupní dveře vzkazy, které vyjadřují lásku.
 9. Najděte inspirující citáty na celý měsíce a odešlete je každý den smskou přátelům a rodině.
 10. Podívejte se na Církevní videa na YouTube.
 11. Vyrobte si nádobu na citáty z generální konference.
 12. Napište rodinný dopis a odešlete ho emailem členům širší rodiny.
 13. Upečte sušenky dalším mladým členům vašeho sboru a na vzkaz jim napište, co na nich obdivujete.
 14. Stáhněte si a používejte kartičky pro Mistrovství v písmu – Nový zákon.
 15. Za použití časopisu Friend vytvořte pro mladší sourozence „záložky s činnostmi“ na sabatní den.
 16. Pracujte na Osobním pokroku nebo Povinnosti vůči Bohu.

Činnosti pro malé děti

 1. Procvičujte si písně z Primárek.
 2. Na flanelové tabuli si vytvořte nedělní sloupek.
 3. Vyrobte si bláznivé ponožky, abyste projevili odvahu, laskavost a službu.
 4. Nakreslete obrázky a rozdejte je starším lidem ve vašem okolí.
 5. Přečtěte si nebo zhlédněte příběhy z písem.
 6. Dívejte se na Matta a Mandy a učte se od nich. (Animované příběhy na stránkách lds.org.)
 7. Vyrobte svitek s rodinnou historií.
 8. Uspořádejte rodinné vyprávění příběhu.
 9. Vyrobte si kartičky na citáty z generální konference.
 10. Zahrajte si hru Articles of Faith Memory Quest (doplňování Článků víry) na stránkách LDS.org.
 11. Na stránkách LDS.org si zahrajte pexeso (matching games) na téma z evangelia.
 12. Naučte se nové písně za pomoci Sing-Along Videos. (Videa se slovy.)

Tento článek napsala Michelle Torsak a původně byl publikován na stránkách lds.org/blog. Přeložil jej Zdeněk Šindýlek.